Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

۲۰۱۴ و قمــــارعــاشــــقانه؟ افغــانســتان بــدون حضــور ایســاف، ســال شکســت یــا پیـــروزی؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط لیلما سدید، ژورنالیست از بروکسل   
چهارشنبه ، 18 دی 1392 ، 10:17

۲۰۱۴ و قمــــارعــاشــــقانه؟ افغــانســتان بــدون حضــور ایســاف، ســال شکســت یــا پیـــروزی؟آیاحاکمان قدرت باردیگرباسرنوشت ملت درسال ۲۰۱۴ قمارعاشقانه می زنند؟ شادی خود را درغم و اندوه مردم می ببینند؟ آیا عاشق در کنار معشوقه به تماشا خواهد نشست؟ ویا راهی دیگری مستی وعیاشی را انتخاب خواهد کرد؟ سال ۲۰۱۴ برایم چنان پر ماجرا و سردرگم معلوم می شود که یافتن راه درست دشوار به نظر می رسد.لیلما سدید، ژورنالیست از بروکسل

سالی که شاید بتواند پایان جنگ در کشور وآغاز زندگی شادی بخش و یا هم بدان منوال ادامه جنگ های سه دهه گذشته باشد! من هم مانند دیگران نسبت به آینده چندان خوشبین نیستم اما گاهی وعده های سپرده شده حمایت کننده های غربی امیدوارم می سازد وقتی دقیق می شوم فکرمی کنم که این همه وعده ها شاید مقطعی باشند؛ و آرام آرام نومیدم می سازد.

کودکی هستم که دردنیای ناامیدی جنگ زاده شده ام بجز اوازآتش جنگ افزارهای چون تفنگ، توپ، راکت، صدای دلخراش شلاق وقمچین زدن طالبان، بعدا صدای انفجار، انتحاری وهمچنان ماین های کنارجاده چیزدیگری درگوشم طنین انداز نبود.
همیش آرزو می کردم روزی خواهد رسید که در این دنیایی بیکران و در سرزمینی که شاید تمام عمرم مانند شب ها؛ تاریک سپری شده، می توانم بدون این همه ترس وهراس در یک فضای آرام مانند دیگر انسان ها زندگی کنم! آیا می توان از نزدیک شدن شب های سیه و یاس ناامیدی، ترس و وحشت دوباره بقدرت رسیدن برادران ناراضی رییس جمهورمان (طالبان) بعد ازسال ۲۰۱۴ نگران نبود؟ سالی که می توان گفت غربی ها قمارعاشقانه در برابر ملت افغانستان خواهند زد. و بازنده این قمار به جز مردم افغانستان کی خواهد بود؟ دیری نگذشت و سال ۲۰۱۴ با نگرانی که داشتم آغازشد.
وقتی می بینم معشوق همنا جامعه جهانی چه بی سراپا است وهمه را در یک کشتی بدون کپیتان در امواج پرطلاتم بحر بیکران عشق یکجا نشانده و درمسیر سردرگم درحرکت ساخته که گویی خطرغرق شدن آن حتمی است وخود بتماشا نشسته، تا ارکاین دولتی خبر شوند غرق دریای محبت دروغین معشوق گشتند؛ آن زمان دیر خواهد بود.
آیا جامعه بین المللی بعد از سال ۲۰۱۴ افغانستان را تنها خواهد گذاشت؟ بجا می دانم که بنویسم نه عاشق و نه هم معشوقه توانایی آنرا دارند که ازهم دور شوند؟ اما هرچند این رابطه ها واقعی بنظر نمی رسند ولی می توان گفت که؛ ابرقدرت غربی چنان معشوقه را با شراب کهنه و رنگارنگ جامعه جهانی معتاد ساخته، که به هیچ وجه اجازه نمی دهد که رهایش کند؛ کاریست بسیار دشوار!!
خروج معشوق بین المللی و تنها گذاشتن افغانستان در این شرایط دشوار بیشتر زنان و جوانان را نیز دوچار سراسیمگی ساخته و من خود از آغاز جنگ های داخلی پس از سال ۲۰۱۴ میان گروه ها و احزاب مختلف به ویژه طالبان نگرانم. دراین راستا صحبت هایی که با افغان های مقیم بلژیک داشتم آنان نیز دراین مورد نگران اند و خروج نیروهای بین المللی را به زیان افغانستان و فُرصت های بدست آمده می دانند، هریک دیدگاه های شان را در ارتباط به وضعیت امنیتی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان بیان می کنند، ولی ابراز نگرانی نسبت به آینده دارند. که جدا شدن معشوق از عاشق بدون پس لرزه ای نخواهد بود.
دوست افغانی دارم که سالها است در بلژیک زندگی می کند و چند هفته قبل به گفته خودش برای اخیرین بار به افغانستان سفر کرده؛ او نسبت به آینده خوشبین نیست و از به قدرت رسیدن دو باره طالبان در کشورش نگران است؛ می گوید بدا به حال مردم مظلوم که سرنوشت شان را کشورهای همسایه تعین می کنند و اراکین دولتی ما، با گرفتن پول از این و آن، کشوری را که ۵هزارسال قدامت تاریخ دارد، بازیچه دست همسایه ها ساخته اند، سرنوشت ما را بدست آنها قرار می دهند و شهامت مردم غیور ما را نزد جهانیان بی اعتبار می سازند.
خانواده ام که درچندین ولایت افغانستان زندگی می کنند با وجود دشواری ها و مشکلات امنیتی که باعث کشته شدن چند تن ازاعضای خانواده ام دراین دهه ها توسط طالبان شده اصلا دیگر به آینده امیدوار نیستند و مادرم که مدت هاست بیمار می باشد؛ ۶ سال قبل ستون فقرات اش را در کابل عملیات نموده بود و تاکنون با وجود تداوی های پی در پی کاملن صحت یاب نشده است وقتی برایش می گویم که زودتر در مورد عملیات بعدی تان تصمیم بگیرید؛ برایم میگوید که بگذار بعد از سال ۲۰۱۴ دراین مورد تصمیم بگیرم! گفتم یعنی چه؛ صحت تان مهم است؟ جواب داد من هم مانند باشنده های میلیونی، هزارن درد و رنج را دیده ام بگذارید مانند هزارن فرد زخمی ویا هم معشوقه ای بی دست و پای این سرزمین تا بعد از سال ۲۰۱۴ منتظر بمانم.
مادرم در ۵ وقت نماز تنها به آرامی این مملکت دعا می کند و از خداوند می خواهد که دیگر آن روزهای تاریک درزندگی هیچ فرد افغان تکرار نشود زیرا دیگر توانایی برای دیدن جنگ و کشتار مردم مظلوم و بی گناه نمانده است، او گفت از خود می پرسم چرا دشمنان این سرزمین نمی گذارند که فرزندان این کشور نفس ارام بکشند؟ و گاهی از خود می پرسم که آیا کسانیکه می جنگند پدری طفلی نیستند؟ و یا هم برادر و شوهری کسی؟...
با شنیدن این جملات از زبان مادرم، من ازخود می پرسم؛ با حضور بیش از ۵۰ کشور و حدود۹۰ هزار سرباز خارجی در افغانستان؛ امنیت تامین نیست، اما اگر آنها این کشور را ترک کنند، آیا هراس دو باره به قدرت رسیدن طالبان ویا هم جنگ های داخلی همه را نگران نمی سازد؟
با آنکه من مطمین هستم تمام عاشقان خارجی افغانستان را ترک نخواهند کرد، اما موضوعات جنجالی موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا کمی مترددم ساخته است، چون عین موضوع در کشورعراق با ایالات متحده امریکا، باعث خروج عساکر آنها از انکشور گردید. که تا اکنون شاهد شدید ترین انفجار ها و کشتار مردم ملکی هستیم.

پس می توان گفت؛ سال ۲۰۱۴ سال امید ولی ناامیدی ها برای این سرزمین خواهد بود که تاریخ فصل جدید را در آن کشور دوباره رقم خواهد زد. و بار دیگر برای همه خواهد آموختاند که درس حکومتداری کار (عاشقی) نیست و آنرا باید درست خواند؛ و توانایی مقابله با هرنوع مشکلات و دوری معشوق را داشت. چون عاشقی کار هر بیکار نیست و یا حکومتداری کار هر نادان!
سوالی که شاید ذهن هرفردافغان را بفشارد این خواهد بود: آیا افغانستان بدون حضورایساف بعد از سال ۲۰۱۴ پیروز خواهد شد؟ یا شکست خواهد خرود؟ این سوال نه تنها ذهن افغان ها را بلکه بعضی غربی ها را نیز نگران ساخته است.
در صحبت هایی که با یک تعداد کارشناسان، ازکشورهای مختلف غربی در بروکسل داشتم درک کردم که بهترین منبع دریافت معلومات معشوقه های اروپایی در ارتباط به وضعیت افغانستان تنها تحلیل متخصصین غربی بوده، و بیشترین تحلیل و ارزیابی آنان روی بیرون شدن سربازان خارجی بعد از سال ۲۰۱۴ متمرکز می باشد.
با نزدیک شدن زمان خروج عاشقان بین المللی از افغانستان، نگرانی از وضعیت کشور درجامعه جهانی و داخلی بیشتر می شود. که این نگرانی ها ساحات مختلف را در بر دارد. و از سوی دیگر مشکلات موجود در افغانستان با توجه به منافع داخلی کشور بدون کمک های بین المللی به هیچ صورت امکان پذیر نیست.
بیاد دارم آنزمان که وزیر دفاع ملی افغانستان حدود دونیم سال قبل در نشست سالانه کشورهای عضو ناتو- ایساف در بروکسل بر ازدیاد نیروهای امنیتی افغان تاکید می نمود، این سازمان از مصارف چهار میلیارد دالری که حکومت توانایی پرداخت آنرا ندارد، ابرازنگرانی می کردند. ولی خارجی ها بیشتر بر کیفیت این نیروها نظر به ازدیاد آن معتهد بودند.
هرچند نیروهای امنیتی افغانستان در یک دهه گذشته نیرومندتر شده اند، اما با وجود این هنوزهم شک و تردید هایی درمورد کیفیت، توانایی و دفاع نیروهای افغان برای برخورد با نابسامانی های احتمالی بعد ازخروج نیرو های ناتو- ایساف پس از سال ۲۰۱۴ وجود دارد.
با آنکه در ماه نوامبر سال ۲۰۱۳ وزرای امورخارجه کشورهای عضو ناتوـ ایساف به شمول وزیر امورخارجه افغانستان در بروکسل گردهم آمده بودند خواستار امضاء سند دوجانبه امنیتی میان عاشق کابلی و معشوق واشنگتنی شدند، ولی وزیرخارجه امریکا و سکرترجنرال ناتو درنشست خبری شان به نوبه تاکید نمودند که امضای این توافقتنامه الی ختم سال جاری میلادی مهم بوده، در پهلوی آن به مننفعت افغانستان می باشد و درضمن پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو نیز موافقتنامه دیگری با حکومت رییس جمهور کرزی امضا خواهد نمود که نقش نیروهای خارجی یا ناتو را بعد از سال ۲۰۱۴ با تعداد آنها مشخص خواهد ساخت. اما تا آنزمان نگرانی ها هنوزهم وجود خواهد داشت.
سال ۲۰۱۴ بخاطرى در ذهن ما طنین انداز شده که قرار است چند کار عمده در این سال صورت گیرد اول: انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی، دوم:ترانزیشن و یا انتقال مسوولیت امنیتی به نیروهای افغان، سوم ولی ازهمه مهمتر خروج عساکر بین المللی از افغانستان؛ که تاحد زیاد واقعا یک سال سرنوشت ساز را برای افغانستان پیش کش نموده است.
آیا افغانستان قادر خواهد بود با این همه چالش ها در یک مدت زمان معین، باوجود مشکل زای های از ارگ نشینان به سادگی بدر خواهد شد و یا مرکب آن همانند اخرین دهه سده گذشته در گل خواهد ماند؟

 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 23 دی 1392 ، 09:46
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 128 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.