Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

اســتاد غــلام عــلی آئیــن دیگــر در میــان مــا نیست! PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط پروفیسور رسول رهین   
يكشنبه ، 19 بهمن 1393 ، 14:35

اســتاد غــلام عــلی آئیــن دیگــر در میــان مــا نیست!سعدیا مرد نیـــکو نـــــام نمیرد هـــــرگز
مرده آنســت که نامش به نکویی نبرند

با تأسف فراوان آگاهی یافتیم که استاد غلام علی آئین یکی ازبزرگان و نخبگان علم و دانش جهان ما، روز گذشته در کالیفورنیای، ایالات متحده امریکا، داعی اجل را لبیک گفتند.
وداع استاد غلام علی آئین از این جهان پر آشوب یک وداع عادی و معمولی نیست. او گنجینه پر بار علم، دانش و فلسفه بود. جهان معنا در مغز متفکر او جای گرفته بود. فلسفه زندگی او مالامال از عشق به انسان و ارزش گزاری بر شخصیت انسانها بود. او انسان را موجودی میدانست که برای ایفای رسالتی خلق شده است وباید وظیفه بزرگ خودرا در مقابل دیگر انسانها انجام دهد.

بنده به نیابت از مدیریت تارنمای خاوران در حالیکه وداع استاد بزرگ را ازین جهان به جمیع استادان، علما و دانشوران کشور مخصوصاً کاپیسائیان با شهامت و سر افراز تسلیت میگویم، خود و سایر استادان و دانشمندان دانشگاههای کشور مخصوصاً دانشگاه البیرونی، کاپیسا را در غم و انده نبود این فرزند صدیق کشور، در پهلوی خانواده شریف و با فضل او شریک دانسته جایش را خلد برین میخواهیم.
پروفیسور رسول رهین

 

زندگینامه استاد غــــــلام علی آئین،
دانشمند نامور افغانستان
:

شادروان استاد غلام علی آئین در سال ۱۹۲۹م در یک خانواده نسبتاً اشرافی دارای اقتصاد بهتر محلی در شهرک زیبا و خوش آب و هوای بخشداری ریزه کوهستان، کاپیسا بدنیا آمده بود. او در ناز و نعمت پدر کلان شدو مهمان نوازی، سخاوت را از پدر وسایر اعضای خانواده خودآموخت.

پدرش مرحوم غلام حیدر خان یکی از سر کرده های قومی کوهستان بود. او در شورای بزرگ ملی (لویه جرگه) شاه امان الله در پغمان اشتراک داشت. ونیز مدتی وکیل کوهستان در مجلس مشورتی ولایت پروان بود. پدرش اکثراً غلام علی کوچک را در مجالس اجتماعی و قومی محل با خود میبرد و غلام علی راه و روش زندگی اجتماعی و زندگی با مردم را عملاً از پدر و مردم محل می آموخت.
شادروان آئین در سال ۱۹۳۷م از مکتب ابتدائیه قریه اشترگرام فارغ شد، سال بعد به دارالمعلمین واقع خواجه ملای چهاردهی کابل رفت. استادآئین قصه میکرد که در دارالمعلمین "اکثر معلمین هندی بودند (از پاکستان فعلی) رئیس مولوی جمال الدین نام داشت و گفته میشد که محور سیاست وزارت معارف بود. چنین مینمود که اداره و بعض معلمان خارجی روزگذرانی میکردند. تقسیم اوقات قریباً هر هفته عوض میشد (بدون مو جب قابل فهم) معلم فزیک به تدریس انگلیسی مؤظف میشد و معلم بیولوژی به تدریس ریاضی. سال تعلیمی بهمین وتیره میگذشت. از جمله قریباً هزار شاگرد که از اکثر ولایات نمایندگی میکردند قریـــباً چهل نفر را سه سال ترفیع دادند، بقیه را دوسال یا یک سال. آنانیکه دو یا سه سال ترفیع یافته بودند به دارالمعمین متوسطه گمارده شدند (برای آنکه معلمان مکاتب متوسطه شوند) شاگردان کلان سال را غرض تربیت مکاتب ابتدایی جدا کردند وبآن دارالمعلمین اساسی نام دادند. بالاتر از رشته متوسطه صنوف اعدادیه بود. ایشان متعلق به دارالمعلمین اساسی پغمان بودند که بادارالمعلمین کابل توحید شدند. هرگاهی که معلم غیرحاضر یا کمبود میبود، شاگردان اعدادیه را مؤظف میکردند تا درس را بجای معلم پیش ببرد. آنان عمدتاً میکوشیدند دسپلین صنوف بی معلم را حفظ کنند."
در سال ۱۹۴۶ شادروان استاد آئین بعد ازفراغت رشته ساینس، دارالمعلمین، معلم ریاضی صنوف متوسطه دارالمعلمین کابل مقرر شد. در سال ۱۹۴۷بعد از یک سال تجربه معلمی به دانشکده ساینس راه یافت و این یگانه راه بسوی تحصیلات عالی برای فارغان دارالمعلمینها بود. زیرا در دانشکده های طب یا حقوق امکان شمول فارغان دارالمعلمین و مکاتب ولایات وجود نداشت. گفته میشد که فارغان دارالمعلمین حق ندارند جز به دانشکده های ساینس و ادبیات که معلم تربیت میکردند شامل شوند.
شادروان استاد آئین که علاقه وافر به دانشکده حقوق و طب داشت با بی میلی در دانشکده ساینس درس خواندن گرفت. یک بار به چانس خارج نامزدشد، اما یک محصل دیگر اعمال نفوذ کرد و چانس استاد آئین را بخود گرفت. پالیسی خاندان حاکم هم همین بود که فارغان دارالمعلمین که جوانان ولایات بودند بخارج اعزام نمی گردیدند. بعداً این داکتر عبدالقیوم وزیر معارف و معاون صدارت وقت بود که اعمال نفوذ کرد و این فرصت را برای فارغان دارالمعلمین که مانند فارغان لیسه های کابل بتوانند برای ادامه تحصیل بخارج کشور اعزام شوند میسر ساخت.
شادروان استاد آئین در سال ۱۹۵۲از دانشکده ساینس فارغ شد. اوبی وقفه معلم ریاضی دارالمعلمین مقرر گردید. دو سال معلم بود وبعداً معاون دارالمعلمـین متوسطه مقرر شد. در سال ۱۹۵۴تیم تربیتی دانشگاه کولمبیا وارد کابل شد و دارالمعلمین مرکز فعالیت آن تیم تعیین گردید. شادروان آئین بحیث ترجمان رئیس تیم مقرر گردید. در سال ۱۹۵۶جهت تحصیل عازم دانشگاه کولمبیا (نیویارک) شد. در همان سال رئیس انجمن محصلان افغانستانی ایالات متحده امریکا گردید. او در سال ۱۹۵٧دوباره بوطن مراجعت کرد و مستقیماً بحیث مدیر دارالمعلمین کابل و مکتب سپورت مقرر گردید.
شادروان غلام علی آئین در پایان سال تعلیمی ۱۹۵۹و آغاز زمستان ۱۹۶۰به یک کنفرانس تربیتی در دهلی وبه یک سمینار یونسکو در نیوزیلاند اشتراک کرد. چون درماه مارچ بوطن برگشت از وظیفه منفک شده بود.
شادروان آئین در دوسال وظیفه داری خود در دارالمعلمین بسی اصلاحات وارد آورد، از جمله:

کتابخانه دارالمعلمین از شکل تحویلخانه بیرون کشیده شد وقرائت خانه کتابخانه (شامل مجلات و روزنامه های افغانستان) بروی متعلمان باز گردید. در کار تنظیم و ترتیب و اداره کتابخانه همکاری متعلمان ممتاز دارالمعلمین جلب گردید. چنانچه " از پوهاند سید سعدالدین هاشمی که معلم تاریخ بود،خواهش شد بودکه ضمن درس تاریخ در صنف دهم، در مورد وقایع جاری کشور نیز به شاگردان معلومات بدهد. موصوف بخوشی این وظیفه را پذیرفته بود. ونیزهیأتی از شورای شاگردان مسوولیت تنظیم و اداره قرائت خانه و نشان دادن فلمهای تربیتی به شاگردان را بدوش گرفته بود. لا لا جان، اکبر افضلی و داوودشاه از اعضای این گروپ بودند. شاگرد دیگری ازیــــــن گروپ و هم خیلی فعال ولایق، عبدالجبار نام داشت. داکتر عنایت الله شهرانی، پوهاندرسول رهین، پروفیسور قیام الدین راعی برلاس، پوهاند دکتور مجاور احمد زیار نیز از جمله شاگردان آن دوره اند."
پروژه "آزمایش های علمی با آلات ساده" یکی دیگر از پروژه های اداره استاد آئین بود. این پروژه از طرف آقای محمد وزیر نظامی معلم بیولوژی و شیمی و آقای اسلم خان معلم فزیک پیشبرده میشد.
پروژه های سرگرمیهای بیرون درسی، تنظیم معیشت و استراحت شاگردان لیلیه، اصلاح غذای شاگردان لیلیه و تنظیم مکتب سپورت که سمت اداره و مدیریت آنرا نیز بدوش داشتند از کارهای برجسته دیگر شان بحساب می آید.

سایر وظایف رسمی و اداری شادروان استاد آئین:
1)    1966استاد فاکولته تعلیم و تربیه
2)     ۱۹۶۷آمر مرکز تحقیقات علمی دانشگاه کابل و استاد دانشکده تعلیم و تربیه
3)    1968رئیس تعلیمات ثانوی وزارت معارف
4)    ۱۹۶9رئیس دانشکده تعلیم و تربیه
5)    ۱۹70وزیر مشاور
6)    ۱۹۷۱والی بدخشان
7)     ۱۹۷۳والی کابل
8)    ۱۹۷۵والی هرات
9)     ۱۹۷۹– ۱۹۸۵سکالرشیپ فلبرایت، پژوهشگر در مرکز افغانستان شناسی و مدرس اسلام سیاسی و حقوق بشر در دانشگاه نبراسکا در اوماها، نبراسکا، ایالات متحده امریکا.

اشتراک در کنفرانسهای بین المللی:

1) ۱۹۷۱رئیس هیأت افغانستانی در کنفرانس وزرای معارف و پلان درحوزه ایکافی، سنگاپور.
2) ۱۹۷۰عضو هیأت افغانستانی در کنفرانس کشورهای غیر متعهد، منعقده لوساکا، زمبیا.
3) ۱۹۷۱رئیس هیأت افغانستانی در پانزدهمین کنفرانس عمومی یونسکو، جینوا.

آثار چاپ شده:

1) علم و نظام اجتماعی. کابل، بیهقی، ۱۹۷۳
2) آزمایشهای علمی با آلات ساده (ترجمه) کابل، وزارت معارف، ۱۹۶۲
3) تاریخ سیاسی جهاد افغانستان؛ جلد اول به ویراستاری پوهاند رسول رهین. استوکهولم، سویدن، شورای فرهنگی افغانستان، ۱۳۸۲هش
4)    تاریخ سیاسی جهاد افغانستان؛ جلد دوم. ترتیب و تنظیم رسول رهین. کابل، بنیاد مسعود.
5)     فن اداره مجلس: دستور پارلمانی، کابل، بیهقی،۱۳۸۳هش (برنده عالیترین جایزه مطبوعاتی، ۱۹۷۷
6)    تحول اجتماعی: اقتضای عصر. کابل، دانشگاه کابل، ۱۹۶۸(کتاب درسی جامعه شناسی)
7)     پرنسیپهای تعلیم و تربیه. کابل، دانشگاه کابل. ۱۹۶۲(کتاب درسی)
8)    تدریس ساینس در مکاتب ثانوی. کابل، دانشگاه کابل، ۱۹۶۱(کتاب درسی دانشکده ساینس، دانشگاه کابل)
9)     علم در جهان معاصر. ۱۹۶۱(برنده جایزه مطبوعاتی آریانا) (طبع ناشده)
10)    انفجار نفوس: ضرورت یک پالیسی دولتی برای کنترول افزایش جمعیت در افغانستان (با پشتیبانی اداره همکاری بین المللی امریکا، کابل، ۱۹۷۴
11)     آئین زعامت. باهتمام و خط محمد وزیر اخی کرخی هروی. 1385

شادروان استاد آئین بیش از سه صد مقاله در رشته های مختلف از مسایل تربیتی گرفته تا اصلاحات اجتماعی و اداری و از نویسیندگی گرفته تا سیاست؛ و از رشد اقتصادی گرفته تا محافظه محیط زیست، در مطبوعات قبل از رویداد هفتم ثور 1357، نشر شده ؛ و در سالهای غربت بیشتر هم انرژی استاد آئین متوجه مسایل جهاد و نظام سیاسی آینده افغانستان بوده است. شادروان یکی از همکاران دایمی و زبده نشریه آریانای برون مرزی و نشریه سیاسی فرهنگی "خاوران" بودند.
شادروان آئین چهره گندم گون, چشم های میشی, جبین گشاده روی خندان داشت. در هیچ زمان علایم کدورت در چهره او مشاهده نمیشد. با دوستان خود دوست صمیمی و بر نامهربانان خود رحیم بود. هر گز کینه ورز نبود و نمیتوانست چند روز پیهم درعین عصبانیت ازیاران و دوستان خود کناره باشد. او همیشه حضوری ویا تلفونی از دوستان خبر گیری میکرد. بسیار علاقه داشت همه افغانان شهرخودرا یکجا ببیند و همه را دوست یکدیگر. شکر رنجیهای هموطنان اورا می رنجاند و سعی میکرد فاصله های ایجاد شده بین افغانان را برطرف کند. شادروان آئین یک غنیمت بزرگ یک برکت ویک شخصیت نمادین در حلقه های علمی، فرهنگی و اجتماعی و بین دوستان خود بود.

 

حیفا و دردا که این شخصیت بزرگ, این دانش سالار با عظمت در تند باد زندگی مانند تمام بزرگ مردان و بزرگ فرزندان افغانستان عزیز در امان ابدی نماند. باد خزانی بر وجود شریفش وزید، وجود اورا بوسید. نیروی قوی و توانمند اورا به تحلیل برد. تا آنکه در آن شب عجیب, در حالیکه مهتاب و ستارگان با ابرهای سیا ی شرم و خجالت روی خودرا پوشیده بودند, کهکشان شهر با صلابت کلیفورنیا از دورترها بیدادگری آشوبگران زمینیان رانظاره میکرد و نورافگنان شهر نورخودها را کمرنگتر می ساختند تاکه حادثه دلخراش در حال وقوع را درشهر پرهیجان شان نبینند. تک تک عقربه ساعت گذشت سکون ناپذیر زمان را در هم شکست. در حالیکه چشمان بهم بسته استاد آئین از کنار پنجره مشرف به بیرون بیمارستان به کهکشانها دوخته شده بود, تک تک عقربه وقت نما, ساعت را اعلان کرد. اما اینبار زنگ ساعت تنها وقت را اعلان نکرد بلکه پایان زندگی پرآرزوی یکی از فرزندان بلــــــند جایگاه علمی، فرهنـــگی و اجتماعی میهـــن ما را اعلان داشــــت. آری طومار زندگی استاد آئین پیچیده شد. محشر کبرا در بین نشستگان اطراف چپرکت او برپا شد. دهلیز های بیمارستان شهر به نوا در آمد, پرستاران شفاخانه, فغانی باین سوز وساز هرگز ندیده و نه شنیده بودند. آری فغان بخاطری بود که دوستان فرشته روح استاد آئین را دیدند که بآسمانها وبه کهکشانهارفت و آنان را در سوگ نشاند. یاد این شخصیت فرشته خو جاویدان باد و جایش خلد برین.

افســـوس که زندگی دمی بود و غمی
قلبی و شکنجه یی و چشـمی و نمی
یا جور ستمگــــری کشـــــــیدن هر روز
یا خود به ستمکشی رساندن ستمی

با درود فراوان،
"استاد رسول رهین"


Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 23 بهمن 1393 ، 10:07
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 194 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.