Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

بــازهم زن ســرنوشت را رقــم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زند! PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط محمدصابر صفار   
دوشنبه ، 24 اسفند 1394 ، 14:53

این خانم، روشنا خالد نام دارد که بیشتر از دو سال است که آمر انستیتوت زراعت و وترنری پروان(فرخنده شهید) توظیف گردیدهبه بهانۀ هشتم مارچ؛ هشت مارچ، روزجهانی زن نامیده شده است در این روز، زنان یکبار دیگر تعهد خود را به مبارزه برای آزادی و بر ضد تبعیض در برابر زن و مرد اعلام می کنند. گرامی داشت از هشتم مارچ و اعلام تعهد جهانی به امر آزادی زن در آستانه این روز به یک فرهنگ در سطح جهان بدل شده است.
آنچه امروز پس از گذشت یک قرن، زنان سراسر جهان را وا می دارد که پاسدار این روز باشند نه فقط خود این روز فرخنده بلکه آرزوی تاریخی برای خواستن "روزی" از آن خود و "فضایی" از آن خود است،

و این روز محور و انگیزۀ بسیار قوی، فرامرزی و فرا فرهنگی است برای فریاد مشترک جهانی، به منظور رسیدن به همبستگی، برابری و رفع ظلم و خشونت و بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عدالتی  در برابر زنان.
این روز نمادی از خواسته های مشروع زنانی است که در دیروز نمانده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اند و خواستار تغییرگردیدند، آنها کار می خواهند، حقوق برابر، زندگی انسانی و عادلانه می خواهند تا از این رهگذر، به عنوان یک انسان کامل شناخته شوند و بتوانند از حقوق شهروندی و مدنی جهان، بهره بگیرند.
اما امروز در سرزمین من گرایشاتی وجود دارد که خلاف همه موازین دینی و شرعی حتا ساختمان بیولوژیکی زن را دارای نقیصه می دانند و به همین نگاه او را دور از همه دغه دغه های دنیا و طبعیت نگهمیدارند. میلیون ها زن قربانی خشونت روزمره توسط همسران، پدران، برادران، خانواده همسر خود و برخی افراد جامعه هستند.  از ضرب و درد تا اسید پاشی و به آتش کشیدن، سرنوشت بخش عمده زنان در دنیا را رقم میزند. قتل ناموسی، این پدیده قرون وسطایی هنوز هزاران قربانی از زنان میگیرد. هنوزهم سنت های شرم آوری وجود دارد، این موجودی را که خداوند از جنس آدم خلق کرده است و کرامت انسانی برایش اعطا فرموده و جنت را زیر قدومش گذاشته است، گروهی افراطی و بی دانش، او را محکوم به لباسش می نماید. هنوز هم هستند کسانی که بر مدیریت، تدبر و تعقل و فراست و اندیشه ای زنان به دیده شک می نگرند و  زن را از هر حیث ضعیف الایمان می پندارند، در حالیکه هر وضعیت بیولوژیکی زن که او را مانع عبادت گردد، نقیصه نه؛ بلکه به همین خاطر امتیازیاتی را خداوند برایش اعطا فرموده است که با استفاده از آن، سرنوشت خود و فرزندان خود را رقم بزند.
به گفته آناتوفرانس« تنها وجود زنان است که به این زندگانی سراسر ملال قدر و منزلتی می دهد؛ اگر زن در جهان وجود نداشت زندگی تحمل ناپذیر بود.»
لذا به بهانه هشتم مارچ روز جهانی زن، زنی را به معرفی می گیریم که توانایی و مدیریتش سرنوشت خیلی از مردان آیندۀ این جامعه را تعیین می کند.

بلی! این خانم، روشنا خالد نام دارد که بیشتر از دو سال است که آمر انستیتوت زراعت و وترنری پروان(فرخنده شهید) توظیف گردیده، با مدیریت عالی شان این نهاد مسلکی را از ورطه رکوت و خوابیده نجات داده و در اندیشه هزاران جوانی که در این نهاد مسلکی برای آینده خود و جامعه تحصیل می نمایند تغییر ایجاد کرده است.
تنها درسال 1394- که اکنون رو به اختتام است کار های اساسی را انجام داده که عبارت از( تنظیم درس محصلان به شکل عملی، تطبیق هشت پروژه انکشافی شامل؛ پرورش زنبور عسل، زرع سمارق، اعمار فارم مرغ داری، اعمار گلخانه، ساخت کمپوست، هموار کاری سرک انستیتوت الی جاده عمومی، ساخت پارک وسایط، غرس 500 اصله نهال مثمر و غیر مثمر، تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت هم برای استادان و محصلان، تنظیم دروس محصلان توسط کمپیوتر و پروجکتور، افتتاح ده جریده قلمی دیواری، ایجاد صنف های جداگانه برای دختران، سیمینار های آگاهی دهی زراعتی برای دهقانان و باغ داران، و برگزاری ده ها محفل مناسبتی که در تقویم کشور درج گردیده است) از مواردی اند که خانم روشناخالد با تلاش های پیگیرانه اش توانست که این انستیتوت مسلکی را به سطح کشور نمونه بسازد.
هرچند در گذشته مردانی در این انستیتوت به حیث آمر توظیف بودند، علاوه براین که مدیریتی برای پیشبرد و انکشاف این نهاد که در شرایط کنونی جامعۀ ما به آن نیازمند است نداشتند حتا این نهاد مسلکی را به چالش روبرو نموده بودند.
لذا جا دارد که به گونه فشرده با این خانم پرتلاش، مبارز و جسور که با عزم و ارادۀ قوی حرکت می کند آشنایی حاصل کرد.
روشنا خالد فرزند محمد یعقوب خان در یک خانوادۀ روشنفکردرولایت پروان چشم به دنیاگشود.
خانم روشناخالد درزمان کودکی بیشتر تحت پرورش خانواده فرهنگی شان به خصوص با رهنمایی پدرش قرارگرفته است.
خانم روشنا قبل ازاین که شامل مکتب شود به کمک پدربزرگش و ماما هایش می توانست بخواند و بنویسد بعد از شمولیت به مکتب، دوره ابتدایه را در لیسه تجربوی محمدعثمان و نسوان نمبر(1) شهری چاریکار، ادامه داده و از صنف دوازدهم لیسه حره جلالی چاریکار فارغ گردیده است.
خانم روشنا از رشته بیولوژی دانشکدۀ تعلیم و تربیه دانشگاه پروان به سویه لیسانس فراغت حاصل نموده و نخستین وظیفه اش را از معلمی آنهم به عشق و علاقمندی خاص آغاز نمود.
با آغاز جنگ ها همرای خانواده خود از کشور، خارج شده و به دیار هجرت پناه برد که دردیار غربت نیز به همکاری شماری از استادان، مکتبی را برای اطفال مهاجرایجاد و در خدمت اطفال مهاجر به خاطر کسب تعلیم و تربیه قرارگرفت و مدت سه سال این وظیفه را ادامه داد و هیچگاه احساس خستگی نکرد و از اندک حقوقی که برایش داده می شد مقدارآن را نیز صرف تعلیم و تربیه اولاد وطن می نمود.
خانم روشنا در سال 1383دوباره به کشور برگشت و در بخش های مختلف معارف ایفای وظیفه نمود، مدتی به حیث مدیرلیسه لیلاصراحت روشنی، به دلچسپی و علاقمندی خاصی اجرای وظیفه نمود.
خانم روشنا در بست سوم به حیث سخنگوی والی پروان از طریق رقابت آزاد تقررحاصل نمود و مدت شش سال این وظیفه را موفقانه انجام داد وی  نخستین زنی است که در سطح 34 ولایت به حیث سخنگوی مقام ولایت ایفای وظیفه نموده است.
خانم روشنا درسال 1389 درانتخابات ولسی جرگه خود را نامزد نمود اما متأسفانه نسبت نبود اقتصاد قوی و فرهنگ مصارف گزاف در پیکارهای انتخاباتی، نتوانست که به مجلس نمایندگان راه یابد.
خانم روشنا درمدت 9 سال با رادیو تلویزیون ملی پروان همکاری داشته و در بخش ارایه سرویس خبری تلویزیون و تهیه گزارشات سهم بارز می گرفت.
خانم روشنا در نیمه سال 1392 به حیث آمرانستیتوت زراعت و وترنری(فرخنده شهید) پروان گماشته شد که با تقررش این انستیتوت، رنگ و بوی تازه گرفت و تا کنون به حیث آمر آن انستیتوت ایفای وظیفه می نماید
خانم روشنا درپهلوی وظایف رسمی اش فعال جامعه مدنی و حقوق زن نیز است که به همین منظور نهاد اجتماعی زنان روشنگر را درسطح ولایت پروان ایجاد کرد و شماری از زنان را درمحور این نهاد به خاطرتحقق حقوق شان بسیج نموده است او از طریق انتخابات به بورد نهادهای جامعۀ مدنی پروان راه یافت و اکنون به حیث معاون بورد نهادهای جامعۀ مدنی پروان نیز فعالیت دارد. خانم روشنا خالد عروسی کرده و مادردو پسر و دو دختر می باشد.
خانم روشنا خالد از صداهای رسا و مدافع حقوق زن بوده و به همین خاطر همیشه از سوی افراد نابکار و ناشناس مورد تهدید های مکرر قرار گرفته تا اینکه بالای منزلش توسط اسلحه گلوله شلیک گردید و  همچنان در همین ماه بالای موترحاملش حوالی ساعت 8 صبح هنگامی که می خواست به دفتر برود از سوی افراد ناشناس مورد شلیک تفنگچه قرارگرفت که خوشبختانه جان به سلامت برد.
بناً روز زن یعنی هشتم مارچ هم از نتیجه فدا کاری و قربانی همچو زنان با رسالت به میان آمده تا همان جایگاه انسانی خویش را که خداوند برای شان تعیین نموده است احراز و در برابر اتهامات و جور زمان ایستادگی نمایند.
 

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 24 اسفند 1394 ، 14:58
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 111 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.