Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

جهــان اســلام به یک انقــلاب بــزرگ فــرهنگی نیــاز دارد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط ضیا باری بهاری   
دوشنبه ، 18 مرداد 1395 ، 07:15

ضیا باری بهاریقبل  از آن که به ادامه این مطلب بپردازم، در گام نخست می خواهم عمل وحشیانه تروریستی و غیر انسانی دیروز را در شهر کابل شدیدأ تقبیح نموده و بدینوسیله مراتب همدردی و غمشریکی خویش را به این مناسبت با هموطنان داغدیده ام که جگر گوشه های شان را در این فاجعه بزرگ از دست داده اند، ابراز بدارم. در ثانی یک پیام کوچک به هموطنانم.

هموطنان عزیز، جوانان غیور و با شهامت! حرکت ها و همایش های مدنی خیابانی در کشور های براه انداخته می شوند که در آن کشور ها دولتمردانشان به مدنیت باوری داشته باشند و جوانانشان متحد باشند؛ متأسفانه افغانستان از شمار آن کشور های است که دولتمردانش به دمکراسی و جامعه مدنی هرگز باور ندارند و جوانانش با هم متحد نیستند، کشور ما از دمکراسی هنوز فرسنگ ها دور است، دولتمردان افغانستان در نقش بازیگران سریال های دنباله دار، بازیگران و نمایشگران دمکراسی قلابی در این کشور هستند که سناریو را دیگران برایشان تهیه می کنند، بنابرین در اینجا مثل گذشته یک بار دیگر به شما خاطر نشان می سازم، از شما عزیزانم التماس می کنم، پیش از آن که به خیابان ها رفته و جان های شیرین خویش را با خطر مواجه بسازید و عزیزان و وابستگان خویش را ماتمدار بسازید، نیاز است، نیاز مبرم است تا هرچه زودتر یک تشکل بزرگ فراقومی را در سراسر افغانستان عزیز ایجاد نمایبد، بدون ایجاد یک تشکل بزرگ فراقومی و فراهم سازی پیش زمینه های دمکراسی (بخصوص در زیر سایۀ ارواح خبیثه) در افغانستان براه اندازی هر نوع همایش و مظاهره در خیابان های کابل و دیگر شهر های این کشور معنی انتحار و خودکشی را دارد که دردمندانه دیروز شما همه شاهد چنین حادثۀ خونبار در کابل عزیز بودید.

حال می پردازم به اصل مطلب:

کودتا جمعه شب هفته گذشته توسط نیرو های ارتش در ترکیه، این که روی چه اهداف و از کدام جوانب سازماندهی شده بود خدا می داند و سازماندهندگان آن، اما آنچه که مسلم است شوربختانه چهره های آشکار و پنهانی هم در داخل این کشور و هم در بیرون از آن هستند که می خواهند ترکیه را نیز مانند سایر کشور های اسلامی جنگ زده در مسیر بی ثباتی قرار دهند.

دهشت افگنان بین المللی بخاطر تحکیم بخشیدن هر چه بیشتر پایه های قدرت مافیایی شان و دست یابی به منابع انرژی در جهان می خواهند در سراسر جهان زندگی عادی انسانها را هم از مسلمانان، عیسویان، یهودیان، بوداییان، هندویان و غیره را همه را دیندار و بی دین را به جهنم دنیوی تبدیل نمایند، آنها بخاطر پیاده نمودن اهداف شیطانی خویش دیریست که پروژه های کلان تاریک سازی کشورهای اسلامی مثل قارۀ افریقا را روی دست دارند تا در این کشور ها قیمت نفت و گاز حتی سنگ و چوب آنها را به میل خود تعین نمایند تا در بدل بهای خون مسلمان و غیر مسلمان همه منابع اقتصادی و مادی جهان را در قبضۀ خود داشته باشند.

با تأسف، در این سال های اخیر جهانیان شاهد مصیبت بارترین و وحشت بارترین نوع پروژه های تروریستی هستند که دهشت افگنان بین المللی و حامیان تروریسم بین المللی با امکانات کلان اقتصادی، تخنیکی و نظامی بیش از هر زمانی در یک محور بزرگ شرارت جمع آمده اند و خصمانه تلاش دارند که با براه اندازی جنگ های مذهبی میان مذاهب مختلف و ملت های گوناگون بویژه میان پیروان دو کتاب "مقدس" انجیل و قرآن مسلمانان و غیر مسلمانان را در برابر یک فاجعه بزرگ انسانی مانند «هولوکاست» قرار دهند و با استفاده ابزاری از نام اسلام و با براه اندازی حملات تروریستی و اعمال وحشیانه ضد بشری در سراسر جهان دین اسلام را بواسطه اعمال وحشیانۀ یک عده مسلمانهای جاهل نزد پیروان دیگر ادیان جهان بد نام نموده و یک میلیارد و سه صد هزار مسلمان را هم در کشورهای اسلامی و هم در بیرون از کشورهای اسلامی هرچه بیشتر مهاجر،  دربدر و خوار و ذلیل بسازند و به کمک بنیادگراهای افراطی اسلامی کشورهای اسلامی را بخصوص کشورهای اسلامیی پیشرفته و در حال رشد را بسوی جهالت و بربریت سوق نموده و از پیشرفت و تکامل باز دارند و بدینوسیله بخش بزرگی از جهان را مجددأ سر از نو بین خود تقسیم نمایند.

حوادث خونبار حد اقل نیم قرن اخیر در کشورهای اسلامی مانند افغانستان، عراق، لیبی، مصر، سوریه، سومالی، سودان نشان دهنده آن است که متأسفانه بعضی از کشورهای بزرگ در تبانی با شیوخ عرب خودشان در حقیقت حامیان اصلی تروریسم و محور صدور دهشت افگنی و شرارت در جهان هستند، به عقیدۀ من هیولای تروریسم سازمان یافته تنها از راه جنگ مهار نخواهد شد، بلکه بواسطه کار دوامدار آگاهی دهندۀ سیاسی ـ فرهنگی و برنامه های سازندۀ تربیتی در میان جوانان کشورهای اسلامی ریشه های زهرآگین ترور و وحشت را می توان آهسته آهسته خشکاند و از این طریق جلو گسترش تروریسم و بنیادگرایی افراطی را گرفت؛ چون هر قدر که به بهانه های مبارزه علیه تروریسم و بنیادگرایی از لولۀ تفنگ حرف زده اند به همان پیمانه تروریست ها و بنیادگرا های افراطی اسلامی را آگاهانه قوی ساخته اند و در سراسر جهان گسترش داده اند، بیشتر جنگ افزار های جدید تولید نموده اند و بدینوسیله به آتش ترور و وحشت بیشتر و بیشتر دامن زده اند، جوانان را در کشور های اسلامی معتاد به هیرویین، فرار از وطن و یا در فقر فرهنگی و جهالت قرار داده اند، تردیدی ندارم که بعضی از کمپنی های بزرگ تولید و فروش تجهیزات جنگی با فراعنه نفت، با مافیای هیرویین و همچنان با مدارس و تعلیمگاه های بزرگ طالب پروری و داعش سازی از امریکا شروع تا افریقا و خاورمیانه و ماورای دیورند دادوستد و روابط تنگاتنگ مالی، سیاسی و نظامی دارند.

پس اگر جلو تروریسم و بنیادگرایی افراطی توسط خود مسلمانان گرفته نشود آنروز دور نخواهد بود که دهشت افگنان بین المللی بواسطه گروه های تروریستی همه کشورهای اسلامی را بخصوص کشور های پیشرفته و در حال رشد اسلامی از قبیل ترکیه، قزاقستان، آذربایجان، اندونیزیا، مالیزی، ایران، بنگله دیش و ترکمنستان را که از منابع بزرگ انرژی زیرزمینی و سرزمینی برخوردار اند مثل سوریه و عراق و لیبی ویران نموده و مردمان این کشور ها را برای همیش برده و غلام خود خواهند ساخت. امروز اگر افغانستان و سوریه و عراق در آتش جنگ های تحمیلی و تروریسم خودی و بیگانه می سوزند اگر وضعیت به همین روال ادامه یابد دیری نخواهد گذشت که فردا نوبت ایران و ترکیه و پس فردا نوبت آسیای مرکزی و اندونیزیا نیز خواهد رسید، حوادث پی در پی ترکیه زنگ خطر است، زنگ خطر هم برای ترکیه و هم برای همه، هم برای مسلمانان و هم به غیر مسلمانان، شهزاده های عیاش عربستان سعودی و شیوخ و امرای اطراف خلیج فارس و همکاران بین المللی شان خوب بخاطر داشته باشند که  شعله های تموز و سوزان این جنگ ها به حرمسرای ها و داخل قصر های مرمرین آنها هم خواهد رسید.

بنابرین با این وضعیت نا بسامان و بد اجتماعی ـ اقتصادی ـ فرهنگی مسلمانان، جهان اسلام قبل از همه به یک انقلاب بزرگ فرهنگی و به یک باز سازی بزرگ تربیتی و اخلاقی نیاز مبرم دارد، امروز از مسجد و منبر مسجد گرفته تا مکتب و مدرسه اسلامی، در مجموع فرهنگ و معارف اسلامی در وضعیت بسیار بد و نگونباری قرار دارند، همه به یک بازنگری و بازسازی نیاز دارند، باید است روحانیون و دانشمندان دین، البته آنهایی که در خصوص ارزش های دین اسلام و فرهنگ و تمدن اسلامی تحصیلات اکادیمیک و دانشگاهی دارند و از افکار متحجر و اعمال و کردار زشت طالبانی و داعشی به دور اند، سیاست مداران و فرهنگیان، همه آنهایی که به ارزش های دینی و فرهنگی اسلامی خود باوری دارند احساس مسؤلیت نموده در سراسر جهان همه دست یکی کنند تا بهر وسیلۀ که می شود قبل از همه جلو تبلغات و فعالیت های بنیادگراهای افراطی و ملأ های کم سواد و بی سواد را بگیرند، چون اکثرأهمین ملأ های بی سواد و کم سواد اند که دایم با تبلیغات زهر آگین شان بستر گرم سرباز گیری از میان جوانان را فراهم نموده و بوسیلۀ آنها زمینه های فعالیت های وحشیانۀ تروریستی و دهشت افگنی را در کشور های خود مساعد می سازند. چنانچه که دیده می شود متأسفانه در این سال های اخیر فرهنگ و سنت های اسلامی آگاهانه و غیر آگاهانه بواسطه همین نیمچه ملا ها و مسلمان نما های کم سواد از طریق رسانه های جمعی (بخصوص انترنیت و تلویزیون) به مسخره گرفته می شود، هر ملأ کم سواد و بی خبر از دین به تعبیر نادرست خود از دین بنام عالم و کارشناس دین، اسلام را نزد پیروان دیگر ادیان دین جهالت و خشونت معرفی می نمایند، بنابرین هنوز هم دیر نشده است لازم می دانم تا علمای با خرد دین هرچه زودتر یک خط درشت و یک مرز آهنین بین ارزش های اسلام واقعی از یک طرف و شریعت من درآوردی گروه های دهشت افگن تروریستی و حامیان بین المللی شان از جانب دیگر ایجاد نمایند در غیر آن اگر وضعیت به همین روال ادامه پیدا کند، تردیدی ندارم که قرن های دیگر مسلمانان همین قسم آواره و دربدر، غلام و برده در زیر سلطۀ حاکمیت ظالمانه ای دهشت افگنان بین المللی و تروریسم خودی و بیگانه در میان آتش و خون در سوگ عزیزان و دلبستگان خود در مرگ تدریجی بسر خواهند برد.

حرف آخر،         

دیگر از هیچ کس پوشیده نیست که تروریسم بیشترین قربانی را از جمع خود مسلمانان می گیرد و از جانب هم حامیان تروریسم بخاطر پیشبرد اهداف شوم و شیطانی شان از میان جوانان مسلمان بیشتر سربازگیری می کنند، بنابرین به نظر من در مبارزه علیه تروریسم و دهشت افگنی قبل از همه خود مسلمانان بخصوص جوانان باید نقش مؤثر و سازنده داشته باشند، جوانان کشور های مختلف باید اتحادیۀ جهانی جوانان علیه تروریسم را ایجاد کنند، این ابتکار را باید است جوانان کشور های اسلامی بدست بگیرند و از طریق فیسبوک اتحادیه جوانان را ایجاد نموده و آنرا فراملتی و فرا مذهبی بسازند، بدون اتحاد جوانان در سراسر جهان پیروزی بر تروریسم و دهشت افگنی محال است و نا ممکن.

نویسنده: ضیا باری بهاری

24.07.2016

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 176 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.