Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

اراده یقین درونی وعمل بیرونی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط دکتر بصیر کامجو   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 07:59

دکتر بصیر کامجوتا خم نشوید کسی نمی تواند سوارتان شود...
"مارتین لوترکینگ"
اراده درفرهنگ فارسی به مفهوم: خواستن،  میل  نیت واختیار...، بکار رفته. اما ازدید حکمت و سیاست، این واژه ها درهم سنخ بودن با سایر واژه های اخلاق تطبیقی،  درفرآیند عمل مراد دیگر پیدا می کند .
گرچه ´"اراده " واژه فلسفی است که حکما وخردمندان در تاریخ فلسفه آنرا بار ها به تأمل گرفته اند. اما در این نگرش دعوای از بازشناسی آن نمی  رود.
مگراز دید ما اراده وخرد دو واژۀ به هم پیوسته ای اند. انسان بمدد خرد ارزشهای بالنده خوشبختی و مسیر درست زندگی را تمیز می دهد، وبا پیگیری اراده وعمل آنرا بدست می آورد.
بااین جهت گیری ، ازجو سیاسی متشنج موجود درکشور می آموزیم که درادای رسالت روشنگری وتقویه بینش وخرد همگانی ، نقش اراده درمبارزات سیاسی را برجسته سازیم ، و روند رهایی مردم ما را از اسارت و چیرگی رژیم نا فرهیخته شتاب بیشتربخشیم  .
درآموزش ما دولت وابسته افغانستان قرار گاه رهبری جنگ وجنایت شناخته شده است . با اینهمه قتل وکشتار روزمره اش باز هم از جامعه مدنی وتأمین امنیت مردم داد می زند وحتا ادعا می کند که آزادی بیان  ونگارش وجود دارد . وباتأسف که برخی رسانه ها هم به آن آزادی قلابی دولت می بالند ، شماری از قلم بدستان و منتقدین ، باافتخارازاین سیاست رسانه ای" ساختارسیاسی حاکمیت شؤونیزم قبیله " نیز تمجید وستایش می کنند .
درست است که این حرف برای خوش باوران ،  بیرونش این قسم جلوه می کند . اما درونش کاملاً ساختگی وناساز به فواید ملی است. رسانه ها آغشته به تبلیغ وترویج آن اهدافی قرارمی گیرند که در راستی مسئله این رویداد ها نمیتواند در کشوراتفاق بیفتد ، بلکه همه رخداد های اتفاق افتیده  با برنامه از قبل پلان شده از سوی دستگاه خبرساز بین المللی نهاد های سرمایه وگروهک های مخفی "ساختارسیاسی حاکمیت شؤونیزم قبیله"، تولید می شوند وبه خورش رسانه ها تقدیم می گردند .
سپس مردم خوش قلب ما به سخانان بی مقدار دولت مفلوک  باور می کنند و شب و روز در سایه افکار تولید شدۀ ساختگی  ومجرد دولتی ، ذهن پاک خویش را مشغول می سازند . وبر پایه برداشت های وارونه و بی اساس ، اندیشه ومواضع سیاسی خویش را بسمت نادرست معین می نمایند .
بگونه مثال : حقایق وابسته به پرونده قتل های زنجیره ای : زنده یاد قهرمان ملی احمد شاه مسعود ، زنده یاد علی مزاری ، مصطفی کاظمی ، ژنرال محمد داود ، ژنرال شاه جهان نوری ، ژنرال سید خیلی ، زنده یاد قهرمان صلح برهان الدین ربانی ، زنده یاد مارشال فهیم قسیم وهزاران مقتولین ملکی وارتشی دیگرِ راه صلح و آزادی میهن ، چه شد.؟
آیا دربررسی این همه پرونده ها و قتل های زنجیره ای ، دادگاه مستقل ، نماینده ویژه پارلمان،  دادستان مستقل ، و هیئت غیروابسته دولتی ، نماینده رسانه های  آزاد وجود داشتند و توانستند که حقایق و رازهای وابسته به آن پرونده ها را به مردم فاش نمایند ؟ ودست اندرکاران آن جنایات را به پنجه قانون بسپارند ؟ … که نه خیر!
همین جور بروز هزاران مسئله جرم و جنایت آشکاردیروزی وامروزی ، دزدی و اختلاس ، تقلب و دستاندازی   ، زورگیری ملکیت های مردم ، فساد مالی واداری واخلاقی ، رشوه ستانی و ده ها  تخلفات دیگر وجود دارد که از حامد کرزی آغاز تا اشرف غنی احمد زی و مقامات بالا رتبه ایشان  ، مرتکب آن شده اند ودر آئینه رسانه ها بگونه رسمی  بازتاب نیافته است .
مردم شاهد آنند که درجریان یک ونیم دهه ازدوره حامد کرزی ـــ  اشرف غنی بررسی پرونده ها موافق به اهداف واراده ” ساختارسیاسی حاکمیت شؤونیزم قبیله ” متوقف شد ، ذهن مردم از بـُروزحقایق واقعی وارتکاب تقلبات سیاسی و جرم وخیانت های کلان جانی و مالی مقامات دولتی داخلی و خارجی بدورنگهداشته شد .
ودولت با این اسلوب ریکارانه افکارواندیشه های مردم را اغفال نمود و در زیر رهبری خود اسیرساخت . و با این کار توانست جلو همبستگی ،  اراده  خیزش وخودایستایی ملی مردم را بگیرد . وحکومت نامشروع ووارداتی و لرزان خویش را در هردو دوره ، موقتن ازسرنگونی حتمی نجات دهد.
اما رهبران " ساختارسیاسی حاکمیت شؤونیزم قبیله " که معجونی از طالبان ، گروه حقانی ، گروهک های چپی ، حزب اسلامی گلبدین و ودولت کرزی وغنی می باشند باید بدانند که :
چکه اشک یتیمان ،  سوزش جگر بیوه زنان ، ریزش خون پاک گلو بریدگان ، آه سحر گاه مادران غمدار ، چیغ لب بستۀ گـــرسنگان ، هزاران پدیده ناپاک از جنس جنگ وجنایت بالای مردم داغدیده ما بوسیله اعضاء ” حکومت پشتونی و طالب پشتونی ” اعمال گردیده فراموش نمی شود ؛  اگربازپرسی این جنایات مستدام  امروز  موقتا" در آسمان ابر آلود قدرت وابسته به باداران غربی شما ها، پوشانیده شده ودر چهاردیواری های قانون جنگل در بند و خموش است ، فردا این درد و نالــــــه و خشم استخوان سوز ، به سرچشمۀ اراده آهنین مردم تبدیل خواهد شد .
همین اکنون میتوان گمان زد که دولت  ــ ترس از به پا خیزی وجهش اراده جمعی را پیوسته حس می کند .  زیرا جلب وجذب نیروهای اهریمن  ( این کرگس صفتان و سپاهیان کورنهاد های سرمایه وقاتلان مردم این سرزمین ) در بدنه دولت از جانب کرزی وغنی  و تیم همتبار ایشان ، زیر نام برنامه شورای عالی صلح دولت وحشت ملی ، بارزترین نمونه بیم وخوفِ و از دست دادن قدرت و حاکمیت  سیاسی شوؤنیزم قبیله ، در کشور می باشد.
ما خواستیم که اندیشه ها و مشاهدات مان را در مورد نقش اراده در مبارزات سیاسی بیان کنیم ، به این اساس که تا بتوانیم ذهن و اراده نسل نو را با وسایل مدرن روشنگری ، مسلح سازیم . چرا که در زمانه ما ، یگانه ممکنه بـُراه ، استفاده درست ازسلاح مطبوعات وارتباط جمعی است که "   اراده " مردم را در مسیرهمبستگی سوق می دهد ومقاومت ملی را تقویت می بخشد .
حرف آخر مان را در مورد توجیه نقش اراده در سخانان بزرگان همچو : مارتین لوترکینگ ، کنفسیوس ، ـ بنجامین فرانکلین تکمیل می نمائیم :
نخست : "مردی که دارای (  اراده )  نیرومند واخلاق متین است ، هرگزفضیلت اخلاقی خود را فدای هوس های زندگی نمی کند . بلی مردانی در این  جهان زندگی کرده اند که برای تکمیل وحفظ فضایل اخلاق ، جسم وجان خود را فدا ساخته اند" .
دوم : " آب قطره قطره می چکد وبا پایداری و سماجت ، سنگ بزرگ را سوراخ می کند ؛
موش با پشت کار و استقامت موفق به پاره کردن رشته محکمی از سیم می شود ؛
سوم : ضربه های پی در پی تبر کوچک ، درخت کهن را ازپای در می آورد" .
چهارم : با صبر و بردباری ، برگ توت تبدیل به پیراهن ابریشمی می شود  " .
دکتر بصیرکامجو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 89 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.