Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

شب تکبیر و قیام تکبیریان PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط عبدالقیوم ملکزاد   
چهارشنبه ، 9 فروردين 1396 ، 20:04

عبدالقیوم ملکزادیاد آوریم آن شبِ فرخنده را؛ پرواز روح بلند و جلوۀ احساسِ عالیِ کابلیان دل زنده را؛
شبی که حقجویان با ایمان، با داعیۀ بزرگِ  برتری نام خدا و احیای دوبارۀ مجد وعظمت، عزت، آزادی و شرف، تا سپیده دمان بیدار ماندند و گلبانگ روحبخش تکبیر را - که از آن شمیم دلنواز عشق به اسلام و رهایی و میهن دوستی می تراوید- از حنجره ها رویاندند و به  گوش ها افشاندند.
بلی، شب سوم حوت پنجاه وهشت را می گویم. شب مبارکی که سرتاسر ساکنین کابل، شکفتن باغ ایمان را، انتشار عطر جانپرور قرآن را و جوشش پیهم پرتو تکبیر را، به منظور یک هدف سترگ ومقدس، به نظاره نشسته بودند...! صداهای خجسته و نوازشگری که از سینۀ ها بر می خاست، گلبانگ های دامنه داری بود که آسمان ها را تسخیر می کرد و دل های خدا باوران اندوهگین و خسته را از امید پر می ساخت...!
شبی بود که ایمانیان، شمیشرهای خشم شان را از نیام ها بیرون می کشیدند، تا آسمان نیلگون کابل را با انوار حماسه فروزان سازند و کوچه کوچۀ پایتخت را - که سر به زانوی اندوه بزرگی فرو برده بودند- با گلبرگ های سرخ تکبیر عطر باران کنند و بذر های امید را ببالانند و از دمیدن صبح قیام گسترده و پر شکوه فردا، برضد شب باوران مژده دهند و از راه افتادن قیام های امید بخش و رهایی آفرین در فردا های دیگر را ...!
شبِ به راستی مبارکی بود. صدای تکبیریان با گلبانگ عشق در می آمیخت، فضای سپهری که از دود و آتش توپ ها و تانک ها و طیاره های اهریمنان مکدر شده بود، به تصرف صدای جان پرور و نورانی قرآن و نوای دلنشین تکبیر در می آمد. کوچه کوچۀ پایتخت مملو بود از بوی شوق، بوی شور، بوی وجد، بوی ایمان و همۀ آن ها آمیخته با پیام والای قرآن بود و آوای رسای تکبیر اهل ایمان..!
نسیمِ نسبتاً سرد شبانگاهی - که دامن کشان از فراز کوهساران فرا می رسید، با شوق تمام از چهره ها و از ناصیۀ تکبیریان بوسه می ستاند و آهسته به گوش آنان می خواند که فردا امتحان بزرگتری را  فرا رو دارند...، فردا روز قیام گستردۀ کابلیان عزیز است...!
آن شب به یاد ماندنی یکقلم آراسته بود با نور تکبیر!  آری تکبیر بود پی تکبیر که پیوسته از حنجره های مردم، از فراز بام ها و کوچه ها و از مأذنه های مساجد بر می خاست و لرزه بر تن دیو سالاران می افگند.
تکبیر، یعنی خدا بزرگ است، ذات مقدسی که سرکوبگر دژخیمان است و عزت و رهایی بیچارگان از بند اسارت وعدۀ برحق آن...!
شاید کابل هرگز، شبی چنان با عظمت را به یاد نداشته باشد که اندامش را تن پوشی از مقدس ترین واژه های قرآن، با صدای شکوه افزای تکبیر هزاران تن از تکبیریان، توأم با دعوت بزرگ " به پا خیزید..."، با این  گسترده گی می آراست.
آری، با نوا های شور افزای قیام در راه خدا، قیام در جهت رهیدن از بند ذلت با تمسک با آیات روان پروری از این نمط: " ... ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم" و یا " ... ان الباطل کان زهوقا.."
نوا هایی که همنوایی های گسترده را در قبال داشت و حتمی و فراگیر بودن حرکت توفندۀ فردا - ولو با عبور از خط طویل خون و آتش و کشتارهای بیرحمانه- را تسجیل می کرد.
فردا شده بود..!
در حالی که مردم از هر کوچه و خیابان کابل دسته دسته وگروه گروه، به میدان ها می شتافتند و ده ها میعادگاه قیام را پر می ساختند، خروش های ظلم افگن الله اکبر و نعره های حاکی از نفرت و انزجار مرد و زن برعلیه ملحدان و اشغالگران با صدا های قیامگران دیگر درمی آمیختند؛ ولی صداهای دلخراش فیرهای مسلسل توپ وهاوان و راکت و غرش طیاره های ابلیسان آدم روی، هرگز نمی توانست مانع اوجگیری حرکت ها و خیزش های توفندۀ مردم شود.
گروهی یک سو با برافراشتن بیرق های توحید و شعارهای کوبنده، آیات  دلنشین و کفرافگن فتح و نصرت بر زبان داشتند و گروه دیگر فریاد مرگ به روس و مزدوان روس همراه با نعره های تکبیر سر می دادند و عده ای هم سرگرم تکرار ابیات حماسی  نظیر:
به خاک ما چرا ای بی خدایان پای بنهادید؟
به جان ما چرا ای کاذبان صلح! افتادید؟
یا:
کجا شد دعوی صلح و حقوق و خدمت انسان؟
کرملن خانۀ انسان بود یا لانۀ شیطان؟
چرا یک ملت آزاد شد در اشک وخون غلطان؟
چرا کشتید این زنها، چرا کشتید این طفلان؟
ویا:
" برمسلمانان مگر از دین حمایت فرض نیست؟
پیرو توحید را باهم صداقت فرض نیست؟
بهر این ناموس عظمی، درس غیرت فرض نیست؟
در جهاد حق مگر با ما اخوت فرض نیست؟
صدا های پیهمی بود که از اعماق سینه ها می جوشید و بر دل های سامعین اثرات شگرف می آفرید، الا بر دل سیه کاران و سیه دلان سنگ وش حیله گر از خدا بی خبر فاجعه گستر...! نعره های پرشوری که همه ایمانداران را به وجد می آورد و به هیجان می افگند و بی تفاوت ترین رهگذران و فروشندگان و کسبه کاران را بی اختیار به صف قیامگران می کشاند...!
آن روز این قیام حماسه زا و خونین، تا شامگاهان ادامه یافت؛ ده ها سرو قامتی از مرد و زن به اثر فیرهای بلا وقفۀ وحشیان آدمکش و حملات بی انقطاع هلی کوپتر های روسی..، مظلومانه نقش برزمین شدند، جویباران و سرک ها و سنگفرش ها به رنگ دشت شقایق ولاله در آمده  بودند و پیکر های پاره پارۀ بیشماری در هرگوشه و کنار سرک ها و جاده ها افتاده بودند که ضحه ها و ناله های درد اندود وپیهم شان جگر سنگ را آب می کرد و جویباران جاری اشک های بیچارگان و بستگان شهدا و مجروحین، همراه با خون های سرخ بی گناهان، برهر طرفی جاری بود. گویی که آسمان به جای باران اشک و خون باریده بود.
یگانه پیامی که این خیزش بزرگ و خونبار در قبال داشت، این بود که اشغالگران به زودی پی بردند، یورش وحشیانۀ شان در سرزمین رادمردان و شیرزنان، اشتباهی بوده بسی بزرگ و ناعاقبت اندیشانه. یورشی که حماقت و سفاهت و جنایتگر بودن اشغالگران را به نمایش گذاشت و ادعای بشر دوستی آنها   را کاملاً پوچ و دروغ ثابت کرد.
یاد شهدای سه حوت و سایر شهدای جهاد و مقاومت گرامی وجایگاه شان فردوس برین باد.

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 180 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.