جناب آقای زرگر پور !
سلام ورحمت الهی بر شما باد
رباعیاتیکه بمناسبت شب نزول وحی از خامــۀ زیبای ت ان تراوش کرده است ، روح وروان هرمومن خداجوی و باورمند به این کتاب آسمانی را نوازش داده وشادمان کرد ه است .
من بایت نگارش این رباعیات ازشما قلباً تشکر نموده وسلامتی جناب عالی را با توانمندی هر چه بیشتر تان از خداوند بزرگ مسئلت میدارم .
ارادتمند تان : عزیز( عزیزی)