Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

ابــراز امتنــان از شــاعر درد آشنــای کشــور جنــاب ســید فضــل احمــد «پیمــان» PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط محمد عزیز « عزیزی»   
سه شنبه ، 17 آذر 1394 ، 10:18

عزیزیامروز یکشنبه مورخ 29-11-2015 وقتی وقتی صفحه فیس بوک را باز کردم ، چشمم به قصیدۀ بلند بالای شاعر درد آشنای کشور سید فضل احمد پیمان افتاد
این قصیده را بجواب نامۀ منظوم بنده که چندین ماه قبل برای شان فرستاده بودم نوشتند ومرا مورد لطف ومهربانی خاص خود قراردادند.
البته باید تذکر داد که جناب ایشان چندی قبل از نشر کتب مجموعۀ شعر ایشان بنام «توفان خون» که در دوران سنگر سروده بودند بمن اطلاع داده بودند وبا لطف بی شائبــۀ شان دو جلد ازین اثر گرانبهارا یکی عنوان من ودیگری را عنوانی آقای عبدالحی خراسانی ارسال داشته بودند ومن کتاب جناب آقای خراسانی را بایشان تحویل دادم.


و اکنون وظیفۀ خود دانستم تا بابت ارسال کتاب «توفان خون» وهم بابت این قصیدۀ زیبا ومطول تازۀ شان که مرا مورد نوازش قرارداده بودند کمال تشکر کنم
شایان ذکر است که من منظومه ای را که قبلا عنوانی شان فرستاده بودم بسیار با عجله وبطور بدیهه نوشته بودم . امروز که آنرا دوباره باز خوانی کردم ، لازم دیدم تا کمی آنرا ویرایش کرده ، همراه با قصیدۀ بلند بالای استاد پیمان باشتراک بگذارم تا از یکطرف اظهار شکر وامتنانی از ایشان بوده باشد واز جانبی دوستان شعر وادب نیز با خواندن قصیدۀ ایشان حظ ببرند
اینک شما واین قصیده نامۀ استاد سید فضل احمد « پیمان »
با تقدیم احترام
عزیزی
--------------------
19-11-2015
چندي قبل، دوست و برادر عزيز و گرامي‌ام Aziz Azizi شعر زير را بنا بر لطفي كه دارند در فضاي فيس بوك به من ارسال كردند، حالا بعد مدت‌ها خوشبختانه، توفيق يافتم تا از اين طريق من نيز سلامي خدمت شان داشته باشم.
از محمد عزیز « عزیزی»
تقدیم به برادر همسنگر و بلبل منبر وسخن سنج وسخنور وسخنسرای درد آشنای کشورم استاد سید فضل احمد « پیمان سوگوار»
************************
ای که از جمله راد مردانی!
تو وفادار عهـــد وپیمـــانی

هـــم ادیب وسخنور وعالم
هم سخن سنج وهم سخندانی

ای تو آئینه دار عصر جهاد
شاهــد وهم وشهیــد دورانی

ای علــم دار راه آزادی
پاســدار حریـم قـــرآنی

تو به خیل دلاوران جهاد
پیشتازی ومرد میـــدانی

در صـف رزم دشمنـان وطن
همچــوشمشیر تیز وبُـّرانی

با سلاح قلم به قلب عــدو
همچنان می زنی به پیشانی

چون دگر نخبگان دور جهــــاد
پیشـــتازی و اهـــل ایمــــانی

در سپهر سخــــن چنان دیدم
کــوکبِ روشن و درخشانی

در صف شاعران دورانت
تو چو خاقانئی و قـــا آنی

آگه از دین وفقه وقانونی
سالک راه پاک یزدانی

پیش آهنگ شاعـران جهـاد
در نبرد قلم چو حسّانی (1 )

سحرِ کلکت بنازم ای «پیمان»!
کـــه بپا کرده است طــوفانی

شعر تو چنگ می زند در دل
همچو نقش نفیسه یِ «مانی» (2)

در قصاید ترا مقام بلنـــد
میتوان گفت«خلیلی» ثانی

سبک اشعار آبدار تو چون
سبکِ عراقی و خراسانی

شعـر توعارفانه ورزمی
رنگ وبویش کلام قرآنی

چون ستایم ترا که می دانم
صاحب طبع گوهر افشانی

گویمت گر ادیب وفرزانه
لیک دانم فـزونترازآنــی

هم سخنورونکته دان ادب
در ظرافت «عبید زاکانی »

در چمـــنزار تشنۀ کشور
رحمت حق چو آب بارانی

اوستادی به فضل وعلم وکمال
لایــــق مســـــند بزرگانی

درصف بزم ورزم مردانه
تو علمدار و مرد میدانی

چه نکو احمد است نام ترا
که تو از خــــاندان ایشانی

عصر مارا نگر تو ای اســـتاد
هر طرف ظالم است ویا جانی

غرق در رشوت و فساد و ستم
گشته قاضی و شیخ و روحانی

توئی آگاه ازفســـــاد همه
که بهرجا سخن همی رانی

سایه ات بر هرات باد بلند
تا درین ملک هست افغانی

در مصاف جهالت وظلمت
نور پردازو پرتو افشانی

باقلم کرده ای بسی رسوا
ظالـــم وفاسق ویا جــــانی

از پیامت به مفسدان پیداست
دشمن رهــروان شیطــــانی

در تعّـبــد به خالق یکتا
داغ سجده ترا به پیشانی

هر سحرگاه از سراخلاص
تو ثناگوی ذات سبحــانی

من محب تو ام بجان زیرا
که تو از زمره یِ حبیبانی

ا زحقیر و کمینه شاگردت
به تو بادا ســــلام ارزانی

با چنین خامۀ شکسته خود
اینچنین میکنم رجز خوانی

روزگارت بکام باد همیش
نبود مــــر ترا پریشــــانی

شکر دارم زان همه لطفی
که نمودی بمن تو ارزانی

«پیمانا» ! سلام من بپــــذیر
نامه ام را اگر تو می خوانی

عفوخواهد «عزیزی» از یاران
زانکـــه دارد گنــاه ونقصــانی
پایان


****************


(1) – حسّان بن ثابت شاعر معروف رسول الله (ص)
(2) – مانی نقاش چیره دست دوران قدیم
--------------------------------
شعرجناب سید فضل احمد پیمان بجواب منظومه قبلی ام
بجواب نامه ی منظوم دوست عزیز و فرهیخته ام محمدعزیز
« عزیزي» سرکنسل سابق افغانستان در مشهد مقدس
خزان زندگی
*************
گربه هالندی و گر در انگلستانی عزیز
هرکجا هستی مرا افزون تر از جانی عزیز
مهربانی،‌مشفقی، صاحبدلی، فرزانه ای
یار دیرینی، عزیزی، جان و جانانی عزیز

هم مجاهد، هم سیاست آشنا، هم هوشمند
هم سخن سنج، هم سخنور هم سخندانی عزیز

در مقام دانش و در جایگاه معرفت
من بسان مورم و تو چون سلیمانی عزیز

حق استادیت را در روزگاران جهاد
هیچکس نتوان ادا کردن به آسانی عزیز

از نزول برکت رگبار ارشاد شما
بحر احساسات ملت گشت توفانی عزیز

می کنی از صحبت گرم «ضیائی» کسب فیض
بهــــره ور از پرتو خورشید تابان عزیز

سوره ی پاک مدّثر را ز قرآن مجیـــد
کرده ی تفسیر روزی در سخنرانی عزیز

حاش لله گر فراموشم شود تا روز حشر
لذت جان پرور آن گوهر افشانی عزیز

ای عزیز مصر معنی چند مهجوراز وطن
بیش از هر جا بــه نزد پیر کنعانی عزیز

ترک عزلتگاه غربت کن به میهن بازگرد
گر گدا باشی به ملک خویش سلطانی عزیز

خاک مارا بر وجود چون توئی باشد نیاز
تا رهد از قید استبداد و ویرانی عزیز

در فراقت تا بکی گویند، یاران العطش
بر روان تشنگان چون آب حیوانی عزیز

آنچنان جا خوش نمودی در دیار دیگران
کز عطوفت نامدی باری به مهمانی عزیز

تا رمق باقی است یاران را ز شفقت یاد کن
اعتمــــادی نیست بر این عالم فانی عزیز

زال این دنیا به پیغمبر وفاداری نکرد
یوسف از کید زلیخا گشت زندانی عزیز

ما درین محنتسرا آماج رنج و محنتیم
شاهد قتل و قتال و خانه ویرانی عزیز

وای از وضعیتِ آشفته ی این سرزمین
وای زین نا امنی وزین نا بسامانی عزیز

نیست در این مملکت مارا گناه دیگری
حق پسندی و جهاد است و مسلمانی عزیز
کس نگیرد جز هیولای اجل از ما سراغ
همدم دردیم و داغیم و پریشانی عزیز

گر فساد و فتنه در کشور نمی گردد مهار
می شود اوضاع بیش از پیش بحرانی عزیز

اینکه می خوانی مرا از زمره ی نام آوران
شرمسارم می کنی از این قدر دانی عزیز

در خزان زندگی همچون گیاه هرزه ام
رنج دهقانم، نمی ارزم به دهقانی عزیز

عمرخودرا کرده بیجا در سراشیب حیات
صرف در هذیان سرایی و رجز خوانی عزیز

لاله دارد آشکارا گر ایاغ خون بکف
بر جگر باشد مرا صد داغ پنهانی عزیز

با زبان الكن و كلك ضعيف و ناتوان
من كجا و شعر خاقاني و قا آني عزيز

من اگر فرزند خودرا نام خاقانی نهــــم
می شود آزرده از من روح خاقانی عزیز

خاک پای از خلیلی گر بدست من رســـد
می کشم در دیده چون کحل صفاهانی عزیز
کوله باری را که من از معصیت دارم بدوش
حمل آن مشکل بود برصد جغرتانی عزیز

می شمارم آنچه در یک روز عصیان کرده ام
دیده باشی گر مرا در سبحه گردانی عزیز

نیست دیگر آرزویم از خدا جز مغفرت
بس بود بر شانه ام بار پشیمانی عزیز

عمر طولانی و قلب شاد و اقبال سعید
برتو و دیگر عزیزان باد ارزانی عزیز
پایان
------------
از سید فضل احمد پیمان

مراد از شخصیت ارجمند علمی و انقلابی آقای بهاءالدین ضیائی سروستانی است

کحل: در عربی به معنی سرمه است و سرمه سپاهان در ادبیات شهرت جهانی دارد
--------------

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 159 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.