man in shera az awalesh khuwandam bisyar khosham tashakor az in ke shuma in sherahara in dar intar net naweshti mamnon agha jan bisyar maqbool bod