Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

"بــه یــادِ شـــادروان اســتاد قســـیم اخگــــر" PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط شفیق احمد ستاک   
چهارشنبه ، 30 بهمن 1392 ، 08:56

"بــه یــادِ شـــادروان اســتاد قســـیم اخگــــر"از چند ماه به این طرف شعر سرودن را کنار گذاشته وتصمیم گرفته بودم که دیگر نه نغمه سرایی کنم و نه هم از سر جهل و نادانی برای دیگران وعظ و ملائی. اما جمعهء گذشته استاد کبیربختیاری که از شاعران وادیبان برجستهء ما در کانادا می باشند طی یک تماس تلفونی از راه اندازی محفلی به یادبود وبزرگداشت از کارنامه های فرهنگی ورسانه یی مرحوم قسیم اخگر در تورانتو خبر داده و از من تقاضا کردند تا پارچه شعری در رثای آن مرحوم بنویسیم. خوشحالم که در پرتو لطف و احسان الهی و سپس با درنظرداشت درخواست آقای "بختیاری" بخت با من یاری کرد و شب یکشنبه گذشته که فردای آن محفل متذکره برگذار میشد، موفق شوم شعرِ ناموزونی بسرایم که هرچند درخور شخصیت ومقام والای ادبی خدا بیامرز قسیم اخگر نیست، اما این سروده را میتوان انعکاس دهندهء بخش اندکی از کارکردهای ادبی، مطبوعاتی و فرهنگی استادِ مرحوم تلقی کرد. همچنان از محترم استاد کبیربختیاری و سایر خواهران و برادرانی که در این دیار غربت، با برگذاری چنین محافلی یادِ یارانِ سفرکرده را  در اذهان مردم و ملت نجیب افغانستان زنده نگهمیدارند، صمیمانه تشکر میکنم.

من که در زیاده نویسی یدِ طولائی دارم، انگیزهء نوشتن این مرثیهء ناقابل و اینکه چگونه پس از گذشت بیشتر از دو ماه مجددا به جهان شعر وادب برگشته ام را نیز در اینجا به نظم آورده و امیدوارم که باعث اتلاف وقت و ملالِ خاطر خوانندگان نگردد.
با احترام
شفیق احمد ستاک

گفته بودم که دگر نغمه سرائی نکنم              آرزوی ِ غزل و نظم و رباعی نکنم
در پی حافظ شیرازی و سعدی نروم               قصهء صائب و تقلید سنائی نکنم
سخن از خامهء بهزاد نگویم هرگز                  صحبت از شهر علی شیر نوائی نکنم
نورِ دانش بدر خانهء دل آویزم                        وز سر جهل به کس وعظ و ملائی نکنم
غم دارائی قارون بکشم از دل خویش              دیده بر مکرمتِ حاتم طائی نکنم
نفس اماره بدریای قناعت ریزم                      فکر آسایش و آن خلعتِ شاهی نکنم
گفته بودم که به یک جام سفالین نوشم          هوس بادهء هر پیکِ طلائی نکنم
گفته بودم که وفادار بمانم سر عهد                پشت، بر موثق و تصمیم نهائی نکنم
لیک "استاد کبیر" آمد وهمیاری کرد                بارش چند نصیحت به سرم جاری کرد
روز پنجشنبه به من زنگ زد و خواهش کرد        فکرِ آرامِ مرا دور ز آسایش کرد/ نفطِ افکار مرا صاف و پالایش کرد
گفت  با شعر  تو هم  یاد کن از یادِ "قسیم"      باری تقدیر کن اندیشهء آزاد "قسیم"        
زین سبب عنبرِ چند بیت به مجمر ببرم             گلی از مرثیه و شعر به "اخگر" ببرم

« یادی از قسیم اخگر"
تو رفتی و غمت در خانهء دل باز مهمان است
تو رفتی و دوچشمم از فراقت باز گریان است
تو بودی با من و دنیای شعرِ من چراغان بود
برایم خواندنِ نظم و سرود و نثر زیبای تو و هر شاعرِ آزادهء کشور،
چه آسان بود
تو رفتی و بهارِ شعرِ من بار دگر پاییز زردِ برگریزان است
بدنبالش همان سردی و سرماهِ سپیدِ استخوان سوزِ زمستان است

تو رفتی و زبانِ آتشین اخگرِنظم و سرودم سرد و خاموش است
تو رفتی و قلم در کاخِ بیضای ورق بارِ دگر از غم سیه پوش است
تو رفتی و فضایِ فکرِ بکرِ خامه و اندیشهء آزادگی،
یکبار دیگر، پنبه در گوش است.
تو بستی چشم خود ازاین جهان، لیکن زمین و آسمان  این وطن،
از بهرِ استقبالِ تو، صد شهر آغوش است

از آن روزیکه در دشتِ مریضی، خیمه و چادر زدی "اخگر"
نشد بیرون کلامی از گلوی نازنینت درحصار بغضِ تنهایی
و اما خوب میدانم که گاهی در سکوتِ خود،
سخن با ماهتاب و انجم و اختر زدی اخگر
شنیدم از زبان عده ای  از دوستان اینرا
که در دوران بیماری، فقط حرفی بگوشِ تخت خواب و بالش و بستر زدی "اخگر"
ولی آنگاه که اندر آسمانِ "هشتِ صبح" و مطبوعات دیگر کشور
به مثل یک قناری پر زدی "اخگر"
و یا آنگاه که  وقتِ صبحگاهان،
در درون کلبهء  نوپایِ آزادی بیان، بهرِ دگردیسی
توهمچون اشعهءخورشید زرّین سر زدی "اخگر"
وآستین قلم را بهرِ ایجاد دگر گونی،
به مُلکِ نشریاتِ صوتی و کتبیّ و تصویری
به همراهِ دگردیسان دیگر، بَر زدی "اخگر"
به قعر آتش سوزانِ سانسورِ سیاست پیشگانِ حامیِّ زور و زر و تزویر،
صد اخگر زدی " اخگر"
و هم سنگ دفاع از اصلِ ارزشهای انسانی و حفظِ دامنِ پاکِ قلم را،
هرزمان ازدیگران بر سینه ات، بهتر زدی " اخگر"
سپس رفتی و یک داغِ دگر را در دلِ مادر زدی "اخگر"
ومیدانم شعار صلح وآزادی وتطبیق عدالت را،
به هر شهر و دیارِ کشور ما جرّ زدی " اخگر"
نه تنها برعلیه جاهلان کورمغزِ جاعلِ دین،
بلکه حرفِ حق، علیه ارتش احمر زدی " اخگر"
تو هم با "فندگیرانِی" که با ترفند پولِ ملتِ بیچاره و آوارهء ما را،
به سرقت برده و خرجِ زن وفرزند یا آن "دوست دخترهای" بی عهد وفا سازند، جنگیدی
و هم مشتی دهانِ "وندگیرانی"
که از پولِ جهاد و مالِ بیت المال گشتند صاحب چندین زن و همسر، زدی " اخگر"

تو سهمِ خود ادا کردی، عزیز من!
و با آزداگان هرگام خود را همنوا کردی، عزیز من!
اگربا گوشِ جان بشیند یا نشنید، کس حرف و کلام و گفته هایت را
مکن پروای آن دیگر،
خدا خود از قلوبِ بندگانش خوب آگاه است
و میداند که دائم حرف حق را در حضور افسر و رهبر زدی " اخگر"
برغمِ آنکه چندی هم سخن در پیش نابینا، ویا لُبِّ کلامت را، به گوش کرّ زدی " اخگر"

با احترام، شفیق احمد ستاک- تورانتو

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 135 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.