واقعا زیبا و قشنگ بود ..

خدا پولیس و شاعر این شعر رو حفظ کند