Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607
شـــهید صلــــح PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط دلجو حسینی   
دوشنبه ، 18 مهر 1390 ، 13:49

بنام خدا
بمنــاسبت شــهادت جــانگــداز-اســتاد برهــان الــدین ر بــانی، رهبــرجهـــاد ومقـــاومت و رئیس شـــورای عـــالی صلـــح
بمنــاسبت شــهادت جــانگــداز-اســتاد برهــان الــدین ر بــانی، رهبــرجهـــاد ومقـــاومت و رئیس شـــورای عـــالی صلـــح

آهـــم زچـــرخ وناله ام ازآســـمان گذشت
زین سیل خون که ازسرپیروجوان گذشت

درصد بهـــاری عمـــر نروید به باغ جـــــان
آن نخـــل تـرکه ازتبر دشمنـــــان گذشت

 

تاک وانار وسیب وگلابی نمانده است

آفت زکوی وکوچه وباغ وبیان گذشت

 

سنگ هم به ناله آمدوکوه هم به جنب وجوش

ازبسکه آه وشیون وشوروفغان گذشت

 

بیرون زحدگذشته جنایات دشمنان

بسیارسالها که ازاین داستان گذشت

 

درکارزارمعرکه یی چنگ وفکرصلح

تیراجل زشصت قضاازکمان گذشت

 

استادما وپیرخردمند ملک ودین

چون برق پرفروغ ازاین آستان گذشت

 

 

تاریک ازین جنایت سبعانه شدفضا

گرمی زنوروروشنی ازروشنان گذشت

 

ناگفته شرحی دردوغمی ناشنیده ماند

صدرازسربه مهرچنین درنهان گذشت

 

غوغای شوم زاغ سیاه ماندوظلم وجور

مرغ سحرخموش ونوای اذان گذشت

 

پاداش جهد وصبروقناعت شهادت است

همچون( شهید صلح) ببایدزجان پذشت

 

آن کوه حلم واسوه ی تقوی ومعرفت

درراه دوست ازسرجان وجهان گذشت

 

دوازدهم میزان 1390هجری شمسی

دلجو حسینی

 

Advertise your business here. Click to contact us.
 • زرگرپور
  آقای دلجو! شعری که شما سروده اید گذشته از جنبه هی دیگرش استقبال از این شعر مشهور کلیم کاشانی است: (پ یری رسید موسم طبع جوان گذشت) طبق اصول ادبی شماباید آشارۀ از آن شاعر بزرگ میداشتید
  و بیت آخر یا مقطع را اگر این گونه اسلاح کنید بهتر خواهد بود:آن کوه جهل و جرم و جنایات بیشمار
  درراه پول از سر جان و جها ن گذشت
 • ناشناس  - احمد هروی

  بجواب جناب مبصر فوق بنام آقای زرگر پور :
  تا کسی صحبت نیارد کی توان اورا شناخت ؟
  ُدر، بر آ رد از دهـانش یا لجن بیرون کند
  در ارتباط به نوشتۀ مبصر فوق باید اولا دقیق شود که این همان آقای زرگر پور اهل هرات است ویا اینکه کدام کس دیگری از آدرس زرگر پور خواسته است تا با تبصرۀ بی معنای خ ویش عقدۀ پلید درونی خویش را تبارز دهد .
  چون آن زرگر پور هراتی هر چند خودمانند کاظم کاظمی ، وتعدا د دیگری از نیچه شاعران ، بر خوان خامنه ئی تهران بزرگ شده وخود از پیروان پر وپا قرص ولایت مطلقۀ فقیه بوده وبحکم اندیشۀ رافضی گیری نا گزیر مقلد مقام رهبری تهران بوده وهستند>
  اما طوریکه من از ایشان شناخت داشتم ، شیعۀ رافضی بودند ، پیرو ولایت فقیه بودند ، حق ولی فقیه را خوب میدانستند ، اما از دایر ۀ انسان وانسانیت وخانوادۀ فرهنگی هرات خارج نبودند وبپاس انسانیت وافغانیت وحق همسایه بودن بر استا د خردمندی مانند دلجو حسینی که برابر سن شان در مبارزه وجهاد سپری کرده بودن چنین گستاخی وبی ادبی نمی کردند .
  البته احتمال دارد تا کسان دیگری از نام زرگر پور هراتی چنین استفاده کرده باشد .
  زیرا من زرگ ر پور را تا به این اندازه عقده ئی - متعصب - وکینه جو وپلید فکر نمی کردم .
  البته چنین نوشته ای از افغان ملتی ها ویا کمونیستهای شکست خورده ، ویا هزاره های مغولیست که بر فاشیزم قومی اعتقاد داشته ودا رند بعید نیست ، اما از یک رافضی نسبتامعتدل چنین گستاخی بر شخصیت والای استاد ربانی شهید واستاد د لجوحسینی ، که در طول زندگی خویش چوب نزدیکی با روافض تهران را از طرف مسلمانان جهان وحتی دیگران در س طح جهان خورده وتاوان سنگینی را پرداخته بود بعید بنظر میرسد .
  بهر حال من امید وار هستم تا زرگر پور هراتی در برابر این تبصره سیاه فوق ابراز نظر نموده وسکوت شان دلیل بر این خواهد بود ، که این تبصره ازتراوشات فکری ایشان است وجامعۀ فرهنگی هرات موقف خویش را در برابر ایشان روشن خواهن ساخت .
  احمد هرو ی
 • زرگرپور  - پاسخ
  آقای احمد هیروی درود بر شما! تشکر از در فشانی های عقده مندانه واسلام مآبانۀ که نا دانسته ونا شناخته بر من تا خنه اید و عقده های دیرینۀ خویش را بالای زرگرپور هیروی خالی کرده اید، نخست باید عرض کنم که م ن به تمام معنی یک انسان هستم و هرگز عادت به کار برد چنین ادبیاتی که شما بکار برده اید ندارم واز من ت وقع کار برد چنین ادبیاتی را هم نداشته باشید، دوم اینکه من زرگرپور هروی نه بلکه زرگرپور غزنوی هستم وا نتقاد من بالای دلجو ولو در هرمقام علمی که باشد وارد است واشخاص مثل شما میتواند ازآن انکار کند ورنه ه رکسی که با ادب وادبیات سروکار دارد میداند که شعر آقای دلجو استقبال از شعر کلیم کاشانی است و باید اشا رۀ به آن شاعر بزرگ صورت میگرفت، امادر مورد آقای ربانی در فشانی های شما برای شما ارزش خواهد داشت ولی ملت افغانستان هرگز جنایات او و دار و دسته اش را فراموش نه خواهند کرد.
  پدرود زرگرپور غزنوی
 • زرگرپور  - پاسخ
  آقای احمد هروی!این را هم باید خدمت شما عرض کنم که به همان اندازه که آقای دلجو جهاد کرده است من هم جه اد کرده ام که ای کاش نه میکردیم و درایران هم فقط یک ماه بوده ام البته چهار سال پیش وآنهم در ماه روزه لذا من نه درخوان خامنه یی بزرگ شده ام و نه هم با آنان ارتباطی دارم این گونه تهمت های بیجا نیز یکی ا ز خصایص مسلمانان سرو پا قرصی چون شما است.
  پدرود زرگرپور غزنوی
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 114 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.