بنام خداوند مهربان .

از کارمندان این سایت خواهشمندم که مطالب بیشتر
درمورد تاجکیان ارسال نماید که تاجکا از کجاسرجشمه وجندسال قدامت تاریخی دارد که در افغانستان امدن است.بااحترام
تشکر