Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

Warning: preg_match(): Compilation failed: regular expression is too large at offset 46 in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/components/com_comment/joscomment/utils.php on line 607
پاســـخ عشـــق به فرشــــتۀ عصیانگـــــر PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نظــمی
نوشته شده توسط صادق پیکار   
چهارشنبه ، 9 اسفند 1391 ، 09:50

صادق پیکار
صدایت آشــــنا باشد به گــــــوش خاطــرم امشب
که میگفتی به عشق خود: بیا در بسـترم امشب

کمال طاعتم را بین، به خــــدمت حاضـــرم امشب
بفرما هرچه می خواهی که مـن فرمانبرم امشب

صلایت را کنـم باور که مـــــــن خوش باورم امشب
توان در پـا اگــــــر نبود بیــــــــایم با ســـرم امشب

***

 

به کویت آیم و گیرم سراغ از عطر گیسویت
نشان خلوتت یابم، ز شبتاب گل رویت

عقیق بوسه آرم نذر لبهای هوس جویت
ادا سازم نماز شام بر محراب ابرویت

همای بخت را نازم، چه بس خوش اخترم امشب
که من مهمان آن افرشتۀ خنیا گرم ام مشب

***

تواضع کردی و رسم مروت را بجا کردی
ضیافت کردی و عهد قدیمت را بجا کردی

هوس را بند بگسستی که روزی یاد ما کردی
قیامت کردی و به به ! چه کاربا صفا کردی

بنازم بخت میمونی که باشد یاورم امشب
فدا گردم نگاری را که باشد در برم امشب

***

تکبر بشکنم سر را فرود آرم به دامانت
درآغوشت فشارم تا هوس ریزد ز چشمانت

بغلتم بر سریر مر مرین اندام عریانت
بلغزم همجو ماهی بر فراز لخت پستانت

به امواج تن ماهت بسایم پیکرم امشب
به گرداب لب نوشت بریزم گوهرم امشب

***

حریر پرده را ته کن به خلوتگاه ایوانت
بکش شمع رواق و هم چراغ طاق دالانت

که تا همسایه نتواند ببیند کیست مهمانت
قلم بگذار و بر چین دفتر اشعار و دیوانت

بساط عشق را واکن که من بازی گرم امشب
برون کن مطرب از خلوت که من رامشگرم امشب

***

بگردان ساغرچشمت که ساقی را دهد رخصت
قدح بیگانه باشد در حریم گوشۀ الفت

بشوران قامت رعنا که سوزد سرو از حسرت
بلرزان پشت و پهلو را که مستی آرد و لذت
حیا را با گنه بشکن بیا اندر برم امشب
که من آن عا شق افرشتۀ عصیا نگرم امشب

 

معشــــوقه بی هویت

(طنز منظوم)

صادق پیکار

عاشقی روی یار نا دیده
از جفا هاش شکوه ها کرده

نامۀ عا شقانه اش به غزل
دفترشعرعشق پر کرده

گاهی از جور و بی وفایی او
روز و شب چشم وی نخوابیده

در فراقش همیش بی تب و تاب
یا که بیمار و زارو افسرده

در غم و رنج عشق رویایی
قامت خویش را دو تا کرده

********

شاعری پیشه کرد و از غم دل
در سرودش حکایه ها کرده

درد و اندوه عشق ناکامش
روی کاغذ به شعر آورده

تاکه آگه شوند مردم شهر
شکوه هایش به نشر بسپرده

از قضا شهر بان شهرک وی
شعرپرشکوه هاش را خوانده

تا به دادش رسد، به خویشش خوان
شکوه هایش دوباره بشنیده

گفت شهر بان: کجاست معشوقت؟
کیست آن کس که قلبت آزرده؟

نمبرکوچه اش به ما بنویس
که به محضر کنیمش آماده

به وفایش ورا رضا سازیم
تا شوی از جفایش آسوده

روبه شهر بان نمود با امید
شاعرعاشق جفا دیده

گفت: " معشوق من همان باشد
که به من شهر بان پسندیده""

 

 

عصیان شاعر

صادق پیکار

اگر دستم رسد روزی که این گردون بگردانم
من این گردون گردان را به رسم نو بگردانم

زمین و آسمان آتش زنم زان دوزخی سازم
در آن آتش همه جنگ آوران را تر بسوزانم

به کاخ ظلم از بر ق عدالت آتش افروزم
در و دیوار شهر دشمنی یکسر بسوزانم

سر زور آوران کوبم به سنگ ذلت و خواری
غرور و کبریایی را ز بنیا دش بر اندازم

به آب مهر تر سازم تن بیمار و عطشا نش
می از جام الفت در رگ جانش بنوشانم

ز مینش بار ور سازم که زاید پور با همت
زجوش غیرتش بیگانه و دشمن بلرزانمپ

بجای کر گسان و لاش خوران و شغالانش
کبوتر های صلح و بلبل و قمری برقصانم

سراسر پاک سازم دامن این مام میهن را
ز خاک پر زخونش لاله و نرگس برویانم

بهشتی سازمش بهتر ز صد ها جنت موعود
که خالق سر بجنباند به این طرح درخشانم

خدایا این گنه بر من مگیر من نیک پندارم
بزرگی بر تو می زیبد مرا عجز فرا وانم

 

وای ازدست شــــــاعر

طنز منظوم

صادق پیکار

همسرم ترانه ساز است نمی دانستم
تنم ازغم به گداز است نمی دانستم

نظم بنویسد وهم شعر و باور دارد
که دراین فن یکه تازاست نمی دانستم

روزها رکن وهجا می شمرد چندین بار
همه کوتاه و دراز است نمی دانستم

چامه هایش همه ایثار به معشوقه بود
درقمارش کته بازاست نمی دانستم

محتوای غزلش عشق به خوبان باشد
لیک عشقش همه رازاست نمی دانستم

وقت اظهار محبت به من غمزده ای
آب چشمش ز پیاز است نمی دانستم

گاه از شانه بنا لد و گهی از زا نو
درد زانو زنماز است نمی دانستم

حرف حق گر شنود ولوله بسیار کند
چونکه وی شعبده بازاست نمی دانستم

شوهرم هیچ به من شعر نگفته گاهی  مثل کرزی بچه باز است نمی دانستم

Advertise your business here. Click to contact us.
 • ضیا
  لذت بردم اشعار دلنشین بود.
 • مهران

  آقاي پيكارعزيز شعر اول تان (پاسخ عشق به فرشته عصيانگر! ) را كه در جواب شاعره سكسي خانم بهار سعيد سرو ده ايد سخت زيبا و استادانه و دلنشين بود از خواندن آن لذت بردم و همينگونه با هماغوشي خيالي تان با خا نم بهار سعيد تكان خوردم چه زيبا تير به هدف زده ايد! اينك شعر خانم بهار سعيد راكه خودش از شما طالب ع شقبازي كرده است كاژي ميكنم تا مردم فكر بدي در مورد شما نكنند!
  بيا در بسترم امشب
  زعشق آتشین تـو به سـوز دیگرم امشب
  به رویائیکه می بینم که تابی بـرسـرم امشب
  چوقرص ماه آتشپاره افتی در برم امشب
  بدست ان تو می بخشم تن عصیانگرم امشب
  بیا در بسترم امشب
  برای حس گـرمایت به حسرتگاه تنهایم
  به بستربی تو م یسوزم، به آتشگاه بیجایم
  چوشاخ عشق تر روئیدۀ این حرص زیبایم
  که داغ بوسه هایت گل زند برپیکرم امشب
  ب یا در بسترم امشب
  بروی شانه هایت ریز،عـطـر تـازه ی مـویم
  به دور گردنت پیچد دو دستم تا به بازویم
  به تنگ سینه ات بفشارجسم داغ وخوشبویم
  به شعرم بهر آغوشت خودم عریان ترم امشب
  بیا در بسترم امشب
  فرار ا ز خود نمایم در برو ودوش تو میگردم
  زهر سودر تو می پیچم، عسل نوش تو میگردم
  به شور وشوق سرمستی هم آغو ش تو میگردم
  دوتا پیکر یکی گردد، ترا درخود برم امشب
  بیا در بسترم امشب
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 9 اسفند 1391 ، 09:56
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 120 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.