Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

آگاهی: جلــد دوم "تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان" چــاپ شــد PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط مدیریت   
دوشنبه ، 25 مرداد 1395 ، 07:51

آگاهی: جلــد دوم "تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان" چــاپ شــدبه اطــلاع دوستان و علاقمندان تاریخ مطبوعات افغانستان رسانیده میشود.
اخیراً جلد دوم تاریخ مطبوعات افغانستنان که در بر گیرنده مطبوعات دوره حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان تا ختم دوره مؤقت حامد کرزی میباشد، به همت و پشت کار پروفیسور رسول رهین، از طرف شورای فرهنگی افغانستان، سویدن به زیور چاپ آراسته گردیده است.
علاقمندان تاریخ مطبوعات افغانستان حصول این کتاب با ارزش را که علاوه برتاریخ مطبوعات افغانستان، در برگیرنده نشیب و فراز سیاسی، فرهنگی و اقتصادی این دوره ها نیز میباشد، فراموش نفرمایند.
قیمت فی جلد بشمول مصارف پوست (30) یورو. قیمت جلد اول و دوم با مصارف پوست (60) یورو.

مشخصات کتاب:
عنوان: تاریخ مطبوعات افغانســـتان؛
(از حقیقت انقلاب ثور تا دوره اخیر روزنامه انیس)
(1357 – 1383)
مؤلف: پروفیسور رسول رهین
محل نشر: استوکهولم، سویدن
ناشر: شورای فرهنگی افغانستان
تاریخ نشر: جون 2016 (جوزای 1395)
مصحح: عارف دانش
صفحه آرا : ضیاء رهین
طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق
تیراژ: 1000 نسخه

آگاهی: جلــد دوم "تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان" چــاپ شــد

آدرس ناشر:
Prof. Abdul Rasul Rahin
12751 Skärholmen, Sweden
Tel.    0046 8 740 63 65
Mob.    0046 73 924 09 07
E-Mail: این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید
Website: www.khawaran.com

شماره ثبت:
ISBN: 978-91-978820-2-6

حق طبع وتکثیرمحفوظ به ناشر است

****************************

فهرست مندرجات
موضوع

حرفهای مولف
فصل اول:
مطبوعات در دوره زمامداری حزب دموکراتیک خلق افغانستان    
ازنورمحمد تره کی تا دکتور نجیب الله (1357-1371)
پیش زمینه
مرحله اول: زمامداری نورمحمد تره کی
تراژدی قدرت: زمامداری صد روزه حفیظ الله امین
مرحله دوم: زمامداری ببرک کارمل
ببرک کارمل بر اریکه قدرت
جبهه ملی پدر وطن سقوط ببرک کارمل
مرحله سوم: زمامداری دکتور نجیب الله   
کودتای تنی وزمینه سقوط حکومت نجیب الله    
وضع اجتماعی و اقتصادی این دوره   
وضع سیاسی این دور   
اوضاع فرهنگی این دوره    
مطبوعات وروزنامه نگاری در این دوره   
نشریه های دولتی   
نشریه های غیر دولتی   
زیر نویسها    

فصل دوم: مطبوعات افغانستان در دوره جهاد ومقاومت:
از صبغت الله مجددی تا حامد کرزی(1371-1383 هش)        
پیشزمینه        
زمینه تشکل گروههای اسلامی در پاکستان       
تشکیل اولین حکومت برونمرزی مجاهدین       
تشکیل دومین حکومت بیرون مرزی مجاهدین       
تشکیل حکومت تحویلگر قدرت سیاسی کابل در پشاور       
نقش پاکستان در بی ثباتی دولت مجاهدین       
ظهور طالبان       
ایجاد ایتلاف میان طالبان وشورای هماهنگی       
طالبان در کابل       
طالبان در مزارشریف       
تجدید قوای طالبان       
آخرین سالهای جنگ طالبان با احمد شاه مسعود       
یازدهم سپتمبر 2001       
ایجاد حکومت انتقالی در افغانستان       
اوضاع فرهنگی این دوره       
مطبوعات وروزنامه نگاری در این دوره       
نشریات دولتی:       
نشرات غیر دولتی:       
زیرنویسها       
خلاصه بحث       
منابع عمده              

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

TOLO TV LIVE

SHAFI AYAR - 326

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 148 مهمان آنلاین

Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.