Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

کتــاب امــلا و انشـــأ زبان فــــارسی دری PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط پروفیسور رسـول رهیـن   
سه شنبه ، 31 ارديبهشت 1392 ، 13:38

کتــاب امــلا و انشـــأ زبان فــــارسی دری

کتــاب امــلا و انشـــأ زبان فــــارسی دری
چاپ مجــدد،
تألیف پروفیســور رســول رهیــن، اســتوکهــولم، شـــورای فــرهنــگی افغــانســتان، ۱۳۹۱، ۲۷۲ص.

دوستان محترم:
بنابر تقاضاو پیشنهاد مکرر علاقمندان، کتاب"املاء و انشأ زبان فارسی دری"، شامل پنجاه درس املایی و انشایی، دستوری، واژه شناسی، قاعده ها، ساختار نگارش و برخی واژه ها و اصطلاحات معمول زبان فارسی دری که برای آموزش زبان فارسی دری برای عموم فارسی زبانان چه در داخل و چه در خارج کشور مفید میباشد، با تجدید نظر کامل و اضافات لازم، تازه از چاپ بر آمده است.


فارسی زبانان مخصوصاً کسانیکه در خارج کشور زندگی دارند میتوانند ازین کتاب خود آموز با مشوره استادان زبان ویا بدون مشوره استادان به شیوه خود آموز استفاده کرده، اشتباهات املایی و انشایی و کمبودیهای گرامری و دستوری خودرا تکمیل نمایند.

کتابشناس آریانای برونمرزی، این کتاب ر ا یک مجموعه مفید و با ارزش برای عموم فارسی زبانان مهاجر تلقی کرده و به فامیلها و دوستانیکه از آینده جوانان و اولادهای خود تشویش دارند، جداً سفارش میشودکه هر چه زودتر یک نسخه ازین کتاب را بدست بیاورند.
دوستان محترم!
انتقادات پر محبت تانرا در زیر چاپ سابقه این کتاب خواندم. همه تان درست میگوئید. ولی مؤلف کتاب با پول ریزه ریزه یی که از فروش این کتاب بدست می آورد سیع میکند تا کتاب ارزشمند دیگری در باره زبان شیرین و زیر ستم فارسی دری چاپ کند.
شاید (30 یورو) ویا معادل آن به یک شخص ویا یک خانواده چیزی نباشد ولی اگر جمع شود، میتواند کار بهتری ازآن گرفته شود.

دوستان محترم!
هرچه زودتر یک جلد ازین ویراش جدید فرمایش دهید. قیمت ویرایش جدید در اروپا:


(30) یورو و در امریکا (35) دالر و در کشورهای دیگر معادل آن میباشد.
فقط پول را با آدرس ما نقداً بفرستید و کتاب را بدست آورید.
برای بدست آوردن این کتاب با آدرس زیر در تماس شوید.
این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

سخنــان مــؤلف در بــاره ایــن کتــاب:
سخن گفتن به زبان فارسی دري براي كسانيكه اين زبان را از كودكي آموخته اند ظاهراً كار آسان است. چناني كه از همان كودكي به ساد گي نفس ميكشيم، با ديگران سخن مي گوئيم، همان طور به رموز و لحظات زبان خود آشنا مي شويم. اما نوشتن به زبان فارسی دري به اين آساني نيست. هنگاميكه قلم بدست مي گيريم تا چيزي بنويسيم، حتا اگر يك نامه كوتاه هم باشد، غالبا درنگ مي كنيم وبا خود مي انديشيم كه از كجا شروع كنيم؟ آيا " آذقه " درست است يا " آزوقه" "چمدان" يا "جامه دان "، "بوالهوس" يا "بل هوس"، "طوفان" يا "توفان"، "خشنود" يا "خوشنود" "انزجار" يا "انضجار"، "بنيانگزار" يا "بنيان گذار"، "نواقص" يا "نقايص"، "جهاز" يا "جهيز" و...و. كه هركدام نزد ساكنان بومي و اصلي سر زمينهاي فارسی زبان مفهومي خاص دارند.
ترديد ما تنها ازنكته نگاه املا يا معناي كلمات نيست بلكه رموز خاص و مشخص و لحظات خاصي است كه در هر زبان وجود داشته وفقط در نهادمتكلمان مادرزاد آن جوش مي زند. ممكن است بسيار محققان و دانشمندان و كسانيكه سالها در محيط جديد زندگي ميكنند و زبان حاكم بر محيط را به سادگي و رواني صحبت نمايند و تحقيقات بيشماري در ساحه هاي مختلف انجام داده كتب و آثار جاويداني از خود بجا گذاشته باشند، اما هر گز نميتوانند رموز زبان نوشتاري آن سامان را بمانند همتا هاي بومي آن سرزمين درك كرده و در سلك نگارش آورند.
اين هم درست است كه اكثر پاسخ به تشويشهاي نوشتاري را مي شود با مراجعه به لغتنامه هاي معتبر رفع و جواب خود را در آن بيابيم. لاكن بازهم هنگام نوشتن، سوالهاي بسيار ديگري باز براي ما مطرح ميشود كه جواب آنها رادرلغتنامه هاي موجودبه دشواري ميتوان يافت. يا اصلا نميتوان يافت.
كتاب حاضر براي جواب دادن باين قبيل سوالها در نظر گرفته شده و حاوي غلطيهاي املايي و انشايي، استعمال نادرست واژه ها، از جمله واژه هاي ماخوذ از زبانهاي خارجي و نيز اشتباهات صرفي و نحوي، به خصوص اشتباهات ترجمه لفظ به لفظ، اصطلاحات و تركيبات خارجي كه عمدتاً در سالهاي اخير بر اثر شتابزدگي خبر گزاريها و سهل انگاري مترجمان و نارسايي هاي زبان تحصيل يافته گان كشورهاي خارجي در مطبوعات و راديو و تلويزيون و بسياري از كتابها رواج يافته وبا روح و طبيعت زبان فارسی دري مغاير است. علاوه بر اين ها دشواريهايي كه در خود زبان و جود دارد و غالب اوقات نويسنده گان را هنگام نوشتن گرفتار ترديد و تزلزل مي كند. نگارنده شتابزدگيهاي ناشي از استفاده "تخته حروف" يا "كي بورد" لاتين بجاي "تخته حروف" فارسی دري را بر اين مشكلها افزون ميبينم كه بايست از نظر دور نگهداشته نشود.
کتاب حاضر زمانی منصه چاپ یافت که نگارنده دریافتم نسل جدید مهاجرین افغانستانی در کشورهای میزبان دارند زبان بومی خودرا به فراموشی می سپارند. حتا پسران جوان و تازه به مدرسه رسیده ایشان که در محیط هجرت امکان دسترسی به کتابهای دستوری و املایی و انشایی زبان مادری خود را ندارند، بمرورزمان نوشتن بزبان مادری را فراموش کرده می روند. تشویش بیشتر از آن بود که که داشت اکـــثر پدران و بزرگان خانواده ها نیز آهسته آهسته نوشتن درزبان خودرا فراموش کنند وبه تشویشهای املایی و انشایی دچار شوند.
نگارنده با احساس همچو شکستها و پسمانیها در زبان مادری مهاجران مخصوصاً مهاجران افغانستانی در پی آن شدم تا به سهم خود درسهایی از درست نویسی را در چوکات محیط زیست و امکانات خود دایر و دوستان و علاقمندانی را که میخواستند زبان مادری خودرا فراموش نکنند و بتوانند درست بنویسند جمع کرده روزانه ویا در هرچند روز یکبار درسهایی از املا و انشأ زبان فارسی دری راعرضه نمایم. کار تدریس املایی و انشایی زبان فارسی دری بجــایی کشید که بعد ها در زمره درسهای املایی و انشایی گوشه هایی ازدستور زبان فارسی دری وجمله سازیها نیز جای گرفت. حتا درباره واژه های بیگانه و خانه نیز بحثها میشدکه روزتا روز جالب تر و ارزشمندتر گردیده میرفت.
کتاب حاضر محصول همان درسها و همان نشستهایی است که برای مهاجران افغانستانی در هجرت در نظر گرفته شده بود و مواد آن هفته وار جمع و در حضور دوستان به مباحثه گرفته میشد. آهسته آهسته علاقه دوستان به محتوای دروس بیشتر شده رفت و کاربجایی کشید به مشوره دوستان یک مجموعه کوچک درسها بچاپ رسانیده شد. چون تعداد چاپ کافی نبود بزودی نایاب گردید. چاپ دوم با کمی اضافات و تجدید نظر کمی دوباره چاپ شد. جای خوشی اینجاست که چاپ دوم بیشتر جهان شمول گردید. دوستان و علاقمندان بیشتری از سراسر اروپا و امریکا به این کتاب علاقه نشان دادند و فرمایشها می رسید تا کاپی های کتاب را بایشان بفرستیم. آنچه بیشتر ارزشمندی دارد اینست که دوستان و علاقمندان بی شماری از افغانستان تقاضای دریافت آنرا داشتند و دارند.
با توجه به تقاضای دوستان از داخل کشور و شهرت بیشتر و بیشتر این کتاب در بین مهاجران افغانستانی، بر آن شدم تا تجدید نظر کلی و جامع بر کتاب کرده، آنرادر خور استفاده نویسندگان و آشنایان داخل و خارج کشور که به همچو تألیفات املایی و انشایی علاقه داشته باشند به سازم.
روی این منظور هر چند در حال حاضر اين كتاب بار دوم و سوم تجدید نظر گردیده و واژه های معمول زبان فارسی دری که اخیراً بعض آنها بین متکلمان زبان فارسی دری و سایر زبانهای مروج کشور عمداً و قصداً منازعه سازی گردیده است نیزشامل این مجموعه گردیده و بیشتر توجه به بخشهایی گردیده است که دارد نزد پسران جوان مهاجر فارسی گوی در کشورهای دیگر به فراموشی رفته اند. ونیز تلاش گردیده است آنچه را که فهم و دانستن آنهـا برای هم میهنان عزیز در خارج کشور ضروری میدانستیم جمع آوری کرده، خدمت دوستان و علاقمندان زبان فارسی دری تقدیم بداریم.
هر چند با تمام جد و جهد و تلاشی که برای آماده کردن یک مجموعه کامل و حلال مشکلات هم میهنان عزیز کوشیده ایم، بازهم شاید این مجموعه کامل نبوده و نتواند تمام مشکلات املایی و انشایی هم میهنان عزیز را حل نماید.. ولي منحيث آغاز كاردر شرايط نابسامان حركت سريع دست پاچگيهاي املايي، انشايي و دستوري زبان فارسی دري در بيرون مرزها و عدم وقت و سير قهقرايي توجه به درست نويسي، این مجموعه میتواند راهنماي خوبي براي مترجمان، معلمان زبان فارسی دری، محصلان و ويراستاران و بطور كل براي همه كساني باشد كه براي نوشتن قلم بدست مي گيرند يا اگر علاقمند نوشتن باشند يا به حفظ و سلاست زبان فارسی دري، مهر مي ورزند مفيد و بدرد خور باشد.
لازم به یاد آوری میدانم که در تهیه و تدارک تجدید نظر سوم این مجموعه که واژه ها و اصطلاحات فراوانی تازه داخل گردیده است، دوستان و دانشمندان بنام کشور سهم بارزداشته اند که نمیتوان از زحمت فراوان و دلسوزی ایشان چشم پوشی کرد. بخصوص از جناب پروفیسور نخبه و یگانه زبان فارسی دری جناب پروفیسور محمد حسین یمین که با وجود مصروفیت های زیاد و خسته گی سن، سنگینی این زحمت را بر خود گرفتند و مسوده این مجموعه را از اول تا آخر خواندند و اضافاتی لازم که نگارنده ممنون و مشکور ایشان میباشد در مجموعه کردند و این مجموعه را کاملتر گردانیدند. اینهم قابل یاد آوری است که نگارنده با اطمینانی که بالای ادیب جوان و پژوهشگر دقیق کشور جناب جاوید فرهاد داشتم از یادداشتهای ایشان که در تارنمای "خاوران" بچاپ رسیده بودند استفاده مزیدکرده ام که از کارهای خوب شان تشکر میکنم. ولی این نوشته تکمیل نخواهد بود که از پسرم ضیا رهین که در ترتیب و تنظیم صفحه ها و دیزاین و این مجموعه زحمت کشیدند یاد آوری نکنم.


پروفیسور رسول رهين
استوكهولم، سویدن
نوامبر 2011


Adress:
Afghanistan Cultural Association
C/O A. R. Rahin
Ekholmsvägen 206/6
127 45 Skärholmen, Sweden
Tel. Fax. 004687406365
Mobile: 0046739240907

Email: این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 10 خرداد 1392 ، 12:42
 

TOLO TV LIVE

SHAFI AYAR - 326

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب

...

...

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 137 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.