Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

کتــاب امــلا و انشـــأ زبان فــــارسی دری PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط پروفیسور رسـول رهیـن   
سه شنبه ، 31 ارديبهشت 1392 ، 13:38

کتــاب امــلا و انشـــأ زبان فــــارسی دری

کتــاب امــلا و انشـــأ زبان فــــارسی دری
چاپ مجــدد،
تألیف پروفیســور رســول رهیــن، اســتوکهــولم، شـــورای فــرهنــگی افغــانســتان، ۱۳۹۱، ۲۷۲ص.

دوستان محترم:
بنابر تقاضاو پیشنهاد مکرر علاقمندان، کتاب"املاء و انشأ زبان فارسی دری"، شامل پنجاه درس املایی و انشایی، دستوری، واژه شناسی، قاعده ها، ساختار نگارش و برخی واژه ها و اصطلاحات معمول زبان فارسی دری که برای آموزش زبان فارسی دری برای عموم فارسی زبانان چه در داخل و چه در خارج کشور مفید میباشد، با تجدید نظر کامل و اضافات لازم، تازه از چاپ بر آمده است.


فارسی زبانان مخصوصاً کسانیکه در خارج کشور زندگی دارند میتوانند ازین کتاب خود آموز با مشوره استادان زبان ویا بدون مشوره استادان به شیوه خود آموز استفاده کرده، اشتباهات املایی و انشایی و کمبودیهای گرامری و دستوری خودرا تکمیل نمایند.

کتابشناس آریانای برونمرزی، این کتاب ر ا یک مجموعه مفید و با ارزش برای عموم فارسی زبانان مهاجر تلقی کرده و به فامیلها و دوستانیکه از آینده جوانان و اولادهای خود تشویش دارند، جداً سفارش میشودکه هر چه زودتر یک نسخه ازین کتاب را بدست بیاورند.
دوستان محترم!
انتقادات پر محبت تانرا در زیر چاپ سابقه این کتاب خواندم. همه تان درست میگوئید. ولی مؤلف کتاب با پول ریزه ریزه یی که از فروش این کتاب بدست می آورد سیع میکند تا کتاب ارزشمند دیگری در باره زبان شیرین و زیر ستم فارسی دری چاپ کند.
شاید (30 یورو) ویا معادل آن به یک شخص ویا یک خانواده چیزی نباشد ولی اگر جمع شود، میتواند کار بهتری ازآن گرفته شود.

دوستان محترم!
هرچه زودتر یک جلد ازین ویراش جدید فرمایش دهید. قیمت ویرایش جدید در اروپا:


(30) یورو و در امریکا (35) دالر و در کشورهای دیگر معادل آن میباشد.
فقط پول را با آدرس ما نقداً بفرستید و کتاب را بدست آورید.
برای بدست آوردن این کتاب با آدرس زیر در تماس شوید.
این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

سخنــان مــؤلف در بــاره ایــن کتــاب:
سخن گفتن به زبان فارسی دري براي كسانيكه اين زبان را از كودكي آموخته اند ظاهراً كار آسان است. چناني كه از همان كودكي به ساد گي نفس ميكشيم، با ديگران سخن مي گوئيم، همان طور به رموز و لحظات زبان خود آشنا مي شويم. اما نوشتن به زبان فارسی دري به اين آساني نيست. هنگاميكه قلم بدست مي گيريم تا چيزي بنويسيم، حتا اگر يك نامه كوتاه هم باشد، غالبا درنگ مي كنيم وبا خود مي انديشيم كه از كجا شروع كنيم؟ آيا " آذقه " درست است يا " آزوقه" "چمدان" يا "جامه دان "، "بوالهوس" يا "بل هوس"، "طوفان" يا "توفان"، "خشنود" يا "خوشنود" "انزجار" يا "انضجار"، "بنيانگزار" يا "بنيان گذار"، "نواقص" يا "نقايص"، "جهاز" يا "جهيز" و...و. كه هركدام نزد ساكنان بومي و اصلي سر زمينهاي فارسی زبان مفهومي خاص دارند.
ترديد ما تنها ازنكته نگاه املا يا معناي كلمات نيست بلكه رموز خاص و مشخص و لحظات خاصي است كه در هر زبان وجود داشته وفقط در نهادمتكلمان مادرزاد آن جوش مي زند. ممكن است بسيار محققان و دانشمندان و كسانيكه سالها در محيط جديد زندگي ميكنند و زبان حاكم بر محيط را به سادگي و رواني صحبت نمايند و تحقيقات بيشماري در ساحه هاي مختلف انجام داده كتب و آثار جاويداني از خود بجا گذاشته باشند، اما هر گز نميتوانند رموز زبان نوشتاري آن سامان را بمانند همتا هاي بومي آن سرزمين درك كرده و در سلك نگارش آورند.
اين هم درست است كه اكثر پاسخ به تشويشهاي نوشتاري را مي شود با مراجعه به لغتنامه هاي معتبر رفع و جواب خود را در آن بيابيم. لاكن بازهم هنگام نوشتن، سوالهاي بسيار ديگري باز براي ما مطرح ميشود كه جواب آنها رادرلغتنامه هاي موجودبه دشواري ميتوان يافت. يا اصلا نميتوان يافت.
كتاب حاضر براي جواب دادن باين قبيل سوالها در نظر گرفته شده و حاوي غلطيهاي املايي و انشايي، استعمال نادرست واژه ها، از جمله واژه هاي ماخوذ از زبانهاي خارجي و نيز اشتباهات صرفي و نحوي، به خصوص اشتباهات ترجمه لفظ به لفظ، اصطلاحات و تركيبات خارجي كه عمدتاً در سالهاي اخير بر اثر شتابزدگي خبر گزاريها و سهل انگاري مترجمان و نارسايي هاي زبان تحصيل يافته گان كشورهاي خارجي در مطبوعات و راديو و تلويزيون و بسياري از كتابها رواج يافته وبا روح و طبيعت زبان فارسی دري مغاير است. علاوه بر اين ها دشواريهايي كه در خود زبان و جود دارد و غالب اوقات نويسنده گان را هنگام نوشتن گرفتار ترديد و تزلزل مي كند. نگارنده شتابزدگيهاي ناشي از استفاده "تخته حروف" يا "كي بورد" لاتين بجاي "تخته حروف" فارسی دري را بر اين مشكلها افزون ميبينم كه بايست از نظر دور نگهداشته نشود.
کتاب حاضر زمانی منصه چاپ یافت که نگارنده دریافتم نسل جدید مهاجرین افغانستانی در کشورهای میزبان دارند زبان بومی خودرا به فراموشی می سپارند. حتا پسران جوان و تازه به مدرسه رسیده ایشان که در محیط هجرت امکان دسترسی به کتابهای دستوری و املایی و انشایی زبان مادری خود را ندارند، بمرورزمان نوشتن بزبان مادری را فراموش کرده می روند. تشویش بیشتر از آن بود که که داشت اکـــثر پدران و بزرگان خانواده ها نیز آهسته آهسته نوشتن درزبان خودرا فراموش کنند وبه تشویشهای املایی و انشایی دچار شوند.
نگارنده با احساس همچو شکستها و پسمانیها در زبان مادری مهاجران مخصوصاً مهاجران افغانستانی در پی آن شدم تا به سهم خود درسهایی از درست نویسی را در چوکات محیط زیست و امکانات خود دایر و دوستان و علاقمندانی را که میخواستند زبان مادری خودرا فراموش نکنند و بتوانند درست بنویسند جمع کرده روزانه ویا در هرچند روز یکبار درسهایی از املا و انشأ زبان فارسی دری راعرضه نمایم. کار تدریس املایی و انشایی زبان فارسی دری بجــایی کشید که بعد ها در زمره درسهای املایی و انشایی گوشه هایی ازدستور زبان فارسی دری وجمله سازیها نیز جای گرفت. حتا درباره واژه های بیگانه و خانه نیز بحثها میشدکه روزتا روز جالب تر و ارزشمندتر گردیده میرفت.
کتاب حاضر محصول همان درسها و همان نشستهایی است که برای مهاجران افغانستانی در هجرت در نظر گرفته شده بود و مواد آن هفته وار جمع و در حضور دوستان به مباحثه گرفته میشد. آهسته آهسته علاقه دوستان به محتوای دروس بیشتر شده رفت و کاربجایی کشید به مشوره دوستان یک مجموعه کوچک درسها بچاپ رسانیده شد. چون تعداد چاپ کافی نبود بزودی نایاب گردید. چاپ دوم با کمی اضافات و تجدید نظر کمی دوباره چاپ شد. جای خوشی اینجاست که چاپ دوم بیشتر جهان شمول گردید. دوستان و علاقمندان بیشتری از سراسر اروپا و امریکا به این کتاب علاقه نشان دادند و فرمایشها می رسید تا کاپی های کتاب را بایشان بفرستیم. آنچه بیشتر ارزشمندی دارد اینست که دوستان و علاقمندان بی شماری از افغانستان تقاضای دریافت آنرا داشتند و دارند.
با توجه به تقاضای دوستان از داخل کشور و شهرت بیشتر و بیشتر این کتاب در بین مهاجران افغانستانی، بر آن شدم تا تجدید نظر کلی و جامع بر کتاب کرده، آنرادر خور استفاده نویسندگان و آشنایان داخل و خارج کشور که به همچو تألیفات املایی و انشایی علاقه داشته باشند به سازم.
روی این منظور هر چند در حال حاضر اين كتاب بار دوم و سوم تجدید نظر گردیده و واژه های معمول زبان فارسی دری که اخیراً بعض آنها بین متکلمان زبان فارسی دری و سایر زبانهای مروج کشور عمداً و قصداً منازعه سازی گردیده است نیزشامل این مجموعه گردیده و بیشتر توجه به بخشهایی گردیده است که دارد نزد پسران جوان مهاجر فارسی گوی در کشورهای دیگر به فراموشی رفته اند. ونیز تلاش گردیده است آنچه را که فهم و دانستن آنهـا برای هم میهنان عزیز در خارج کشور ضروری میدانستیم جمع آوری کرده، خدمت دوستان و علاقمندان زبان فارسی دری تقدیم بداریم.
هر چند با تمام جد و جهد و تلاشی که برای آماده کردن یک مجموعه کامل و حلال مشکلات هم میهنان عزیز کوشیده ایم، بازهم شاید این مجموعه کامل نبوده و نتواند تمام مشکلات املایی و انشایی هم میهنان عزیز را حل نماید.. ولي منحيث آغاز كاردر شرايط نابسامان حركت سريع دست پاچگيهاي املايي، انشايي و دستوري زبان فارسی دري در بيرون مرزها و عدم وقت و سير قهقرايي توجه به درست نويسي، این مجموعه میتواند راهنماي خوبي براي مترجمان، معلمان زبان فارسی دری، محصلان و ويراستاران و بطور كل براي همه كساني باشد كه براي نوشتن قلم بدست مي گيرند يا اگر علاقمند نوشتن باشند يا به حفظ و سلاست زبان فارسی دري، مهر مي ورزند مفيد و بدرد خور باشد.
لازم به یاد آوری میدانم که در تهیه و تدارک تجدید نظر سوم این مجموعه که واژه ها و اصطلاحات فراوانی تازه داخل گردیده است، دوستان و دانشمندان بنام کشور سهم بارزداشته اند که نمیتوان از زحمت فراوان و دلسوزی ایشان چشم پوشی کرد. بخصوص از جناب پروفیسور نخبه و یگانه زبان فارسی دری جناب پروفیسور محمد حسین یمین که با وجود مصروفیت های زیاد و خسته گی سن، سنگینی این زحمت را بر خود گرفتند و مسوده این مجموعه را از اول تا آخر خواندند و اضافاتی لازم که نگارنده ممنون و مشکور ایشان میباشد در مجموعه کردند و این مجموعه را کاملتر گردانیدند. اینهم قابل یاد آوری است که نگارنده با اطمینانی که بالای ادیب جوان و پژوهشگر دقیق کشور جناب جاوید فرهاد داشتم از یادداشتهای ایشان که در تارنمای "خاوران" بچاپ رسیده بودند استفاده مزیدکرده ام که از کارهای خوب شان تشکر میکنم. ولی این نوشته تکمیل نخواهد بود که از پسرم ضیا رهین که در ترتیب و تنظیم صفحه ها و دیزاین و این مجموعه زحمت کشیدند یاد آوری نکنم.


پروفیسور رسول رهين
استوكهولم، سویدن
نوامبر 2011


Adress:
Afghanistan Cultural Association
C/O A. R. Rahin
Ekholmsvägen 206/6
127 45 Skärholmen, Sweden
Tel. Fax. 004687406365
Mobile: 0046739240907

Email: این ایمیل آدرس توسط Spambot ها محافظت شده، برای مشاهده آن باید جاوا اسکریپت را فعال کنید

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 10 خرداد 1392 ، 12:42
 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 189 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.