Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

هفت ســال از تاسیس هفتــه نامــهء "افُــق" گــذشت! PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط محمد ضیا ضیا   
جمعه ، 23 مهر 1395 ، 12:13

هفت  ســال  از تاسیس  هفتــه   نامــهء "افُــق" گــذشت!

هفت سال از عمر هفته نامۀ "افق" گذشت. سال دیگر یا چند سال پس با "اُفق" یا بی " اُفق" و اما سالها و قرنهای بعدی که نسل و چندین نسل از ما نباشند، نیز می گذرد. تا آنجا که نه از خانه های گلی و روستایی کشورم افغانستان و نه از آسمان خراشهای نیویارک و پاریس جز چند تا معموره تاریخی به مثابۀ میراث های فرهنگی آنهم موضوع پژوهش باستان شناسان و باز دید سیاحان، چیز دیگر نخواهد ماند. اما؛ این تاریخ و فرهنگ مادی و معنوی آدم هاست که بخشی ازان سینه به سینه تا سرحد اسطوره ها ویا ندرتاً نماد های مادی آن به گونۀ نقشها و تندیس ها و بیش از همه از وقتی که قلم به دست بشر افتاد، حک کردن آمال و بیان ارزشهای انسانی در دل سنگ، چوب، آهن و بالآخره کاغذ به ماندگاری نشسته و می نشیند. ولی چیزی که نوشته می شود، آیینه ایست، از حال تا آینده هایی که نمی توان زمانش را تخمین کرد، به جا خواهد ماند. نسل امروز و فردا همه محاسن و معایب خط نبشته ها را میخوانند، مورد تحسین یا نفرین قرار می دهند. زیرا یادداشت های خطی، غنی ترین و متنوع ترین شگرد ها و ویژه گی های اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و ابعاد گستردۀ زنده گی انسانهای زمانش را به خوبی بیان می کند.
پایمردی و استقامت هفت سالۀ هفته نامۀ "افق" مرهون لطف پروردگار، همکاری نویسنده گان آگاه، حمایت خواننده گان واقع بین و قلم دوستان و فرهنگ دوستان محترمی است که درین آشفته بازارِ دانش، هنر و فرهنگِ مردم ما به ویژه هموطنانِ ساکن در استرالیا که پیوسته هوش و گوش اکثریت شان در پی پیدا کردن آب و نان، خانه ... و نیز که به نمایش گذاشتن داشته های مادی و در نهایت برتر انگاریهای قومی و زبانی میان تهی و فراتر ازان شِق کردنهای بی سر و پای حزبی و گروهی می باشد، به اثبات رسیده است. یعنی هفته نامۀ "افق" دیگر مراحل چیچک ، سرخکان... وسیاه سُرفه را گذشتانده و به مرحله یی رسیده است که دیگر نمی تواند هرگونه وایرس ها، بکتریاهای مضره و مکروبهای آزادی، دیموکراسی و شکننده های وحدت ملی و برهم زنندۀ حس برادری و زرق کننده گان ایدلوژی های ضد انسانی به آن آسیب برساند.
کار فرهنگی و روشنگرانه تجارت نیست، رسالت است. ساده هم نیست. هرگاه ساده می بود، طوریکه مردم به سایر مشاغل دسته دسته روی آورده اند و ازان نان خورده اند و پول به دست آورده اند، تا حال که بیشتر از سه دهۀ می گذرد و افغانهای ما به استرالیا مقیم شده اند، بدون تردید ده ها روزنامه، هفته نامه، مجله و نشریه های آوازی، تصویری و خطی را درین سرزمین به وجود آورده می توانستند. جا دارد که از ماهنامۀ وزین ( ارمان) و هفته نامۀ "اُفق" که سالیان متمادی را بدون وقفه و بدون بی ثباتی در استرالیا به سر برده است، مباهات کنیم.
دلیلی که میتواند ثبات و تداوم کار هفته نامۀ "افق" را روشن بسازد، نکته ایست که بار ها از زبان استاد ارجمند پروفسور حبیب الرحمن هاله که شاگردان زیادی را به خانوادۀ مطبوعات کشور ما تقدیم نموده اند، شنیده ام و آویزۀ گوش و هوشم شده است و آن شرایط زیر می باشد:
کسی میتواند به کار ژورنالیستیک دست بزند که استعداد داشته باشد.
کسی میتواند به کار ژورنالیستیک دست بزند که علاوه از دانش ژورنالیزم، وسعت نظر در علوم، هنر، صنایع، مهارتها، شغلها و جوانب مختلف زنده گی انسان و آنچه که او را احاطه کرده و با آن ارتباط دارد، داشته باشد.
کسی می تواند به کار ژورنالیزم دست بزند که ترسو، محافظه کار و بی جرأت نباشد وکسی میتواند به کار ژور نالیستیک دست بزند که صاحب وجدان پاک و عاری از هرگونه گرایشهای مغرضانه و تبعیض پسندانه باشد.
من با تمام تلاشی که داشتم و دارم، خواسته ام خود را در چوکات شرایط متذکره عیار بسازم. اینکه تا چه حد موفق هستم یا نیستم، این داوری حقِ خواننده های عزیزاست و تقاضای احترامانه ام این است که هموطنان عزیزم با نظر داشت این بیت:
گه گه یاد کن به دشنامم
سخن تلخ از تو شیرین است
تلخی ها، انسان را آزار میدهد، اما به یاد داشته باشیم که تلخی هم، لذت است. چون؛ تلخی چای، تلخی قهوه ... که تلخ نباشند، بی مزه و مُرچ که تُندی نداشته باشد، علف است.
همچنان مواردی نیز است؛ به عنوان نوازش و مهربانی که نوازش ها و مهربانی های بیجا در نفس خود به زهر سفید می ماند؛ با توجه به این نکته:
مهربانی های بیجا کمتر از آزار نیست
من حس پیام دهنده گان معظمی را که به مناسبت هشتمین سالگرد هفته نامۀ "افق" ارسال کرده اند، به خوبی احساس کرده ام. یکی از دلایل خوشبینی ها و نوازشهای شان را تداوم این نشریه می دانم که محتوای آن برخوردار از فراورده های علمی، ادبی، سیاسی، اجتماعی و به یک سخن داشته های روشنگرانۀ نویسنده گان گرامی ماست که بصورت ضمنی در جمع آوری مطالب و سایر کارهای فزیکی و تخنیکی آن من نیز سهم ادا کرده ام. یعنی هرگونه نوازشی که به هفته نامۀ شان روا داشته اند، به نویسنده گان و حمایه کننده آن راجع می شود. هرگاه درین نوازش ها اندکی سهم داشته باشم، سهم خانم عزیزم طاهره ضیا و بالنوبه فرزندان عزیزم شبیر جان، شبیره جان و ودیعه جان را به هیچ صورت نادیده گرفته نمی توانم.
تمنا:
* پیش ازانکه ذهنم خسته و چشمانم به ضعف گراید، ازهموطنانی که دانش، تجربه و اندوخته های علمی و فرهنگی شان که حتماً نسبت به من بیشتر است و خاصه آنهایی که درنشر و پخش روزنامه، هفته نامه و سایر وسیله های ارتباط جمعی مسلکی اند، ازانها خواهش میکنم، نگذارند مردم شان که همواره خویشتن شان را با فرهنگ و با تاریخ درخشان معرفی میکنند، در غربت سرای استرالیا خدای نا خواسته گُنگ و مُنگ قرار داشته باشند. زیرا نشریه از هر جنسی که باشد، زبان و کلام همان جامعه است. و بیش از همه نهاد های اجتماعی کاری نکنند که هیچ نشریه نداشته باشند و یا اگرداشته باشند، با گذاشتن کلوخ در آب با چاپ چند ورق با املا و انشای غلط که نه تنها این کار سبب بینی بریده گی همان نهاد، بلکه سبب نا فهم جلوه دادن کمیونیتی ما در میان سایر کمیونیتی ها از جمله همزبانان ما می شود.

از دفتر زمانه فتد نامش از قلم
آن ملتی که مردم صاحب قلم نداشت
از هموطنان پشتون احترامانه میخواهم تا با ارسال نوشته های خویش در رنگینی هفته نامۀ شان بیفزایند.
* تعدادی از مکتب خوانده ها با داشتن دپلوم های لیسانس، ماستری و حتی دکتورا که میتوانند در محافل، مجالس و هر جای دیگر با زبان شیوا و صحبت های دلپذیر توام با استدلالهای منطقی صحبت کنند، گپ بزنند، انتقاد و پیشنهاد کنند ... اما با تاسف، اگر بخواهند همان گپ ها و صحبت های مفید شان را به روی کاغذ بنویسند، قادر نیستند و حتی چند سطر هم نوشته کرده نمی توانند. به این عزیزان احترامانه پیشنهاد میکنم؛ پیامها، پیشنهاد ها، نظریات و رهنمایی های شان را با هر گونه املا و انشا ولو با ده ها اشتباه دستوری، بیانی و هر چیز دیگر، به ما بفرستند. چنانچه تعدادی از عزیزان خواسته های شان را که دارای مشکلات املایی و انشایی بوده و به ما فرستاده اند، حتی المقدور کوشش نموده ایم با ویرایش و پیرایش دقیق شیره یا جوهر پیامها و نوشته های شان را به نشر برسانیم که الحمد لله ازین کارنتایج نیک گرفته ایم و مطالب ارزشمند را به خواننده ها تقدیم داشته ایم. به قول مردم ما؛ روان کردن مطالب از شما دیگرش به گردن ما!
* مکرراً به عرض می رسانم که هفته نامۀ "افق" آزاد است، سر افراز است، در قید و بند کدام حزب، گروه، قوم، زبان و آیدلوژی خاص نیست. هرخلقی، پرچمی، شعله یی، افغان ملتی...، احزاب اسلامی بانظر داشت اصل دموکراسی و آزادی بیان در چوکات اخلاق قلم و بیان مطالب شان را به ما ارسال کنند، ما در خدمت شان هستیم.
در اخیر از جلالتمآب مالکوم ترنبول صدر اعظم استرالیا، نهاد های محترم فرهنگی و اجتماعی، نویسنده گان عالیقدر از داخل استرالیا و سایر کشور ها که با الطاف زایدالوصف شان کار ما را ضمن پیامهای ارزشمند شان به دیدۀ قدر نگریسته اند، صمیمانه ابراز تشکر نمایم.
با عرض حرمت
محمد ضیا، ضیا: مسئول هفته نامۀ "افق"

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 135 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.