Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

گزارش فشرده ازمحفل پانزدهمین سال هفتۀ شهید وشهادت قهرمان ملی،... PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط محمدقوی کوشان   
چهارشنبه ، 28 مهر 1395 ، 08:39

گزارش فشرده ازمحفل پانزدهمین سال هفتۀ شهید وشهادت قهرمان ملی، شهید سعید آمرصاحب احمدشاه مسعود (رحمت الهی شامل حالش باد!)گزارش فشرده ازمحفل پانزدهمین سال هفتۀ شهید وشهادت قهرمان ملی، شهید سعید آمرصاحب احمدشاه مسعود (رحمت الهی شامل حالش باد!)
درآگهی مربوطه به هم میهنان ارجمند اطلاع داده شدکه محفل ساعت چهاردیگرروز17 سپتمبر2016 برابربا 27سنبلۀ 1395 آغازمیشود، اما طبق عادات ماضیۀ سییه، از30/4 یکان یکان آمده رفتند وباحضورصد وچندنفر، مجلس باتلاوت آیات کلام الله مجید توسط فضیلتمآب حاجی محمداکبرشیرزاد، مجاهدجبهات پیروزمندما نور باران گردید، محمد قوی کوشان، گردانندۀ محفل عرایضش را به حضارتقدیم نمود- متن آن درهمین شماره درج است – نخستین سخنران داکتر سیدمخدوم رهین، رییس دانشگاه سویس درکابل وسابق وزیراطلاعات وفرهنگ بودند، بیانات شان برآگاهی حضارافزود. جناب مجاهدنامدار الحاج امان الملک جلاله باباجان، نثر ونظم شانرا به فارسی وپشتو تقدیم داشتند و موردتوجه واستقبال حضارقرارگرفت .
انجنیرگرامی ودانشمندجناب عبدالصبور فروزان، استادفعلی دریکی از یونیورستی های ایالت نیوجرسی، وازیاران وفادارآمرصاحب شهید (رح)، ازخاطرات شان باآمرصاحب داستانهای لطیف وظریفی بیان کردند وحضار را مستفیدساختند. دوشیزه ماریا پوپل واعظی از فعالان فرهنگی افغانستانی درورجینیا، سرودۀ خوبش رادر رثای آمر صاحب و سرودۀ مادر دانشمندش بانوحفیظه واعظی پوپل رابه زیبایی دکلمه نمود که در رثای آمرشهید گفته شده بود، هردو سروده را حضار باکف زدنهای پیهم بدرقه کردند. آقای سیدشفیع عیار برنامه سازمحبوب تلویزیون (راه ابریشم) لختی اندرباب سجایای پسندیده وخصایل خجستۀ آمرشهید فرمود وبراوضاع جاری میهن اندیشمندانه و آگاهانه روشنی انداخت، سپس جناب انجنیررضاافشار، مردخییّر و نکوکار جامعۀ ما درورجینیا، که یتیم خانۀ بسیارمجهزی رادوازده سال پیش درکابل بنانهاده وجمعی ازمستحق ترین بیوگان ویتیمان را سرپرستی نموده، مکتب آن نهاد لایقترین دانشجویان رابه دانشگاههای دولتی وخصوصی معرفی کرده است، دربارۀ نکویی های آمرشهید و دوست محبوبش شادروان قوماندان سیدحسین انوری یادآورشد، و حضارمحفل ازسخنان شان صمیمانه استقبال کردند. خانم الهه احرار مطلبی به نثر وقطعۀ منظوم را دررثای شهدای نامدار وگمنام راه صیانت آزادی، عزت و استقلال میهن، با سلاست کلام قراأت کرد وحضار با علاقۀ فراوان به آن گوش دادند.
جناب امام مسجدابوبکرصدیق (رض) درشهر فلشنگ نیویارک الحاج محمداکبرشیرزاد، شرحی دربارۀ مقام شامخ ورفیع شهید نزدخالق یکتا فرمود، ازسجایای اسلامی وملی قهرمان ملی، وشهیدراه صلح استادبرهان الدین ربانی وسایر بندگان صالح خدا که خلعت شهادت را شادمانه بر تن کردند، تاشرف و آزادی درسرزمین پاک خراسان زمین جاودانه شود، با نکویی تمام یاد کردند.
حوالی ساعت هفت شام، دوست ارجمندم محمدعمرغفورزی مراآکاه ساخت ازتشریف آوری مجاهد نامور وفرزندصالح میهن، جناب امرالله صالح به محفل . باداخل شدن جناب صالح به سالون، بیشترینۀ حضار برای ابرازمحبت به ایشان وقدردانی ازحضورشان درمحفل، به پا ایستادند. گرچه شخصیت فخیم آقای صالح، رییس عمومی سابق امنیت ملی راهمگان بانکویی تمام میشناسند، اما گردانندۀ محفل یادآورشدکه این همان بزرگمردی است، که جنرال مشرف فاقدشرف، درحضور شرف باختۀ دیگر مشتهر به حامدکرزی، اورا موردتوهین وتحقیر قراردادو به کرزی دستوروهدایت دادتا این پنجشیری دشمن پاکستان (جناب امرالله صالح) درکرسی ریاست امنیت افغانستان نشسته، مردم تان روی سلامت و شادی را نخواهند دید (گویا پس ازاستعفای دلیرانۀ صالح، مردم مادیگر شاهد انفجار وانتحار وقتل وکشتار نیستند!!!) وکرزی نوکرانگریز و آی اس آی، یک کلمه که مناصفۀ آن میشود نیم کلمه، درجانبداری ازرییس عمومی امنیت کشورش نگفت زیرا جرأت اینکار رادربرابر سرکارش نداشت !
گفتار شریفانه وصادقانۀ جناب صالح راحضار بادقتی بی نظیرشنیدند و ازمعلومات ایشان دربارۀ آمرصاحب شهیدقهرمان ملی احمدشاه مسعود وجریانات مذاکرات با نمایندگان طالبان درعشق آباد وشهر ژنو سویس، بهرۀ فراوان بردند.
مرد محاسن سپید وخیرخواه ما جناب الحاج صاحب الدین زلال هروی، شاعرنام آشنای بسیاری ازافغانستانی های داخل وخارج، مرثیۀ پر محتوا وپرسوزش را دررثای قهرمان ملی خواندواسباب استقبال شایستۀ حضار را از سروده اش فراهم آورد .
جوان برومند داریوش کبیرمطالبی جالب بیان کردوجوان برومند دیگر  مسعودجان، سروده ونثر روانش را به حضارتقدیم کردوبه روان پاک قهرمان ملی شهیدسعید مسعود درود فرستاد.   
پایان بخش این محفل شکوهمند،آوازملکوتی فضیلتمآب امام شیرزاد باقراأت آیات الهی و دعاییۀ پرسوز وگداز بود، که بابیان تکبیر از سوی حضاربدرقه شد.
بایسته است گزارش دهم اکثرسخنرانان گرامی به همۀ قوماندانان ارشد جهادمقدس ومقاومت ملی مردم ما ارج گذاشتند، ازشهیدعبدالقدیر، شهیدعبدالحق، شهیدذبیح الله، شهیدمولوی شفیع الله، شهیدسیدجگلن، استادعبدالصبور فرید و دیگرشهدا باتکریم واحترام یادکردند.
پس ازادای نماز، حضار، که شمارشان حالا افزون بردوصدنفربود نان شب راکه مدیران چری بلاسم بنکویت هال آقایان حاجی محمدعمر شجاع، ناصرشجاع وشیرشجاع و سرآشپزلایق ومطبوعاتی سابقه دار آقای محمود محجوب از کیسۀ سخاوت شان تهیه کرده بودند، نوش جان نمودند، ومحفل حدود ساعت نُه شب پایان یافت. گزارش دهنده: خاک محمدقوی کوشان/

Advertise your business here. Click to contact us.
تنها کاربران عضو شده می توانند نظر ارسال کنند!

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."

 

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 135 مهمان آنلاین

ازهمیـن قـلم درخـــاوران


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.