Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

شمــاری از آگــاهــان نظــامی و نمــاینده‌گـــان مجـــلس: حضـــور داعــش بزرگ‌نمــایی می‌شـــود PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ناجیه نوری   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:47

شمــاری از آگــاهــان نظــامی و نمــاینده‌گـــان مجـــلس: حضـــور داعــش بزرگ‌نمــایی می‌شـــودافغانستان درحال حاضر بیش از چهارصدهزار نیروی امنیتی دارد که در طول تاریخ چنین نیروی را نداشته، حکومت داکترنجیب که قوی‌ترین نیرو را داشت؛ یک‌صدو ده هزار نیروی امنیتی داشت.

شماری از آگاهان نظامی با بیان این مطلب به این باور اند که اگر انگیزه‌یی برای مبارزه با داعش و طالب وجود داشته باشد، چهارصدهزار نیرو برای مقابله باتمام گروه‌های تروریستی در افغانستان کافی است.

 

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 21 آبان 1395 ، 09:41
ادامه مطلب
 
بــازهم پنــد و انــدرز مــر ســقویان امــروزی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمدقوی کوشان، وودبرج – ورجینیا   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 10:12

بــازهم پنــد و انــدرز مــر ســقویان امــروزیدرشمارۀ قبلی پندنامۀ نُه فقره یی خطاب به سقویان امروزی که قصدداشتند استخوانهای امیرحبیب الله کلکانی شهید وهمراهان اورابا ادای نمازجنازه درتپۀ دوباره به خاک بسپارند، نگاشتم وراه حل مشکل وارده براحمدزی وتمام زی ها رانشانی کردم ویاد دادم تابه نام آن شهیددست ظلم نادرغداروبرادران دیره دونی اش،پسوند (زی) بچسپانند وبه کرزی واحمدزی بگویندمیخواهیم جسداعلیحضرت حبیب الله خان ابدالی، یاامیرحبیب الله محمدزایی،

ادامه مطلب
 
شناسایی طالبان، پاکستان مصدر حملات انتحاری وانفجاری PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط داکترمحمداسماعیل رضایی، کسل – آلمان   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:59

شناسایی طالبان، پاکستان مصدر حملات انتحاری وانفجاریدردوره های اخیرمرحومان محمدظاهرشاه وداوودخان، اینجانب بحیث مستوفی ولایت هیرمند وبعدبحیث کفیل والی هیرمند ایفای وظیفه می نمودم. درین نوشتۀ مختصرمیخواهم جریانات وتشکل جامعۀ آن ولایت راشرح بدهم، البته همه جریانات رانمیتوان درینجا ارائه داد، امادربارۀ شناخت طالبان، تااندازۀ که باایشان برخوردداشته ام، بیان میدارم:
طالبان اصولأ به تعدادکمی بحیث طلبه درمساجددرس میخواندند، ولی بقیه همه دهاقین بودندکه بیشترنزدملاکین بزرگ گماشته میشدند.

ادامه مطلب
 
اهــانت ســفیرافغــانســتان در واشنگتن به شــهدای وطــن PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - پیـــــام هــــا
نوشته شده توسط انجنیرعبدالصبور فروزان، نیوجرسی   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 10:07

اهــانت ســفیرافغــانســتان در واشنگتن به شــهدای وطــنعمل سفیرافغانستان درواشنگتن اهانت صریح به شهدای وطن بود
امسال قرار بود که بنابه تقاضای سفیر افغانستان، محفل بزرگداشت از سالروزشهادت قهرمان ملی افغانستان شهیدسعید احمدشاه مسعود(رح) و روزشهدای میهن، درمحل سفارت افغانستان درواشنگتن دی سی برگزارشود . قرارگزارش دانشمندارجمند ومبارز کشورجناب محمدقوی کوشان سردبیر جریدۀ امید، نشستی میان سفیر حمدالله محب وتعدادی از بزرگان،

ادامه مطلب
 
«طالبان ما را می کُشند»، « من زندگی خودرا تباه کردم.» PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالودود ظفری، المیدا- کالیفورنیا   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:57

عبدالودود ظفری، المیدا- کالیفورنیادوجملۀ بالا رادو ترجمان قوای امریکادرافغانستان بیان داشته اند.
روزنامۀ نیویارک تایمزگزارشی باعنوان «آنها مارامیکشند»، درشمارۀ 9 اگست خودبه قلم هوتی من گزارش خودوهمکارش محمدفهیم عابد ازکابل به نشررسانده است. برگردان فارسی آن پس ازیک تبصره خدمت تقدیم میگردد.
حالت کنونی افغانستانی هاییکه پس ازتهاجم امریکابرآنکشور،

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 14 آبان 1395 ، 10:15
ادامه مطلب
 
در پانزدهمین سالگرد شهادت احمد شاه مسعود (رح) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - احمــــد شـــاه مســـعود
نوشته شده توسط داکترغلام محمد دستگیر، برومفیلد- کلورادو   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:53

در پانزدهمین سالگرد شهادت احمد شاه مسعود (رح)وطنداران عزیز وگردانندگان محفل یادبود شهداوتجلیل یکسال دیگر از شهادت قهرمان ملی احمد شاه مسعود (رح), متأسفم ازینکه نظر به مشکلات برخورد پروگرامیکه قبلأ پلان شده بود به روزتجلیل سالگرد آن مردشهید, وطندوست, مبارز راه آزادی و جوابهای دندان شکن به دشمنان افغانستان عزیزنتوانستم باشمادوستان مجاهدومبارزیکجا باشم.
از خبراینکه امسال سفارت افغانستان حاضرشدتامحفل سالگرد هفتۀ شهدا را باتمام مصارف آن درسفارت وباگفتارسفیرآغازنماید، بسیار خوش شدم و راستی به اصطلاح ازخوشی درپیراهنهانمی گنجیدم که

ادامه مطلب
 
(اگــر چیــله افتیــد، مــراد شغــال هــا حاصــل میشــود!) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط داکتر اکبر همت   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:39

داکتر اکبر همتتلاش بیهوده انزوای جنرال دوستم به معنی تف انداختن به مسیر باد است که روی خود انسان آلوده میگردد
ضرب‌المثل وطنی است که گفته میشود (چیله که افتید مراد ... را خدا میدهد) بنابرین طوفان که خیست، شغالها انتظار افتیدن چیله را میکشند تا خوشه انگور را از افتیدن چیله از آن خود بکنند.

ادامه مطلب
 
سپاس، درخانه اگر کس است، ما را بس است! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد ضیا ضیا   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:01

محمد ضیا ضیاو آری؛
از جلالتمآب مالکوم ترنبل صدر اعظم استرالیا که بر مبنای حاکمیت دموکراسی در جهت رشد و شگوفایی ابعاد مختلف زنده گی همه اقوام ساکن درین قارۀ بزرگ از جمله حمایت و انکشاف فرهنگها، آیین ها، زبانها توجه دارند، من به حیث مسئول هفته نامۀ "افق" این یگانه نشریۀ ملی از جنس خودش برای افغانها به موجبِ پیام ارزشمند شان

ادامه مطلب
 
مــرد تــاریخ PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط امان معاشر   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:06

مــرد تــاریخمیهن در آتش بیداد، وستم، فساد و.. می سوزد و لاشه ی هموطنان،زیر چکمه ی طالبان داعشی و دیگر گروپ های بنیاد گرا که حامیان بی‌چون و چرایشان در مناسب بلند دولتی کار و در گرفتاری دزدان، قاتلان، چپاول گران تعلل می‌ورزند و چون خود شان درین تجارتهای سد آور شریک و دهان جوال را گرفته اند.
در چنین نظمی کار برای وطن پرستان انسانهای با درک و احساس سخت دشوار و پرا از فراز و نشیب است.

ادامه مطلب
 
جای خالی زنان در نهاد های عدلی و قضایی در کندز. PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط احمد جاوید   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:09

احمد جاویددسترسی به نهادهای عدلی و قضایی حق تمام شهروندان افغانستان است و دولت مکلف است که در تمام نقاط کشور زمینه دسترسی عادلانه و بدون تبعیض جنسیتی را در نهادهای عدلی و قضایی برای شهروندان فراهم نماید. بناَ حمایت قضایی مؤثر از زنان جهت بهره‌برداری از حقوقشان به طور برابر با مردان از جمله وظایف اساسی حکومت مشرده میشود.

ادامه مطلب
 
چلیپــا؛ بـر دروغ و پسمــاندگی و جهــل! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد عالم افتخار   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 08:58

چلیپــا؛ بـر دروغ و پسمــاندگی و جهــل!«پښتانه هم فارسی وایی چی ماړه شی»
بحثی ناخوشایند و ناخواسته ولی جبری:
تخریب اساسات تاریخی، سیاسی، فرهنگی افغانستان؛ عنوان مقاله مفصلی از گونه مقالات تتبعی بود که به تاریخ های 11، 13، 14 و 15 نوامبر 2016  حسب آتی در ویبسایت   www.nahimi.dk انتشار یافت.
ـ بخش اول تخریب اساسات تاریخی، سیاسي و فرهنگی افغانستان (بالای هرکدام کلیک نمائید)
ـ بخش دوم تخریب اساسات تاریخی، سیاسي و فرهنگی افغانستان
بخش سوم تخریب اساسات تاریخی، سیاسي و فرهنگی افغانستان
بخش پنجم و پایان تخریب اساسات تاریخی، سیاسي و فرهنگی افغانستان

ادامه مطلب
 
ریسمــان گــردن "زعیــم مــلی" شــئونیست هــا به دستِ آی. ایس. آی!!! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط سلیمان کبیر نوری   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:26

ریسمــان گــردن "زعیــم مــلی" شــئونیست هــا به دستِ  آی. ایس. آی!!!بسیار بسیار کوتاه و مختصر؛
پیامی دارم  برای حامیان آگاه، نا آگاه، ناخودآگاه و بیماران قومی، زبانی و قبیلوی ی که پیوسته در دفاع از اعلیحضرت حامد کرزی این مهره ی سیاه و متقن مربوط  دستگاه های عدیده اطلاعاتی ی منطقه یی و بین المللی، به ویژه آی ایس آی پاکستان قرار داشته اند.
من ده ها مقاله و پژوهش در مورد اجیر بودن، خاین ملی بودن، و با ماهیت  شخصیت  پست و پلشت، وبه قول آقای کیول امریکایی( نویسنده ی کتاب  جنگ اشباح) اجیر بودن فامیلی کرزی به دست آی ایس آی  پاکستان؛؛؛ نوشته ام.

ادامه مطلب
 
زنهـــار از تبعیــض PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:29

احمد سعیدیتعصب وتبعیض چیست؟ تعصب یعنی وابستگی غیر منطقی به شخص یا عقیده یا عادت و رسم خاصی است که پرده ضخیمی بر دیده عقل انسان می افکند، و او را از درک حقایق و خیر و شر و مصلحت و مفسده و عاقبت امور و پیدا کردن راه چاره محروم می سازد
تبعیض پدیده ای  است که اصالت انسان را زیر سوال می برد  روحیه تبعیض  انسان را از اوج انسانیت به  پای ریشه های قومی وسمتی وزبانی

ادامه مطلب
 
آخــر از ايــن ميهــن ويــران شــده و مــردم درخــون تپيــده، چی ميخــواهيد؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط امان معاشر   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:43

آخــر از ايــن ميهــن ويــران شــده و مــردم درخــون تپيــده، چی ميخــواهيد؟طوری که هم ميهنان عزيز مان در جريان هستند؛ سالهاست که میهن درخون تپيده ی مان در آتش بیداد، وستم، فساد و قوم گرايی ـ قبيله پرستی و تحجر دينی و مذهبی، می سوزد و لاشه ی هموطنان مان، زیر چکمه های خونين تنظيمها ـ طالبان ـ داعشی ها و دیگر گروپ های بنیاد گرا که حامیان بی‌چون و چرایشان در داخل و خارج در مناسب بلند دولتی قرارداشته و درگرفتاری دزدان، قاتلان، چپاول گران تعلل می‌ورزند. زيرا خود شان دراین تجارتهای شرم آور بربادی يک سرزمين، شریک اند؛ از آنرو با دزدان بزرگ دهان جوال را گرفته اند.

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:45
ادامه مطلب
 
تجلیل هفدهمین سالگرد شهادت غازی احمدشاه مسعود و شهدای آزادی افغانستان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - احمــــد شـــاه مســـعود
نوشته شده توسط الحاج امان الملک جلاله (باباجان)، سپرنگفیلد- ورجینیا   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:55

تجلیل هفدهمین سالگرد شهادت غازی احمدشاه مسعود و شهدای آزادی افغانستانویاللو ایماندارو افغانانو، خویندو ورونو! داچه تاسی تول په مینه اوعلاقه دوطن دننگیالیو قهرمانانو دشهادت دکلیزی د لمانزلو دپاره تشریف راولی، تاسوته ستلی مشی وایم. یقینا چه ستاسی ونده اخیستل پدی غم شریکی غونده کی ستاسی دعالی شخصیتونو دوطندوستی احساس او د خپلو ملی اتلانو سره دخواخوژی اوهمدردی ثبوت ورکوی. خدای ظاک دی داسی ملی تلون اوایمانی جذبه همدردی او یووالی ستاسو په زلونو اوفکرونو زلانده او دایمی وساتی.

ادامه مطلب
 
حامـــد کـــرزی با یک تیـــر وچند فــاخته PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالوکیل کوچی   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:22

حامـــد کـــرزی با یک تیـــر وچند فــاخته طوریکه معلوم است آقای کرزی با نمایش نیرنگهای سیاسی، جلب اعتماد  خارجی ها و در هماهنگی با زور سالاران داخلی وکوشش برای تحمیق واغوای مردم، بدست آوردهایی چون مقام ریاست جمهوری و القاب افتخاری نایل گردید و تا هنوزهم در کنار ارگ چسپیده است. حامد کرزی که پس ازهجوم نیروی های بیشتراز چهل کشور جهان در راس ایالات متحده امریکا بار دیگر به افغانستان آمد وبه اریکه قدرت تکیه زد،درزمان حکمروایی خود بار ها میگفت که خارجیها بدنبال منافع خود در افغانستان می آیند.

ادامه مطلب
 
ابتکــار سفیــربیــدارگر PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگر امور بین المللی- مسکو   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:17

دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگر امور بین المللی- مسکوکتاب بجای تفنگ وانتحار
کتابخانه سیارابتکاربزرگ صابرحسینی جوان خردمند ودلسوزافغانستان است که  توجه وتعجب خبرنگاران کشورهای جهان رابه افغانستان جنگ زده جلب نموده است. اکثرخبرنگاران ازکشورهای آلمان،فرانسه، ایتالیا، هسپانیا وچین این ابتکار بزرگ وبیدارگرانه صابرحسینی را درشرایط جنگ وفقر، بروی اراضی کشوری که طی دهه های اخیر در اثرجنگ های بدون وقفه زمین آن  بامین فرش گردیده است،

ادامه مطلب
 
ما میتوانیم ملی اندیشیدن و یک ملت شدن را از خود آغاز کنیم PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتور شهیرنثاری   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:15

دکتور شهیرنثاریتو ز خود نرفته بیرون به کجا رسیده باشی
این روز ها وقتی به رسانه های همگانی و شبکه های اجتماعی سر بزنید یکبار دیگر همه جا را تب و تاب مسایل قومی، سمتی و زبانی فراگرفته است.
هر طرف بینی کش و گیر و دست اندازی و توهین و تحقیر است. گویی یک بار دیگر آهنگ رشد و ترقی  ایستاده است.

ادامه مطلب
 
جنــگ بي پايــان در افغــانســتان!؛ PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط لیلما سدید خبرنگار بین المللی   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:13

لیلما سدید خبرنگار بین المللی جنگ در افغانستان بزودي پايان نخواهد يافت، طالبان و ديگر گروپ هاي شورشي خطري براي حكومت ميباشند، و نيروهاي امنيتي افغان را بچالش كشيده اند.  ينس استاتولنبرگ سكرتر جنرال ناتو در كنفرانس خبري اين اظهارات را بتاريخ ٢٧ اكتوبردر بروكسل بيان داشت.
موصوف كه در روز پاياني مجلس وزراي دفاع كشور هاي عضو در يك نشت خبري شركت كرد اين اظهارات را بيان نموده اضافه كرد كه افغانستان در شرايط دشوار امنيتي و

ادامه مطلب
 
جل وپوستک حکومت نفاق ملی از آب برآمد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط روح الله رحمت زاده   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 09:07

جل وپوستک حکومت نفاق ملی از آب برآمدالحاج سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری حکومت نفاق ملی دراظهارات آخیرش که انرا با رسانه ها شریک ساخته بود گفت که حکومت نفاق ملی کاملآ یک حکومت ناکارا ،ناکام وقوم گرا ی بیش نیست .وی اظهار داشت که از عمل کردهای پنهانی حکومت درخوف وهراس است که وطن بیشتر از این بطرف بحران نرود .وی گفت که بهترین وخوب ترین افراد کسانی خواهد بود که پشتو صحبت نمایند واگرپشتوصحبت میکنند و

ادامه مطلب
 
فضای اعتماد به صلح را باید گسترش داد تا فضا برای آتش افروزان به جهنم مبدل شود PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
جمعه ، 14 آبان 1395 ، 08:53

مهرالدین مشیدباپیوستن به کاروان صلح دشمنان سوگند خوردۀ افغانستان را شرمسار کنید
چهاردهه جنگ تمامی هست و بود مادی و معنوی این کشور را نابود ، ارزش های بزرگی را محو کرد و ازهم گسیختگی های شدید اجتماعی را بوجود آورده است که منافع ملی، وحدت ملی و اقتدار ملی را بیش از هر رمانی خدشه دار کرده است. این جنگ ویرانگر به این هم بسنده نکرده؛ بلکه با زیر سوال بردن استقلال سیاسی کشور وابستگی های دردناک سیاسی،

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 10 از 556

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

SHAFI AYAR - 329

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 119 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.