Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

شورای مرکزی حزب اسلامی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط سید روح االله رحمتزاده   
پنجشنبه ، 18 آبان 1396 ، 12:10

روح االله رحمتزاده

شورای مرکزی حزب اسلامی که تحت رهبری آقای حکمتیار بتاریخ 17عقرب سال 1396 در تالار خیمه لویه جرگه کابل تدویر یافته بود مملواز خصومت وتفرقه افگنی چیز دیگری نبود . این اقا جنگ را در افغانستان مربوط به دو قوم دانسته وخود را ناجی صلح در افغانستان وانمود کرد.  در حالیکه منشه ای اصلی جنگ در افغانستان از چندین دهه به اینسو شخص خود آقای حکمتیار وحزبش میباشد.

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 18 آبان 1396 ، 12:44
ادامه مطلب
 
استخبارات پاکستان بازیگر اصلی در منطقه پس از دههء هشتاد است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
پنجشنبه ، 18 آبان 1396 ، 12:26

استخبارات پاکستان بازیگر اصلی در منطقه پس از دههء هشتاد استحمله های مرگبار طالبان یک روز پس از نشست عمان، تعهد شکنی آشکار پاکستان است
در این شکی نیست که استخبارات پاکستان پس از تهاجم شوروی تا حضور امریکا در افغانستان، بازیگر اصلی در منطقه است و از چندین دهه بدین سو نبض جنگ در افغانستان را در دست دارد. این شبکهء جهنمی توانست با استفاده از هجوم شوروی امتیازات قراوانی از امریکا بدست آورد. حق انکشاف هسته یی و داشتن بم اتوم و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی امریکا و سایر کشور هتی جهان را پیدا کرد، نه تنها این؛ بلکه با سرازیر شدن جنگجویان از کشور های عربی، افریقایی، آسیایی، اروپایی و امریکایی به پشاور میلیارد ها دالر به پاکستان سرازیر شد.

ادامه مطلب
 
کوتاه سرایی‌های واصف باختری PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتونادری   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 08:30

کوتاه سرایی‌های واصف باختریواصف باختری شاعر شعرهای بلند است، چه به مفهوم کمی آن و  چه به مفهوم کیفی آن. شعرهای نیمایی و سپید او بیشترینه شعرهای بلند اند که بخش بیشتر شاعری او را تشکیل می‌دهند. دو منظومه نیز سروده است، یک منظومه‌یی است طنزی زیر نام «بیان‌نامۀ وارثان زمین»، دیگری منظومه‌یی است زیرنام «ماهی‌گیر وماهی طلایی» ارجمه‌یی ازالکساندر پوشکین شاعر روس. هردو منظومه درگونۀ شعر سپید سروده شده اند.

باید گفت که منظومۀ «ماهی‌گیر و ماهی طلایی» را زنده‌یاد محمد عالم دانشور، از روسی به پارسی دری ترجمه کرده که بعداً واصف آن را به شعر در آورده است.

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 28 مهر 1396 ، 13:20
ادامه مطلب
 
ضرورت توافق با افغانستان بر سر رژیم آبی رودخانه هریرود PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اقتصــــادی
نوشته شده توسط فرزاد رمضانی بونش، پژوهشگرو کارشناس مسائل منطقه‌ای   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 09:03

 فرزاد رمضانی بونش،  پژوهشگرو کارشناس مسائل منطقه‌ایافغانستان و آب
آب بستر آبادانی ست و نخستین تمدن‌های مهم در کناره‌ها و امتداد رودهای بزرگی چون نیل، دجله و فرات، هیرمند و آمو شکل گرفتند. در این میان افغانستان هر چند در کمربند خشک و کم آب واقع شده اما؛ وجود رشته کوه‌های پامیر و هندوکش کشور به یکی از کشورهای نادر در حوزه آب‌های فرامرزی جهان تبدیل کرده است.

ادامه مطلب
 
حساسیت سیاستگران و خصوصن «جهاد گران» از طرح حکومت وحدت ملی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط نجیب الله عظیمی   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 08:48

نجیب الله عظیمیبخش دوم:
حساسیت سیاست گران و خصوصن «جهاد گران» از طرح حکومت وحدت ملی:
چرا این ساختار در میان نخبه گان سیاسی فعلی کشور مانند یک دولت دو سره شناخته شده و پیوسته مورد نفرین آنها قرار می گیرند؟
چرا این دولت تحت عنوان «حکومت وحدت ملی» نه توانسته که تاکنون، حد اقل اعتماد را میان نُخبه گان و دولت مردان در افغانستان بدست بیآورد؟
چرا سیاست مداران لایحه های مختلف کشور ازتشکیل چنین یک ساختاری در افغانستان پشتیبانی نه نموده اند؟

ادامه مطلب
 
کمک های صد ها ملیارد دالری جهت اشاعه و ترویج فساد در افغانستان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دوکتورسیداحمد جهش.   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 12:04

دوکتورسیداحمد جهش.مصاحبه الیساندرو  بیانچی سردبیر نشریه ی "بیرانتی- دیپلوماتیکو" (نام یک مجله سیاسی ایتا لوی. مترجم) با "اندری ولتچک"  (فیلسوف، نویسنده، فلمساز و ژورنالستِ  پژوهشگر  مترجم).
گرفته شده از مید یای چهارم
ترجمه وتلخیص از دوکتورسیداحمد جهش.
29 سپتمبر 2017 ترسائی
1) بیانچی: موقعیت جغرافیائی افغانستان همیشه رول مرکزی را دارا است. چنین به نظرمیرسد که مذاکرات صلح اپریل (مقصد ازکنفرانس صلح افغانستان است که به ابتکار روسیه به تاریخ 14 اپریل 2017  درمسکوبرگذارگردید.مترجم) بین افغانستان، هند، پاکستان، روسیه وچین ختم حضورنظامی دایمی وحاکمانه امریکا را در مملکت رقم میزند. نظرشما درزمینه چه میباشد؟                         

ادامه مطلب
 
نظامیان و سرنوشت بازمانده گان شان! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مــســعــوده کــوهــســتانــی   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 12:06

نظامیان و سرنوشت بازمانده گان شان!نظامیان نقش اساسی را در تــأمـین رفـاه، آسایـش، رشـد اقتصاد، انکشاف و در همه عـرصه های زندگی مردم و دولت دارند. نظامیان مشروعیت کامل  و مستقل را برای حکومت موجود میبخشد. واقعیت این است حکومت بدون گروه نظامی و امنیتی در میان کشور های همسایه، منطقه و جهان رسمیت نمیداشته باشد. اساساً  شناخت حکومت وابسته به نیروی های نظامی و امنیتی آن میباشد.

ادامه مطلب
 
رفعت حسینی با پرچم بلند کوتاه سرایی PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 12:51

پرتو نادریبدون هرگونه مجامله‌یی با شناختی که از سرگذشت شعر مدرن افغانستان دارم، می‌خواهم در آغاز بگویم که بینادگذار شعرکوتاه در افغانستان در گونۀ مدرن آن رفعت حسینی است. من نوشته‌ ای که سزاوار جایگاه او در این پیوند بوده باشد، هنوز نخوانده ام و این نوشتۀ نیز چنین چیزی را ادعا ندارد.
در سال‌های پسین که گرایش به کوتاه سرایی نسبت به گذشته‌ها بیشتر شده است، گاهی این جا و آن جا به نوشته‌هایی در پیوند به کوتاه سرایی در افغانستان نیز بر می‌خوریم.

ادامه مطلب
 
قتل استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور اسبق افغانستان و احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط م - ع - عزیزی   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 13:09

م - ع - عزیزیاستاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور اسبق افغانستان و احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور بالاثر یک توطئۀ سازمان یافته بین المللی ومنطقه ئی شهید شدند.
استاد برهان الدین ربانی یکی از معدود ترین شخصیت های اسلامی ؛ نیم قرن اخیر در تاریخ کشور افغانستان بوده و یکی از از استوانه های بزرگ نهضت اسلامی واز رهبران سترگ انقلاب اسلامی افغانستان بود

ادامه مطلب
 
صدای آشنا، از آن سوی قرن PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط محمد ضیا ضیا   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 09:06

صدای آشنا، از آن سوی قرن

98 سال پیش، در زمان قیادت اعلیحضرت امان الله ،  صدا از ورای امواج رادیوبه گوش مردم کابل رسید. پس از مدتی دستگاه فرستندۀ آن که به
نام ( استیشن رادیو) معروف شده بود از فعالیت بازماند.  دگر باره در ماه حمل 1320 خورشیدی به فعالیت آغاز کرد.

ادامه مطلب
 
برخی از راز های بیماری، سرگشتگی، بلاهت و سفاهت در بشر PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - فلســــفی
نوشته شده توسط محمد عالم افتخار   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 08:45

محمد عالم افتخاردر زمره واکنش ها به معرفی پدیدهء هنری تا کنون شاذ و فاخر در حوزه فرهنگی ـ تمدنی ما یعنی اَبَر سریال «شهرزاد» که در یاد داشت کوتاهی با فرنام «یکی از بهترین مژدگانی ها به افغانستانی های هموطنم» صورت گرفته بود، یک نالش متأسفانه پُرخرناس این بود که بسیار دراز نویسی کرده و حتی دیگر حوصله ای به پرداختن به خود سریال نگذاشته ام.

ادامه مطلب
 
غنــی و کـــرزی نشـــانۀ اهـــانت به انســـانیت اند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط ثریا بهاء   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 08:34

غنی و کرزی نشانۀ اهانت به انسانیت اندآیا حتمی است که انسان برای ماندن درقدرت، این همه تن به پستی و زبونی بدهد؟
آیا حتمی است که انسان برای تداوم جنایت سالاری تبار خود تا این حد در مرداب تنزل انسانی سقوط کند؟
آیا حتمی است که غنی و کرزی برای نکهداشت قدرت پوشالی خود، چکمه های خونین استعمارگران جهانی را ببوسند و سرزمین و مردم خود را برباد دهند؟ ثریا بهاء
بُعد فاجعه عمیق ترازآن است، که به وسیلۀاین عروسکهای روی پرده بازی می شود. به پشت پرده برویم و نگاه کنیم که تارهای این عروسکان کوکی در دست کیها است؟  
اگر تاریخ استعمار کهن و نو را با ژرف نگری ورق بزنیم می بینیم که انگلیسها بیشتر از دو سده این قبایل را با دادن پول و امتیازات خریده و استفاده کرده اند. آنها فرهنگ معامله گری، رشوه ستانی وانگل صفتی را در بین قبایل دو سوی مرز نهادینه کرده و بخشی از فرهنگ حاکم آنها شده است.

 

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه ، 18 آبان 1396 ، 12:47
ادامه مطلب
 
سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان باید مشروط باشد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 09:13

احمد سعیدیبه نقل از رسانه های می و بین المللی آقای اشرف  غنی رئیس جمهور بنا به دعوت رئیس ارتش پاکستان جنرال قمر جاوید بجوه به آن کشور می رود گرچه با گذشت هر روز سیاست های رئیس جمهور غنی در مورد پاکستان روشن و روشن تر می شوند با آن هم تا هنوز دفتر رئیس جمهور و مقامات نزدیک به ریاست جمهور نگفته اند که رئیس جمهور غنی از پاکستان که حامی اصلی طالبان، و تروریستان بوده و هست در این سفر چه انتظار دارد آنچه که من میدانم آقای اشرف غنی به این باور است که

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 28 مهر 1396 ، 13:02
ادامه مطلب
 
نا امنی در پروان سایۀ سیاه افگنده است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمدصابر صفار، ناشر هفته نامۀ رمز هستی - پروان   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 09:10

محمدصابر صفار، ناشر هفته نامۀ رمز هستی - پروانشهرچاریکار مرکز ولایت پروان با وجودی که در نزدیکی پایتخت کشور قرار دارد، در منجلاب نا امنی قرارگرفته و به شهر ارواح مبدل شده است.
اما تبعات نا امنی در پروان و به خصوص در شهر چاریکار ناشی از چه بوده می تواند؟
قتل های مرموز، اختطاف، سرقت وسایط نقلیه از قبیل موتر، موترسایکل، بایسکل، راه گیری و راهزنی، سرقت منازل مسکونی، دزدی دکان ها، تهدید و باجگیری از کسانی که حد اندک یک زندگی بخور و نمیر دارند و دست شان به کس دراز نیست،

ادامه مطلب
 
آیا فرصت آن پیش آمده است که امریکا از پاکستان روی بگرداند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 09:01

مهرالدین مشیداین پرسش شاید در ذهن هر افغان خطور کند که آیا فرصت آن پیش آمده که امریکا از پاکستان روی بگرداند و این کشور را به قول خلیل زاد وادار به "خانه تکانی" از تروریزم کند تا این که این کشور از با برگشت صادقانه به سوی افغانستان از اهداف کلان خود نسبت به هند و ازخواست خود مبنی بر قطع روابط سیاسی و اقتصادی با افغانستان بگذرد. این که چگونه امریکا تا کنون نتوانسته از پاکستان روی بگرداند و آخرین فشار ها را به این کشور وارد کند.

ادامه مطلب
 
و آن خط زنی با چادری زیره یی!... PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط سلیمان کبیر نوری   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 12:39

سلیمان کبیر نوریتازه یک سال از سقوط حکومت دکتور نجیب گذشته بود.
کابل دیگر کابل پیشین نبود. چه نارساست که بگوییم دگرگون شده بود!
سیمای شهر، قیافه جاده ها و نمای جوانب پارک ها، کوچه ها و پس کوچه ها، و به ویژه سیما ها، ژست ها و حرکات و چهره آدم های شهر کاملن دگر گون شده بود. این چهره ها با تداعی ی تصاویری از تاریخ سده های پیشین، یاد آن سده ها را زنده می ساخت.

ادامه مطلب
 
امریکا وایران از اتفاقات تا اختلافات PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عبدالوکیل کوچی   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 12:11

عبدالوکیل کوچی.

زمانی مهمترین ژاندارمری وحافظ منافع غرب در منطقه محمد رضا شاه ایران بود که  در سن نوجوانی و پس از ۱۶ سال سلطنت پدرش در سال ۱۹۴۱ به اراده انگلیس بر تخت سلطنت جلوس کرد ه ودرنزدیک به چهار دهه پادشاهی حمایت غرب را با خود داشت که در ازآء آن کشورهای غربی بخصوص انگلیس در معاملات نفتی دست بالا داشتند چنانچه زمانیکه داکترمصدق در دوران حکومتش نفت را ملی اعلان کرد،

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 28 مهر 1396 ، 12:44
ادامه مطلب
 
غروب مشعل دار فرهنگ و ادب PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط خواجه محمد نعیم قادری   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 12:53

به مناسبت وفات استاد حبیب الرحمن هاله به مناسبت وفات استاد حبیب الرحمن هاله
غروب مشعل دار فرهنگ و ادب

با سلام به روح ملکوتی استاد هاله، همه از آن خدائیم و بازگشت همه به سوی اوست ،
خبر مرگ غریبانه استاد حبیب الرحمن هاله مرا خیلی اندوهگین ساخت، هرچند مرگ یک قانون بی تغییر و بی تبدیل الهی است و در برابر مشیت الهی جز تسلیم و رضا گزیری نیست  و به مصداق این آیت قرآن کریم :  "إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَیستَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ یسْتَقْدِمُونَ"
"هنگامی که اجل آن ها فرا رسد نه ساعتی تاخیر می کنند و نه پیشی می گیرند."

ادامه مطلب
 
سیاست دوگانه بریتا نیارادرقاره هند؛نباید امریکا تکرارکند!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 12:44

محمد علی مهرزادپاکستان به عنوان سرزمین که محصول منازعه قومی – مذهبی دریک متن جغرافیا یی نا متجانس وحاشیه های نا متقارن رقم خورده است؛ همواره ازدرون خود مستعد بروزبحران می باشد؛ به همین دلیل حاصل جمع این معادله استعماری دریک محیط توسعه نیافته پیش از آنچه موجب تساحل ومدارا تلقی شود ، منجربه بروزوظهوربنیاد گرایی وتنازعات مزمن قومی ومداخله به حریم کشورهای همسایه چون افغانستان وهند شد،

ادامه مطلب
 
نام دیگر افغانستان باید رخصتستان باشد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 12:27

احمد سعیدیبدون  تردید مشکلات امنیتی و بن بست سیاسی در کشور ما قابل درک است اما متاسفانه با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان روزهای تعطیل که با در نظرداشت تقویم یا جنتری هر سال تثبیت گردیده بدبختانه روزهای پرشماری از سال نیز به مناسبت های مختلف تعطیل می باشد. کافیست تقویم رسمی کشور را ورق بزنیم خواهیم دید که در حدود 16 روز رخصتی به رنگ قرمز است از طرف دیگر با در نظرداشت که در یک سال ۵۲روز جمعه، و 52 روز پنجشنبه

آخرین به روز رسانی در جمعه ، 28 مهر 1396 ، 12:49
ادامه مطلب
 
مجاهد لقب دایمی نیست! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط امین الدین سعیدی   
جمعه ، 28 مهر 1396 ، 08:22

امین الدین سعیدیبسم الله الرحمن الرحیم

دین مقدس اسلام بمثابه آخرین دین آسمانی و  ابراهیمی برای خدمت، صلاح و فلاح دارین بشریت است. تمام احكام و قوانين این دین با عظمت، در راستاى رشد، ترقى، تعالی، سعادت و تكامل انسان وضع گردیده است. فهم این همه ابعاد قضیه برای بعضی از ما در ظاهر امر هم با کمی تعمق واضح و بقیه را در پهلوی جانب ضمنی و منطق ظاهر قضیه و مسأله، بخاطر منبع دیني یعنی نصوص و هدایات شرعی آن اساس پنداشته، آنرا مانند مسلمان هدایت شرع و اصول قرانی و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم قبول میداریم.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 2 از 564

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 99 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.