Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

مبارزه با مواد مخدرایران؛سرکوب واعدام مخالفین نظام!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 08:18

محمدعلی مهرزادیکی ازکا رزارهای مهمی که امپریالیستها ومرتجعین درسراسرجهان برای ارعاب توده ها براه اندخته اند، (کارزارمبارزه با مواد مخد)، می باشد. برای ارعا ب جوانا ن دراکثریت کشورهای ازجمله امریکا و اروپا وحتی کشورهای اسیایی وابسته ومزدور به استعما رگران؛به این وسیله متوسل شده وفعلاً به شد ت جریان دارد. درایران ، تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر

ادامه مطلب
 
فساد اداری، تروریزم و مواد مخدر به مثابۀ محور شرارت PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 08:16

مهرالدین مشیدمبارزه با محور شرارت امری اجتناب ناپذیر و کم ترین بی توجهی به آن فاجعه آور است
آیا تروریزم مولود فساد است و یا فساد مولود تروریزم در این شکی نیست که فساد و تروریزم در دنیای معاصر به مثابۀ دو همزاد هم و کاهی هم به مثابۀ لازم و ملزوم یکدیگر اند که با تاسف در تارو پود جامعۀ ما راه یافته اند و از راس تا قاعدۀ هرم بر شانه های شهروندان کشور سنگینی می کنند و حکومت را فلج کرده اند.

ادامه مطلب
 
رویای احیایی امپراتوری تزاریسم درروسیه!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 07:52

محمدعلی مهرزاددولت شوروی سابق بعداز شکست تحقیر آمیزتوسط رزمند گان آزا دیخواه افغانستان، درطی ده سال اشفال نظامی اردوی سرخ که سرآمد قدرت های منطقه وحتی برای امریکا نگرانی را ایجاد کرده بود؛ سرانجام رویای رسید ن به آبهای گرم هندوستان را به یاس تبدیل وموجب فروپاشی ان کشوررا فراهم ساخت.

ادامه مطلب
 
شبح هلوکاست؛ بر سرِ مسلمانان در گردش است! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - در خارج از کشور
نوشته شده توسط محمد عالم افتخار   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 07:16

دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا روز 27 جنوری فرمانی صادر کرد که به موجب آن دروازه های کشور مهاجران یعنی ایالات متحده امریکا بر روی مهاجران تازهِ عمدتاً مسلمان برای سه تا چهار ماه مسدود میگردد تا آنکه ترتیبات غربالگری بسیار شدید پناهجویان طوری فراهم گردد که گویا دیگر هیچ تروریست اسلامی نتواند از فیلتر عبور نموده وارد امریکا شود. بنابر همین؛

ادامه مطلب
 
صلح رویایی دست نیافتنی و اما یگانه بدیل برای محو جنگ و تامین وحدت ملی در کشور PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 07:12

در این شکی نیست که صلح نیاز اصلی و حیانی یک کشور است و از همین رو است که در قرآن صلح خیر کثیر خوانده شده است. هرچند صلح برای هر کشوری ضروری است؛ اما صلح و ثبات برای کشور جنگ زده یی چون افغانستان که از چهاردهه بدین سو در یک جنگ ویرانگر و خانمانسوز مشتعل است، بیش از هر کشوری اهمیت دارد. بدبختی ها و سیاه روزگاری های این جنگ را هر شهروند کشور با گوشت و پوست خود لمس کرده است و

ادامه مطلب
 
۳. «برنامه ۳ جون» و ولایت مرزی شمالغرب (صوبه سرحد). PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - تاریخــــــی
نوشته شده توسط دکتر خلیل وداد   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 07:02

دکتر خلیل ودادپیروزی هواداران پیوستن به پاکستان
در پایان سال ۱۹۴۶ سیاست حکومت انگلیس در هند با گذشت هر روز باعث انتقادهای بیشتر و بیشتر در پارلمان کشور میشد. بتاریخ ۱۳ دسامبر رهبر حزب توری و. چرچیل آشکارا موضع ایتلی را مورد نکوهش قرار داد.۱۰۸ نخست وزیر مجبور بود که این مساله را در نظر گیرد. همچنان انتقاد از فعالیت نایب السلطنه لارد اویویل نیز آغاز شد. او مقصر اصلی همهء اشتباهات بریتانیا در اینکشور پنداشته میشد.۱۰۹ ک. ایتلی نیز اویویل را نکوهش میکرد،

ادامه مطلب
 
فلتر ناقص پارلمان و وزارت عدلیه PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط حمید الله کوهستانی   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 06:52

فلتر ناقص پارلمان و وزارت عدلیه اخیراً با یک دوستم که در وزارت عدلیه در یک پست اداری وظیفه دارد ملاقات داشتم، گفتم خوب وزیر فعال دارید، گفت همان ضرب المثل است که " بیرونش مردم را کشت و درونش ما را" از وضعیت وزارت عدلیه تعریف خوبی نکرد. او از وزیر عدلیه و حلقه نزدیک به او که هیچ کدام شان مسلکی در امور عدلی و حقوقی نیست بسیار بد تعریف کرد.
به گفته او از زمان آمدن وزیر عدلیه داکتر بصیر انور حدود 30 نفر خلاف تمام اصول و قوانین خصوصاً قانون خدمات ملکی بدون رقابت و امتحان در بست های سوم الی پنجم مقرره شده است و روند استخدام قانونی در وزارت بسیار به کندی جریان دارد.

ادامه مطلب
 
کندز ازمیدانهای سرد محاربوی تامید آنهای گرم سگجنگی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالوکیل کوچی   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 06:44

عبدالوکیل کوچی  در چنین شرایطی که دشمنان افغانستان در وجود گروه های تر وریستی القاعده، طالب وداعش بمنظور ترور وقتل، کشتاروحشت وبه آتش کشیدن هستی و تجاو زبه سمت شمال کشور، بخصوص در ولایت قندز اعزام وانتقال داده میشوند که در اثر حملات وحشتناک شان شهر قندزرا چندین بار بخاک وخون کشانیده صدها هموند قندزی ودها افراد قوای مسلح شهید وهزاران نفر زخمی

ادامه مطلب
 
صلح رویایی دست نیافتنی و اما یگانه بدیل برای محو جنگ و تامین وحدت ملی در کشور PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 06:39

در این شکی نیست که صلح نیاز اصلی و حیانی یک کشور است و از همین رو است که در قرآن صلح خیر کثیر خوانده شده است. هرچند صلح برای هر کشوری ضروری است؛ اما صلح و ثبات برای کشور جنگ زده یی چون افغانستان که از چهاردهه بدین سو در یک جنگ ویرانگر و خانمانسوز مشتعل است، بیش از هر کشوری اهمیت دارد.

ادامه مطلب
 
آسیب شـــناسی بُحــــران PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
جمعه ، 29 بهمن 1395 ، 10:07

احمد سعیدیدوستان گرامی ونخبگان دردمند وبیدار کشور وآنا نیکه برای حفظ شیشه ناموش وطن جان بر کف گذاشته اید وشب وروز به عدالت وآسایش می اندیشید.من قبلا یک نوشته طولانی را با ذکر پنجا مورد آسیب های تباهکن از جمع صد ها وحتی هزاران موریا نه آسیب خدمت تان یاد داشت داده بودم که واقعیت های روزانه میهن مارا تشکیل میدهد .پرسیدم خوب فکر کنیم  وببینیم مادر این مصیبت ها چیست وکیست.

ادامه مطلب
 
نقش ادبیات در زنده گی انسان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط رحمت الله روند   
جمعه ، 29 بهمن 1395 ، 09:54

رحمت الله رونداین مقاله به تقاضای بخش فرهنگی انجمن همبستگی شهروندان افغانستان مقیم فدراسیون روسیه تهیه گردیده ،درمحفل فرهنگی که به تاریخ ۱۸ جنوری سال ۲۰۱۷ ترسایی به ابتکار آن انجمن سازمان یافته بود ، خوانده شد۰
ادبیات عبارت است از مجتمع آثار منظوم،منثور و نمایشی این یاآن تیره یک دوره یا بشریت در باهمی با فضای فرهنگی وتاریخی که زمینه ایجاد این مجموعه را فراهم ساخته است

ادامه مطلب
 
افغانستان خواستار تهجیزات بیشتر هوایی برای نیروهای امنیتی کشور از امریکا و ناتو شد PDF پرینت ایمیل
پیامها و گزارشات - گــــزارشـات
نوشته شده توسط لیلما سدید، بروکسل   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 08:01

لیلما سدید، بروکسلمحمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در جلسه شورای اتلانتیک شمالی یا ناتو که با حضور 28 سفیر عضو این پیمان جمع ولی منور سفیر ونماینده افغانستان در ناتو در بروکسل شرکت کرده بود، در یک کنفرانس مطبوعاتی این مطلب را با خبرنگاران شریک کرد. و گفت که کشور های عضو ناتو برای ادامه همکاری با حکومت افغانستان فراتر از سال 2017 تعهد کردند.

ادامه مطلب
 
انحصار گرایی قدرت رهبران جهادی و کاهش اعتماد شکستن صفوف و از هم پارچگی آنها PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 08:14

مهرالدین مشیدیاس و دلهره گی در میان صفوف و گردهمایی های رهبران جهادی و سیاسی
در این روز ها تحرک جدیدی میان رهبران گروه های جهادی و سیاسی کشور رونما شده است و معلوم می شود که دلنگرانی های جدیدی آنان را سخت تهدید می کند و از این رو خیلی نگران اند و در تلاش افتاده اند تا از دل نگرانی های شان اندکی کاسته شود.

ادامه مطلب
 
اخوند های ایرانی صبر مردم ا فغانستان را به آزمون گرفته اند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 07:13

مهرالدین مشیدآخوند های ایرانی از مداخله در افغانستان دست بردارید
در این روز ها مداخلۀ بی شرمانۀ ایران در افغانستان نسبت به گذشته آفتابی تر شده است که رسانه ها از گفت و گو های هیأت ایرانی با طالبان در ولسوالی گرم سیر هلمند خبر می دهند. هرچند این گزارش ها را وزارت خارجۀ افغانستان رد و یا تایید نکرده و گفته است که روی این موضوع تحقیق می کند؛

ادامه مطلب
 
حق السکوت ایران؛ تحفه است ویا غارت آب هیرمند!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 07:05

محمدعلی مهرزادسرانجام فعالیت وسیاست بازیهای فریب ونیرنگ ایران درقبال اوضاع افغانستان از لا بلای شبکه های استخباراتی دروجود ستون پنجم درافغانستان سربرون کرد؛جریانات نه چندان دوروحتی امروزکه دروطن ما ودرسطح منطقه وجهان می گذرد، دامنه آن به شکل آنچه درگذشته بود، چهره بدل نموده ازمون زمان منافع طمعکاران بدکنش وبد اندیش ایران را هویدا وتشت روسوایی شان نه تنها درافغانستان بلکه درمنطقه وپهنه بین ا لمللی روشن گردید،

ادامه مطلب
 
دروغ گفتن ضرورت به انرژی بیشتری دارد! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط امــیـن الـدیــن»سعـیـدی – سعید افـغــانی«   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 06:58

امــیـن الـدیــن»سعـیـدی – سعید افـغــانی«تحقیقات وتجارب راکه علماء در مورد مغزتعدادی کثیری از انسانها، توسط امواج مغناطیسی انجام داده اند، بدین نتیجه رسیده اند که: مغز انسان در هنگام دروغ گفتن   انرژی زیادی را نسبت به  زمانی که انسان حقیقت میگوید به مصرف میرساند، از این تجارب به اثبات رسیده که:راستگویی و گفتن حقیقت باعث افزایش قدرت، وانرژی مغزی در انسان میگردد.

ادامه مطلب
 
اشکی به عزای ملی و فکری به نجات و رهایی (بخش دوم و پایانی) PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد عالم افتخار   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 06:47

محمد عالم افتخارحزب فرا قومی و فرا مذهبی ی مردم معاصر افغانستان؟
در بخش نخست؛ سخنان کنت دومارانش رئیس اسبق سازمان جاسوسی فرانسه خطاب به رئیس سازمان جاسوسی (سیا) امریکا بدینجا رسیده بود:
و سرانجام این  نتیجه گیری خود را توضیح  دادم که:
«هیچ امریکایی نباید در عملیات باشد؛ چون شما نمی توانید راز نگهدار باشید و ما به پاکستانی ها احتیاج داریم.
همو ادامه میدهد:

ادامه مطلب
 
کابل تنها و در موجی از تهاجم و اما امریکا لنگ لنگان گام برمیدارد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 06:41

بدون تردید افغانستان از چهاردهه بدین سو درگیر جنگ ویرانگری است که با وجود خساره های هنگفت معنوی و مادی و نابودی زیر ساخت های اقتصادی و فرهنگی آن پس از سقوط رژیم نجیب و از پی آن ادامهء درگیری های گروهی که منجر به شهادت شصت هزار شهروندان کابلی شد؛ هنوز هم از سر تا پای آن خون و آتش فواره می کند. 

ادامه مطلب
 
گویندۀ ستاگ لب از سخن فروبست! PDF پرینت ایمیل
کی کیست - شخصیت هــــای مـــلی، ادبـــی و تــاریخـــی
نوشته شده توسط پرتو نادری   
جمعه ، 29 بهمن 1395 ، 10:18

گویندۀ ستاگ لب از سخن فروبست!بارق شفیعی با نشر گزینۀ « ستاک» در دهۀ چهل خورشیدی در حلقات فرهنگی کشور نه تنها به حیث یک شاعر نوجو و مدرن شناخته شد؛ بل‌که او با همین گزینه در ردیف شاعران سیاسی سرای افغانستان نیز جای‌گاهی قابل توجهی یافت. نشر این کتاب در آن روزگار، خود حادثه‌‌یی بود،نه تنها از نظر محتوا؛ بل‌که ازپرتو نادری نظرساختار و تلاش‌های او برای رسیدن به سرزمین‌های گستردۀ شعر آزاد عروصی یا نیمایی نیز.

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه ، 22 اسفند 1395 ، 08:50
ادامه مطلب
 
مولفه های تغییر حاکمیت سیاسی شؤونیزم قبیله افغان، به نظام پارلمانی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتر بصیر کامجو   
جمعه ، 29 بهمن 1395 ، 09:32

دکتر بصیر کامجومردم ما آگاه اند که ، ساختار" حاکمیت سیاسی شؤونیزم قبیله افغان " که دررأس آن دولت اشرف غنی احمد زی قرار دارد ، با حمایت مستقیم گروه های مسلح طالبان افغان  و دولت پاکستان وعربستان سعودی وفعالیت های همسوی برخی از نهاد های سرمایه جهانی ، یکجا مولد جنگ وخونریزی وتداوم قتل وکشتار در کشور ما می باشند. 

ادامه مطلب
 
قومیت و ثبات سیاسی در افغانستان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط قیس احمد "قادری" استاد علوم سیاسی یکی از دانشگاه خصوصی   
جمعه ، 29 بهمن 1395 ، 09:52

افغانستان کشوری است که همواره به دلیل وضعیت بغرنج و پیچیده آن از موضوعات داغ رسانه های اجتماعی، مجامع علمی و محافل سیاسی بوده است. مسایل اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، جغرافیانی و قومی در افغانستان از موضوعات اساسی و تاثیر گذار بر این کشور بوده است اما در میان این همه قومیت تاثیر شگرف و عمیقی بر تحولات سیاسی این کشور گذاشته است.

ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 4 از 558

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

SHAFI AYAR - 333

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

پـــــارســـــی

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 74 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.