Khawaran.com نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان

معــرفی کتاب "پنجشـــیر از دیدگــاه مـــورخیــن" PDF پرینت ایمیل
فــــرهنگی - کتـــابخـــانه خــــاوران
نوشته شده توسط عباس فقیری   
دوشنبه ، 19 تیر 1396 ، 07:56

معــرفی کتاب "پنجشـــیر از دیدگــاه مـــورخیــن"اخیراً کتابی از طرف انتشارات سعید در شهر کابل به زیورچاپ آرسته گردیده است.
که تحت نام " پنجشیر از دیدگاه مورخین "عنوان گردیده است وتدوین کننده آن محترم عبدالحی" قابضانی" تذکر گردیده است.
هرچند این کتاب در سال ۱۳۷۸ خورشیدی در پشاور پاکستان توسط انتشارات فضل برای بار اول به چاپ رسیده بود.
اما چاپ دوم آن از مزیت های خاصی برخوردار است واضافاتی نیز در آن صورت گرفته است، محتوای کتاب در رابطه با تاریخ پنجشیر، جغرافیای سرزمین پنجشیر مصروفیت وپیداوار زراعتی آن را احتوا میدارد که در نحو خود کاریست در خور ستایش بناً شائقین تاریخ افغانستان میتوانند از محتوای این کتاب در رابطه با تاریخ پنجشیر وبسا مسائل مربوط به این خطه باستانی معلومات وافری را دست یاب خواهند داشت.
موضوعیکه قبل تذکر دانسته میشود اینکه، کتاب و موضوعاتیکه ارائه شده در آن، بدور از دید حکام صاحب قدرت وعاری از دیدگاه تنظیمی میباشد.
به جا خواهد بود که از تلاش های وافر محترم "قابضانی" اظهار سپاس گذاری بنمایم. برای مطالعه کتاب به اینجا اشاره فرمائید!


 
قدرت های موازی با دولت؛ عامل ویرانی وحدت ملی وساختاردولتی!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد علی مهرزاد   
دوشنبه ، 19 تیر 1396 ، 08:06

محمدعلی- مهرزاددرافغا نستان کارشناسان سیا سی درتعریف حکومت وحدت ملی ؛ چون بحرانات گونا گون درکشور به یک نوع بن بست رسیده اند ، اگرنجات ازین بن بست ها ی سیا سی، اقتصادی واجتماعی زمان گیرباشد ، ولی درقسمت تعریف حکومت وحدت ملی به این تعریف متحد القول اند که حکومت وحدت ملی عبارت است: ازحکومتی تا حد امکان متشکل از طرفداران ملا عمر،

ادامه مطلب
 
تجارب دینی و علمی نحوۀ حکومت در اسلام را رقم می زند PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
دوشنبه ، 19 تیر 1396 ، 07:35

مهرالدین مشیدحکومت در اسلام موضوعی درون دینی است و یا بیرون دینی
از مطالعهء اندیشه ها و آثار بسیاری از متفکران و رهبران اسلامی معلوم می شود که بیشتر ایشان بدین باور بودند که حاکمیت الهی در نظام تکوینی باورمند بودند و اما در نظام اجتماعی و سیاسی به حاکمیت مطلق قرآنی باور نداشتند. از مطالعهء آثار اندیشمندان مسلمان در قرن بیستم چون کتاب "اسلام و اصول الحکم" شیخ عل عبدالرزاق، "دولت اسلامی" و " اسلامی نظام زنده گی اور اسکی بنیادی تصورات" مودودی، "آشوب بزرگ" " شیخین" داکتر ط حسین،

ادامه مطلب
 
نقشـــه راه رستـــاخیـــز برای تغییـــــر PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط هارون امیرزاده   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 07:46

نقشـــه راه رستـــاخیـــز برای تغییـــــرمقدمه: درین اواخر مردم افغانستان از دست نا امنی، بیکاری، فقر،  تبعیض، بی قانونی و بی عدالتی به ستوه آمده و نا گزیر شده اند دست به اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز گسترده و خود جوش بزنند و دولت را پاسخگو بسازند. داکتر هارون امیرزادهاما دولت افغانستان پاسخ آنرا با سرکوب، کشتار و توطیه می دهد و کوچکترین تمکین به حقوق و داعیه مشروع مردم نمی کند. به بیان دیگر دولت بجای دفاع از جان، مال و ناموس مردم خود  در یک بازی هماهنگ با طالبان و حکمتیار و گروه های شریر دیگر دست  به سر کوب وترور مردم می زنند.

ادامه مطلب
 
داعش و آیندۀ افغانستان PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط پرتو نادری   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 07:41

پرتو نادریدر روزگاری که طالبان  در همیاری با القاعده کابل را قبضه کرده بودند، کسی گفته بود افغانستان سرزمینی است که رهبر ندارد و بن لادن رهبری است که سرزمین ندارد. از این رو افغانستان و بن لادن خیلی با هم جور آمده اند. این سخن را از آن گفتم که در این روزها از شکست داعش در کشورهای عراق و شامات یا سوریه سخن گفته می شود.

ادامه مطلب
 
مقـــالاتی در بــاب جنبـــش رســتاخیـــر PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالحق "عنابی"، فرهاد میهن‌پور، عبید مهدی   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 07:35

آنکه مخالف جنبش رستاخیز تغیر است موافق انتحار است

آنکه مخالف جنبش رستاخیز تغیر است موافق انتحار است

جنبش رستاخیز تغیر بعد از حملات پیهم تروریستی در کشور از جمله آخرین مورد آن انفجار تانکر فاضلاب در چهار راه زنبق شهر کابل که جان صدهاتن از هموطنان مارا گرفته و خسارات هنگفت جانی ومالی را به بار آورد توسط جوانان رسالت مند کشور بصورت خود جوش جهت اعتراض بر اینگونه حملات راه اندازی گردید که مورد استقبال اقشار مختلف مردم در داخل وخارج کشور وحمایت سیاسیون ونماینده های مردم در پارلمان قرار گرفت.

ادامه مطلب
 
آینــدۀ صلــح حکمتیــار واشــرف غنی PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 08:10

آینــدۀ صلــح حکمتیــار واشــرف غنیپروسۀ ویا پروژه صلح حکومت افغانستان با آقای حکمتیار خیلی طولانی وزمانگیر بود اما سر انجام به واقعیت پیوست واین پروژه پای حکمتیا ر را به کابل باز کرد. با وجود این‌که توافق با حکمتیار یا عدم توافق با اواحمد سعیدی، تأثیری بر امنیت و بهبود وضعیت جاری نخواهد گذاشت، اما این توافق می‌تواند به حکومت وحدت ملی پس از شکست بد در گفت‌وگوهای صلح با طالبان امکان مانور سیاسی و تبلیغاتی را فراهم کند تا با استفاده از این امکان در صدد کمرنگ کردن شکست در مذاکره با طالبان باشد.
از همان روز ورود به کابل واستقبال رسمی حکومت ازوی وارد بازی ها وگاهی مغالطه های سیاسی شد وبا سخنرانی های پیهم صحبت های پر شوروگاه  پراگندۀ طرفدارانش را را به وجد در آورد.

ادامه مطلب
 
بازگشت به اصل نخست PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط عبدالناصر نورزاد استاد دانشگاه کابل   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 08:42

عبدالناصر نورزاد استاد دانشگاه کابلچهار پرسش بنیادین در مورد افغانستان
نویسنده: استیفن تانکل
منبع: نشریه قلب آسیا( Heart of Asia)
برگردان: عبدالناصر نورزاد استاد دانشگاه کابل
دونالد ترامپ رییس جمهوری ایالات متحده امریکا، قبل از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری در ماه نوامبر سال ۲۰۱۳ در تویترش چنین نوشت" ما مقادیر کافی از منابع مالی و انسانی را صرف افغانستان کرده ایم. دولت افغانستان با این موضوع کاملا بی تفاوت برخورد می کند. حال زمان خروج از این کشور فرارسیده است. پس بیایید سربازان مان را از این کشور خارج کنیم".

ادامه مطلب
 
ایکاش حاکمان و رهبران افغانستان همت و شجاعت آریانا سعید را می داشت!! PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمد ضیا ضیا   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 08:05

محمد ضیا ضیاتصویر ویدیویی نشان میدهد که خانم آریانا سعید میخواهد همان لباسی را به آتش بکشد که اخیراً با پوشیدن آن در یکی از کنسرتهایش در پاریس موج عظیم انتقاد ها و اعتراضها را تا حد رکیکترین دشنامها از طریق صفحات مجازی در بر داشت. همچنان کسانی هم بودند و هستند که خانم سعید را پشتیبانی می کنند. هرگاه شما خوانندۀ گرامی در یو تیوپ این جمله را به زبان فارسی بنویسید: {( آریانا سعید لباسهایی که باعث مشکلات جدی در افغانستان شده بود آتش زد) خود آریانا سعید و سخنهایش را تا آخر آتش زدن لباسهایش، مشاهده کرده می توانید)}.

ادامه مطلب
 
فساد اداری خطرناکتر از ترویزم و مبارزه با هر دو پدیده دشوارتر از بازی با اژدها PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط مهرالدین مشید   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 07:33

فساد اداری خطرناکتر از ترویزم و مبارزه با هر دو پدیده دشوارتر از بازی با اژدهاگزارش واشنگتن تایمز را رهبران حکومت نباید دست کم بگیرند
روزنامۀ واشنگتن تایمز در این اواخر گزارشی را در پیوند به حکومت افغانستان منتشر کرد که خیلی تکاندهنده بوده که نگرانی های شهروندان افغانستان را نیز در این زمینه بیشتر برانگیخته و از میزان امیدواری های شان برای محو فساد در کشور بیشتر کاسته است. این گزارش به وضوح از ضعف ارادۀ حکومت برای محو فساد و مبارزه با آن پرده بر میدارد و و بار دیگر آن را در برابر آزمون تازۀ مبارزه با فساد قرار داده است.

ادامه مطلب
 
هموطن من! جنگ، جنگ من و تو نیست PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتو شهیر نثاری   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 08:00

دکتو شهیر نثاریبیایید نظام و سیستم نیم بندی را که در دو ده اخیر به همت و تلاش تک تک شما و قیمت خون هزاران هموطن ما بنا نهاده ایم ، از هم نپاشیده و بیشتر ازین به بحران نکشانیم. ازبین رفتن نظام کنونی آب در آسیاب دشمنان مردم ما میریزد.
بیایید دست بدست هم داده بیشتر ازین همدیگر خود را بنام تاجک و پشتون و ازبیک و هزاره نشانه نگیریم.
بحران جاری در کشور ما و ده ها کشور دیگر پروژه های اند که توسط قدرت های بزرگ ریخته شده و روزانه عملی میگردند.

ادامه مطلب
 
تروردولتی درافغانستان خطرناک ترازداعش است PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگردرامور روابط بین المللی   
دوشنبه ، 19 تیر 1396 ، 10:00

دکتورعلی احمد کریمی- تحلیلگردرامور روابط بین المللیشانزده سال ازحضورنظامی امریکا درافغانستان سپری میگردد. درسال 2011 یکصد وسی هزار نظامیان امریکایی به هدف مبارزه باتروریسم، قاچاق موادمخدر، تامین امنیت وحکومت داری خوب درافغانستان مستقر گردیدند. امریکا طی این مدت طولانی با وجود حمایت کشورهای منطقه وجهان نتوانست ماموریت خودرا موفقانه انجام بدهد.درسال 2014 تعدادی زیادی ازسربازان امریکا ونیروهای ائتلاف افغانستان را ترک گفتند و

ادامه مطلب
 
به بهـــانۀ رســتاخیــز تغییــــر PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط کاوه جبران   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 07:11

همــه‌کس و همــه چیــز، در آن قــربــانی خواهـــد بــود!

نهایت این ماجرا جز یأس چیزی روی دست نمی‌گذارد. رنج عمیقی که حاصل سقوط انسانیت، در جغرافیایی به نام وطن است. ما همین‌جا ایستاده‌ایم؛ روی حباب‌های لرزانی که مثلاً باید به آینده‌ نگاه ‌کنیم. به آینده‌یی سخت کدر و نامعلوم.کاوه جبران

ابتدای این قصه صرفاً یک خواست است. یک مطالبۀ معمولی که طرح و نتیجه‌اش در هر جامعه‌یی، صورتی ساده دارد، چون یک قرارداد معمولی است. حتا ابتدایی‌ترین جوامع تاریخ، از ارایۀ پاسخ به آن طفره نرفته. یا امتناع کرده و یا هم لبیک گفته اما در پی انکار و پیچیده‌کردن آن هرگز نبوده است.

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه ، 19 تیر 1396 ، 10:18
ادامه مطلب
 
آغــاز یک بــازی بــزرگ دیگـــر PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط احمد سعیدی   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 07:01

احمد سعیدینزدیک به دو هفته قبل جنایت هولناک در ساحه دیپلومات نشین افغانستان یعنی منطقه وزیر اکبر خان صورت گرفت تعدادی زیادی از هموطنان ما شهید و تعداد دیگری زخمی شدند خسارات مالی و جانی این حادثه هرگز قابل جبران نیست، در نخستین ساعات بعد از این حادثه دولت افغانستان اداره استخبارات پاکستان و گروه حقانی را عامل این جنایت نا بخشودنی خواند با گذشت دو روز از آن حادثه بخاطر تقبیح و عدالت خواهی تعدادی از شهروندان کابل در محل حادثه

ادامه مطلب
 
هوشمندانه مواظب باشیم PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط غیاثپور کاظمی   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 07:29

غیاثپور کاظمیتا امروز، این   استعمار، استبداد  و ارتجاع  بوده اند  که در یک هماهنگی کُلی، با استفاده از ترور – فتوی دینی، بدون  حضور و دخالت ما بعنوان فاعل اصلی و باشندگان این سرزمین، نقشی کلیدی و تعیین کننده در مشخص ساختن سرنوشت سیاسی – فرهنگی و حتی دینی برای ما  داشته اند.
بطور مثال همین"ملا – آخند" مقدس!  با رخساربادکرده وشکم  بزرگ، که استغفرالله گفته خواب هر  مومن - مسلمان را خراب می کند، 

ادامه مطلب
 
سر الاغ را می برید، یا خُم را می شکنید! PDF پرینت ایمیل
ادبیـــــات - نثــــری
نوشته شده توسط پرتو نادری   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 08:03

پرتو نادریروایت است که روزی در دهکدۀ دوری الاغی سر در خُم کرد تا چیزی برای خوردن پیدا کند. الاغ چیزی نیافت و تا خواست سر از خُم بیرون بیاورد که نتوانست. سر الاغ در خُم گیر کرده بود.
الاغ جز تاریکی در خُم چیزی نیافت. هرقدر که چشمان اش را باز می‌کرد همان تاریکی بود و همان فضای تنگ خُم که نفس گیر شده می رفت. الاغ نه آسمان را می دید نه باغ ها و نه هم سبزه‌ زاران کنار جوبیاران را.

ادامه مطلب
 
راه همین است. در غیر آن از زندگی دست بشویید: PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط محمد طاها کوشان   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 08:31

محمد طاها کوشانزیرکی را، گفتم این احوال بین، خندید و گفت
صعب روزی، بوالعجب کاری، پریشان عالمی. حضرت حافظ (رح)
دوستِ دوشتداتنی من از کابل پیام زیر را همراه با فرتوری از راه دریچه پیامگیر فرستاد و هم پرسشی دارند؛ نوشته ای شان را برداشتم اینجا چسپاندم:
(آقای کوشان صاحب سلام !
باارسال این عکس میخواستم نظر شمارا بدانم درحالیکه چپ وراست اقوام از در آشتی ومحبت باهم نزدیک میشوند نقش ماچه خواهدبود؟)

ادامه مطلب
 
کاروان سالاران ویرانگر؛ سازنده گان تفنگ سالار!؟ PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط محمدعلی- مهرزاد   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 07:58

محمدعلی- مهرزادروزی یکنفراز حضرت علی(ک)پرسیدکه چقدرزمان خلافت حضرت ابابکرصدیق(رض) وحضرت عمر(رض) خیلی خجسته وخوب بود؛ حضرت علی به شخص مذ کورگفت : که خلافت حضرات چون من رعایای داشتند، ولی من چون تو رعایای دارم این است فرق وتفاوت. بنابران، این بحث که فردجامعه را می سازد یا جا معه فردرا؛ ویا اصولاً فرد وجامعه دایماً درحال ساختن وپرداختن یکدیگرند.پیغمبربزرگوار(ص) کوشش شان درین مورد به دومرحله صورت گرفت:

ادامه مطلب
 
ماه رمضان ماه دعا و نیایش PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - مـــذهبـــی
نوشته شده توسط دکتور محمد فرید یونس   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 08:08

دکتور محمد فرید یونساعتقاد ما مسلمین است که ماه رمضان ماه  رحمت و مغفرت است. ماه  توبه و استغفار است. ماه تزکیه نفس و دل است. ماه پاکی از گناهان است. ماه گشایش است. خداوند در قرآن مجید وعده کرده است که دعای بنده را می‌پذیرد و در سوره بقره آیه 186 می گوید
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ‌ۖ أُجِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ‌ۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِى وَلۡيُؤۡمِنُواْ بِى لَعَلَّهُمۡ يَرۡشُدُونَ
یعنی و چون بندگانم  در بارۀ من از تو پرسش کنند [بگو] من نزدیکم و دعای دعا کننده را وقتی که مرا بخواند اجابت می کنم، پس به فرمان من گردن نهند و به من ایمان آورند، باشد که راه یابند

ادامه مطلب
 
قطر و نگاه به متغير بازي ايران در شرايط ويژه و بحراني PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - ســـــیاسی
نوشته شده توسط فرزاد رمضاني بونش، تحليلگر مسائل منطقه اي   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 07:43

فرزاد رمضاني بونش، تحليلگر مسائل منطقه ايتنش لفظی قطر -  برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در روزهای اخیر سرانجام منجر به قطع روابط دیپلماتیک میان آنها شد. قطع روابط دیپلماتیک عربستان سعودی، مصر و تنی چند از کشورهای همپیمان ریاض به گونه اي بود كه وزیرخارجه عربستان علت این امر را رويكردهاي قطر در بی ثبات سازی منطقه ای و نزدیکی به گروههای دهشت افكن و تندرو و ایران قلمداد کرد.

ادامه مطلب
 
باید وجوهات مشترک مردم با پلیس ملی تحکیم یابد PDF پرینت ایمیل
مقـــــــالات - اجتمـــاعی
نوشته شده توسط عبدالوکیل کوچی   
چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 06:51

عبدالوکیل کوچی.نیرو های امنیتی بمثابه خدمتگزاران جامعه،خادمان مردم وپاسداران منافع علیای کشور، در استحکام پایه های نظام و دفاع از وطن وامنیت مردم، مکلفیتهای قانونی را بعهده دارند.
پروسه خدمت وکارایی پلیس در دولتهای دموکراتیک وغیر دموکراتیک متفاوت بوده و چگونگی فکتورهای بنیادین از اهداف تا ایجاد، مراحل رشد یابی، سیستم آموزشی، تعلیم وتربیت،

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ، 24 خرداد 1396 ، 08:00
ادامه مطلب
 
« شروع قبلی 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 بعدی پایان »

صفحه 5 از 564

تـاریخ مطبـوعـات جلد سوم

..
جلد ســوم
تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان

تاریخ مطبوعات افغانستان؛
شامل "نشرات برونمرزی کشور"

مؤلف: پروفیسور رسول رهین
..

دوستان عزیز!

اینک جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان؛ شامل "نشرات برونمرزی کشور" تازه به زیور چاپ آراسته گردیده است.

علاقمندان میتوانند با تماس به مؤلف ویا ناشر کتاب به محتوای غنی کتاب آشنایی پیداکنند. برای آشنایی بیشتر مشخصات کتاب را در ذیل مطالعه بفرمائید.

جلد سوم

"تــاریخ مطبــوعــات افغــانســتان"
(نشرات
برونمرزی)

مشخصات کتاب:

عنوان: تاریخ مطبوعات افغانستان؛

(نشرات برونمرزی افغانستان)

(1357 – 1390)

مؤلف: پروفیسور رسول رهین

محل نشر: استوکهولم، سویدن

ناشر: شورای فرهنگی افغانستان

تاریخ نشر: مارچ 2017 (حمل 1396)

مصحح: عارف دانش

صفحه آرا : ضیاء رهین

طرح روی جلد: پوهنیار جاهد مشتاق

تیراژ: 1000 نسخه

آدرس ناشر:

Prof. Abdul Rasul Rahin

12751 Skärholmen, Sweden

Tel. 0046 8 740 63 65

Mob. 0046 73 924 09 07

E-Mail: rahin@khawaran.com

Website: www.khawaran.com

شماره ثبت: ISBN:978-91-978820-3-3

**************************

حرفهای مؤلف

دوستان عزیز:

خوشحالم، اینک حسب وعده یی که به ژورنالیستان عزیز داده بودم، توفیق یافتم جلد سوم تاریخ مطبوعات افغانستان را که محتوی نشریه های برونمرزی افغانستان میباشد، پس از سعی و تلاش دامنه داری در خارج میهن تکمیل کرده به اختیار شما دوست داران مطبوعات برونمرزی افغانستان میگذارم.

هرچند تکمیل این پروژه در برونمرزی کار آسان و ساده نبود؛ ولی با همکاری دوستان و علاقمندان دسپلین ژورنالیزم و تماسهای مداوم با ژورنالیستان پرکار خارج کشور امکان آن برایم میسر گردید تا انجام این کار مهم و با ارزش را به حقیقت مبدل نمایم. برای ایفای این کارپر ارزش تلاش کردم به ادامه شیوه کاری جلد اول و دوم تاریخ مطبوعات افغانستان مقدمه پر محتوایی در باره آغاز نشرات فارسی دری در جهان، خراسان شرقی یا افغانستان کنونی، چگونگی رشد نشرات برونمرزی افغانستان در دهه های اخیر معلومات جامع در اختیار شما علاقمندان فرهنگ غنی خراسانی بگذارم.

با آنکه دسترسی به مطبوعات این دوره هاکه در سراسر کشورهای جهان پراگنده میباشند، مشکل است وبا تمام تلاشها بازهم این امکان رابه من نداد تا به همه آنها دسترسی پیداکنم؛ ونیز اکثر این نشریه ها پس از انتشار یک یا دو شماره متوقف گردیده بودند که اینهم میتوانست بر دشواری جمع آوری و توضیح محتوایی آنها تأثیر منفی گذارد. چاپ یک نشریه به عین نام و عنوان در چند شهر و چندکشور جهان از مشکلات دیگری بود که توانست در تفکیک و شناسایی نشریه هامشکل ایجاد نماید، نشرنامنظم و غیر مسلکی نشریه ها که اکثر شان فاقد تاریخ نشر، معلومات در باره ماهنامه و جریده بودن ویا روزنامه بودن آنها فکت دیگری است که کار مارا به کندی سوق کرده، حتی مؤفق نشدیم شهرت مکمل یکتعداد نشریه ها را که بایست مکمل معرفی میشد بدست بیآوریم. و لی نگارنده که در تصمیم خود عزم راسخ داشتم سعی کردم با استفاده از محتوای نشریه هایی که بدسترسم قرارداشتند و نیز آثار چاپ شده سایر محققان و ژورنالیستان داخلی و خارجی بر مشکلات غلبه کرده در تکمیل این پروژه ارزشمـند ساعی بمانم. اینکه گفته اند تصمیم نصف مؤفقیت است، بکار خود ادامه داده تقریباً بیشترین و حتی کاملترین مجموعه نشــــریه های چاپی برونمرزی را که تعداد مجموعی آنها به بیش از 900 نشریه میرسد جمع و باختیار دوستداران مطبوعات برونمرزی کشور بگذارم.

ازدوستان و علاقمندان، بخصوص از ژورنالیستان سخت کوش کشور توقع دارم، در صورتیکه اشتباهی و یا اصلاحی در باره تاریخ ها وسایر معلومات داده شده درکتاب نزد شان ظاهر گردد، صمیمانه و دوستانه مرا در جریان گذارند تا در چاپهای بعدی مطابق بمیل و آرزوهای شان کتاب جامع در اختیارشان بگذاریم.

در مورد ژانرکتاب که یکی دیگر از مهمترین ژانر های مطبوعاتی بشمار میرود بخاطر وسیع بودن انتشار کتاب در برونمرزی نتوانستیم درین مجموعه کاری انجام بدهیم. سعی خواهم کرد تا در جلد جداگانه آثار چاپی این دوره ها را نیزبچاپ رسانم.

مطلب مهم دیگری که میخواهم از آن آگاهی دهم اینست که بنابر نداشتن حروف مشخص الفبای پشتـــو در کمپیوتر کاری ام، نتوانستم واژه های .پشتو را به حروف خاص پشتو تائپ کنم. هرچند معادل فارسی دری آنها را آورده ام ولی کافی نیست و در خواندن واژه های پشتو یک اندازه دقت بیشتر ضروری میباشد. ازین بابت شرمنده ام و ازدوستان خود عذر میخواهم.

قابل یاد آوری میدانم که بدسترس قرار دادن سهل و آسان این مجموعه، ایجاب میکرد تاعموم نشریه های هر دوره را پس از دسته بندی به روزنامه، جریده، ماهنامه، دوماهنامه، فصلنامه و...، به ترتیب تاریخی، تنظیم نموده، سپس یک تعداد نشرات این دوره ها راکه به سبب ناقص بودن فنی نشرآنها در گروپ های بالا نمی گنجیدند زیر نام نشریه ها معرفی کنم. البته یک تعداد گاهنامه ها نیز در اخیر هر دوره به ترتیب تاریخی آورده شده است.

امیدوارم پس از چاپ جلد سوم بتوانم بالای ژانر کتاب های برونمرزی کارکرده، جلد چهارم این مجموعه را که محتوی آثار چاپی این دوره ها میباشد، هرچه زودتر بچاپ رسانم. در اینجا یک مطلب را میخواهم به علاقمندان در میان گذارم؛ آن اینکه، چون همه فصلهای کتاب حاضر، درفصلنامه آریانای برونمرزی بخـاطر گرفتن نظرات علاقمندان محترم بچاپ رسیده است و دوستان نظریات نیک خود را بوقت و زمانش ارسال داشته اند؛ کوشیده ام در نسخــــه آخری و چــــــاپ نهایی "زیر نویسها".را از آخر هر بخش به آخر فصلها با شماره های جدید تسلسل بدهم. مطلب اینست که ممکن در تنظیم شماره ها درداخـــــل متن ویاهم در"زیـــــر نویسها" که در آخر هر فصل برده شده است، یگان پـــــس و پیشی هایی در شمــــاره ها رخ داده باشد. اگر چنین شده باشـــــد، نگارنده را عفو کرده، مطلوب خـــــــودرا یک شماره پیشتر ویا بعدتر جستجو نمایند.

چیزیکه نگارنده در باره محتوای کتاب علاوه میکنم اینست که این کتاب در پهلوی اینکه یک اثر جامــع و خیلی غنی در بـــــاره تاریخ مطبوعات افغانستان میباشد، در حقیقت تاریخ تحول فرهنگی افغانستان را نیز ارائه می نماید. درین کتاب بادست باز تلاش گردیده تا از مؤسسات فـــرهنگی و ریشـــــه های فــــــرهنگ ستــــــیزی و دورنما های تحـولات فرهنگی افغانستان گرمجوشانه بحث شود. پس خوانندگان محترم باین کتاب نه تنها بحیث تــــاریخ مطبوعات افغانستان عطف تــــــوجه داشته باشــــند، بلکه بحیث تاریخ فــــرهنگی افغانستان نیز بنگرنــــد که میتواند رهنمــــا و راه گشـــای خوبی بــــرای کسانی باشــــد که در آینده بخــــواهند تاریخ تحـــــول فــرهنگی افغانستان را تألیف نمایند.

باید بگویم که در تألیف این کتاب دوستان، مؤرخان و ژورنالیستان باتجربه فراوانی با من همکاری کرده اند. جناب نجم کاویانی که همکار دایمی و همیشگی آریانای برونمرزی هستند، مواد معتبری در باره روزنامه بخاری شریف چاپ کردند که حتی بعضی قسمتهای مقاله های شان مستقیماً درین کتاب گنجانیده شده است. در بخش فرهـــــنگی ازیادداشتـــــهای جناب حمزه واعظی استفاده کرده ام که بی شک بر غنای این اثـر تأثیر عمیق داشتـه است. جناب محترم عـارف دانش همکار این نشـــــریه و مشـــــوق چاپ این کتاب، آخرین پروف خوانی این گنجینه فرهنگی و ژورنالیستی را صمیمانه انجام داده اند که نظر باثواب شان شامل حال این کتاب میباشد.

این مجموعه به هیچ صورت تکمیل نیست که از حقدار اولی و اصلی آن جناب پروفیسور حبیب الرحمن هاله سپاس فراوان نه نمائیم. جناب هاله که در آغازکار آمر دیپارتمنت مطبوعات دانشکده ژورنالیزم، دانشگاه کابل بودند، اولین سنگ بنای این مجموعه را مشوره دادند و مرا برآن داشتند تا همچو اثری را طراحی کنم. ایشان با حسن نیت لکچر نوتهارا میخواندند و ازگرد آورده های هفته وار من لذت میبردند. .

یکباردیگرخودرا مکلف میدانم از همکاریهای دوستانم پروفیسور حبیب الرحمن هاله، نجم کاویانی و همکار صمیمی و همیشگی نشریه آریانای برونمرزی جناب پروفیسور شاه علی اکبر شهرستانی و استاد تازه کار، جوان و پرتلاش دانشگاه البیرونی جاهد مشتاق که در جمع آوری اسناد و مدارک معتبر ژورنالیستی مرا یاری رسانیده اند سپاس فراوان کنم.

از سایر دوستانیکه درین راه با من همراهی کرده اند سپاس فراوان دارم، امیدوارم که در نشر و چاپ سایر مجموعه هایم نیز این دوستان با من باشند و بتوانیم باهم و کمک یک دیگر آثار ماندگار دیگری نیز به جامعه افغانستانی خود تقدیم بداریم. دوستان شاد و همیشه باشند.

درود

پروفیسور رسول رهین

استوکهولم، سویدن

حمل 2017

TOLO TV LIVE

رد پـــای فـــرعــــون

...
رد پـــای فـــرعــــون
افســانــهء در پنــاه حقیــقت

افسانه ی در پناه حقیقت
نویسنده: احمد بهارچوپان
ویراستار: آثار الحق حکیمی

برای دانلود این کتاب ارزشمند
بروی پوشه آن اشاره نمائید!

.....

تـاجیــکان در گــذرگــاه تــاریخ

پروفیســور رســـول رهیــن
پروفیســور رســـول رهیــن
مجمــــوعه مقـــالات پیــرامــون
تاجیــــکان درگـــذرگــــاه تــاریــــخ

مقـــــاله نخست
خـــاســـتگاه واژه تاجیــــک

مقــــــــاله دوم
تاجیــــکان پـــار دریـــا

مقــــاله ســـوم
تاجیـــکان خُــراســـان باختــری یـا
(افغـــــانســــتان کنـــــونی)

مقـــاله چهــارم
تاجیکــــان باختـــری یـا
(افغــانســـتان کنـــونی)

مقـــاله پنجـــم
ظهــور باغبــان بچـهء تاجیــک تبــار:
(شـــاه حبیب الله کلــــکانی)

مقــــاله ششــم
حکومت خـودکـــامه محمـد نـادر و
قتـل عـام تاجیـکان کـابل وشمالی

مقــــاله هفتـم
قتــل عــام تاجیکـــان، اوزبکـــان و
تـــرکمنهـــای قطغـــن و بدخشـــان

مقــــاله هشــتم
عملــکرد غیــر انســانی
محمــد هاشــم صـــدراعظـــم
در مقــابل
تاجیکـان و هـزاره هــای افغـانسـتان

مقــــاله نهــــــم
وضــع تاجیــکان در دوره دمــوکــراسی
قُـــلابی شـــاه محمـــــود خــان

مقـــــاله دهـــــــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره صــــدارت و
جمهـــوریت اســتبدادی محمــدداؤد

مقـــاله یازدهــــم
وضع تاجیکـــان در
جمهـــوری دمو کراتیک
تره کــــــی و حفیــــــــظ الله امیـــن

مقـــاله دوازدهـــم
وضـــع تاجیکـــان در دوره
زمــامــداری ببــرک کــــــارمــل

مقــاله سیزدهـــم
وضــع تاجیکــان در دوره
زمــامــداری داکتــر نجیب


مقـــــاله چهـــاردهــم
وضع تاجیکــان دردوره
زمــداری قلابی حامـد کــرزی

...

...

تاجيکـــان در قـــرن بيســتم

 

متـــن کــامـــل کتـــاب
متـــن کــامـــل کتـــاب
تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم
بـــرای دانلـــود


تـــن کــامـــل کتـــاب

تاجيکــــان در قــــرن بيســـــتم

سـرگذشت زبـان فـارسی دری


سـرگذشت زبـان فـارسی دری 

ســرگـــذشت
زبـــان فـــارسـی دری

ایســـتگاه خبــری "یکصــــدا"


یکصـــدا
ایســــتگاه خبـــری یکصـــــدا

.

رســتاخیز پرسـتوهای تغییر

تعداد آنلاین

سایت پذیرای 90 مهمان آنلاین


Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: html in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 150 Notice: Undefined variable: list in /var/www/vhosts/khawaran.com/httpdocs/templates/mini-website-builder/html/pagination.php on line 151 قدرت گرفته از Soltia!. XHTML and CSS.